Globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att de globala målen bara kan förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Detta sista av de 17 målen är en verktygslåda för hur alla målen ska kunna bli verklighet.

NYHET

Ökat bistånd till västra Balkan ska underlätta för EU-medlemskap

Länderna i västra Balkan får i regeringens nya strategi en ökning av biståndet med 100 miljoner kronor per år. I grunden finns en förhoppning om att det ska underlätta reformarbetet och närmandet till EU säger biståndsminister Per Olsson Fridh efter en resa i Albanien.

Biståndsminister Per Olsson Fridh besöker CNVP i Albanien, ett projekt för att stärka fattiga kvinnor på landsbygden.

OPINION – DEBATT

”Här är tre åtgärder för ett mer effektivt bistånd”

Sveriges biståndsstrategi behöver ett omtag om vi inte vill finansiera vare sig talibanerna eller extremism. Det skriver Hannah Stutzinsky, styrelseledamot MUF Göteborg.

Hanna Stutzinsky, MUF, Göteborg

NYHET

Fem miljarder mer till bistånd i regeringens nya budget

Enprocentmålet ligger fast även i regeringens budget för 2022 och prognosen är då cirka fem miljarder mer att fördela. Pandemin gör det än svårare att uppnå̊ de globala målen för hållbar utveckling, konstaterar regeringen. 

Finansminister Magdalena Andersson presenterar årets budget.

NYHET

Lånegarantier ska rädda små energiföretag i Afrika

På grund av pandemin riskerar små lokala energiföretag som levererar solel att gå i konkurs. Sida har beslutat om att ge lånegarantier upp till 91 miljoner kronor som ska stötta lokala företag som tillverkar solcelldrivna minisystem.

Sida stöttar småenergiföretag i Afrika Söder om Sahara

OPINION – DEBATT

”Universell fattigdom hotar den afghanska befolkningen”

Kvinnor i Afghanistan driver många små verksamheter. Om kvinnor fråntas rättigheten att arbeta, utbilda sig och leva värdiga liv riskerar detta att driva Afghanistans ekonomi till randen av kollaps, skriver Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

NYHET

Pandemin slår hårt mot andra sjukdomar

En ny rapport från Globala fonden visar att coronapandemin haft en negativ effekt på kampen mot tuberkulos (tbc) och hiv i världen. Arbetet mot malaria i har drabbats i mindre utsträckning. 

Insatser mot malaria har inte påverkats så mycket av pandemin

NYHET

Ryktesspridning försvårar vaccinering i DR Kongo

Färre än 0,1 procent av befolkningen i Demokratiska republiken Kongo är vaccinerade, trots att landet tagit emot över 1,7 miljoner doser vaccin. "Mottagligheten för vaccinationskampanjen är mycket låg”, säger Joachim Beijmo, Sveriges biståndschef i landet. 

DR Kongo sticker ut i vaccinationsstatistiken. Enligt WHO är färre än 0,1 procent av befolkningen fullvaccinerade.

NYHET

Fem bra saker som hände i augusti

Lego ger rekordstöd till flyktingar i Afghanistan, antalet tigrar i Indien ökar och ett nytt säkerhetsavtal i Bangladesh skapar tryggare arbetsplatser för textilarbetare. Det är några av augustis goda nyheter.

Lego slår ett slag för Afghanistans flyktingar

INTERVJU

”En borgerlig regering kommer behålla enprocentsmålet”

Liberalernas biståndspolitiska talesperson, Fredrik Malm, är säker på att en borgerlig regering efter nästa val skulle behålla enprocentsmålet. Inom biståndet förordar han också fler satsningar på demokrati och fattiga länders förmåga att driva in skatter.  

Fredrik Malm (L) önskar att han hade mer tid till biståndspolitik.

NYHET

Etiopien är farligast i världen för hjälparbetare

Hittills i år har 23 hjälparbetare dödats i Etiopien. I inget annat land i världen är det lika farligt att vara biståndsarbetare, säger FN. Morden sker i den konfliktdrabbade norra regionen Tigray.

Unicef leverar nödhjälp till Läkare utan gränser och Röda Korset i Tigray, i Etiopien.

88 träffar