Anständiga arbetsvillkor

Mål 8 handlar om att anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

NYHET

Striden om toppjobbet på FN-organet har börjat

Nu har striden om vem som ska ta över toppjobbet som generaldirektör för ILO dragit igång. Nästa år ska FN:s arbetslivsorganisation byta chef och kandidaterna fiskar nu efter stöd, även från Sverige. 

Nu pågår striden om vem som ta över toppjobbet som ny chef för ILO.

NYHET

Pandemin har förvärrat villkoren för sanitetsarbetare

Sanitetasarbetare utan skyddsutrustning och rent vatten att tvätta sig i. Så ser situationen ut för många av de som arbetar med att hålla igång avloppen i världens fattiga länder. Förhållanden som försämrats under pandemin enligt WaterAid. 

liyasu Abbas öser upp avföring i Tudun Bojuwa-området i Nigeria. En av många sanitetsarbetare som arbetar utan skyddsutrustning.

NYHET

Läkare utan gränser motarbetas i anti-terroristområden

Personal från Läkare utan gränser som arbetar i områden där terroristbekämpning pågår får utstå hot och våld i sitt arbete med att ge opartisk läkarvård. De anklagas för att stötta terrorister och hindras från att utföra sitt arbete, visar ny rapport.

En ambulans från Läkare utan gränser kör en patient till sjukhuset i DR Kongo

INTERVJU

Fackledare i Myanmar: Inget fack kan överleva juntan

Över hundra fackledare har satts i fängelse, många tvingats i exil och hundratusentals arbetare har förlorat jobben. De rättigheter som Myanmars anställda kämpat sig till sedan förra militärjuntan riskerar att gå om intet nu, varnar fackledaren Khaing Zar, på besök i Sverige.

Fackledaren Khaing Zar, på besök i Sverige.

NYHET

Fem bra saker som hände i augusti

Lego ger rekordstöd till flyktingar i Afghanistan, antalet tigrar i Indien ökar och ett nytt säkerhetsavtal i Bangladesh skapar tryggare arbetsplatser för textilarbetare. Det är några av augustis goda nyheter.

Lego slår ett slag för Afghanistans flyktingar

NYHET

Nytt säkerhetsavtal för klädfabrikerna i Bangladesh

Svenska H&M och en rad andra klädföretag har kommit överens med fackföreningar i Bangladesh om ett nytt säkerhetsavtal för textilfabrikerna i landet. Det nya tvååriga avtalet träder i kraft den första september i år.

NYHET

Osäkerhet kring säkerhetsavtal för textilfabriker i Bangladesh

Efter den förödande kollapsen i textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh, togs ett avtal fram mellan fackliga organisationer och företag för att förbättra säkerheten i Bangladeshs klädindustri. Den sista augusti löper avtalet ut och än har parterna inte enats om någon förlängning. 

Textilfabriken Rana Plaza kollapsade 2013 i Savar, Bangladesh.

OPINION – KRÖNIKA

”Utmana idén om att den billigaste matkassen är den bästa”

Coronas bittra eftersmak är för några ett förlorat smaksinne, men för stora delar av världen handlar det om ökad fattigdom och större ekonomiska klyftor. I en krönika skriver Hanna Nelson, policyrådgivare på Oxfam Sverige och en av OmVärldens talanger, om en framtid med mat utan bitter eftersmak.

Hanna Nelson, policyrådgivare Oxfam Sverige

NYHET

Ädelstenen som göder Myanmars militärjunta

Militärjuntan i Myanmar tjänar miljardbelopp på utvinningen av jade. Organisationen Global Witness kan nu visa att korruptionen runt den dyrbara mineralen även kan knytas till militärjuntans ledare, general Min Aung Hlaing.

Polis bevakar arbetare vid jadegruva i Myanmar.

NYHET

Allt fler barn i världen arbetar

Antalet barn som arbetar har ökat med 8,4 miljoner de senaste fyra åren. Detta efter 16 år med en stadig minskning av barnarbete i världen, visar en rapport från Internationella arbetarorganisationen ILO.

Barn jobbar på potatisåker i Indien. Andelen barn som jobbar har ökat de senaste åren, särskilt inom jordbruket.

14 träffar