17. Globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att de globala målen bara kan förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Detta sista av de 17 målen är en verktygslåda för hur alla målen ska kunna bli verklighet.

OPINION – KRÖNIKA

Moderaternas skattesänkarpolitik riskerar drabba de allra fattigaste

Moderaterna väljer populistiska budskap och vill finansiera höga elkostnader med pengar från biståndet. Notan lämnar de till världens fattiga och kommande generationer. Det skriver Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center.

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

OPINION – KRÖNIKA

EU måste stärka sin position i Afrika

Det pågår en kapprustning om Afrika i skuggan av kriget i Ukraina där Ryssland är på offensiven .

Viktor Lindelöw.

NYHET

Höga dollarkursen pressar svenska bistånds­organisationer

Biståndsmedel från Sverige växlas till dollar och på grund av en hög dollarkurs blir det mindre pengar kvar till verksamheter.  ”Vi får trolla med knäna för att få ihop det”, säger We Effect i Latinamerika. EBA och Riksrevisionen anser att Sida ska valutasäkra bistånd men så sker inte. 

När kronan försvagas är det hjälporganisationerna som tar hela den finansiella risken. Sida justerar inte sina utbetalningar.

NYHET

Vad gör ni i Honduras Civil Rights Defenders?

Efter regeringsskiftet i Honduras växer hoppet bland organisationer inom civilsamhället. Erik Jennische är Latinamerikachef för Civil Rights Defenders som har verksamhet i landet. OmVärlden frågade hur de ser på utvecklingen där just nu.

Till vänster: Erik Jennische, är Latinamerikachef för Civil Rights Defenders. Till höger bild från höstens val i Honduras.

NYHET

Valet 2022: De stora partierna är för avräkningar

Årets hårdaste biståndsdebatt har handlat om avräkningar. De flesta partierna vill göra det svårare att använda biståndspengar för att finansiera ett ökat flyktingmottagande. Men tre stora partier försvarar systemet. Fram tills valet den 11 september tar OmVärlden upp ett biståndsområde i veckan.

Under en presskonferens i april meddelade biståndsminister Matilda Ernkrans att stora avräkningar skulle göras från biståndsbudgeten. Det blev början på årets hetast biståndsdebatt.

NYHET

Valet 2022: Endast två partier avvisar enprocentsmålet

De flesta partierna vill behålla enprocentmålet i biståndet. Men två stora partier är emot. Fram tills valet den 11 september tar OmVärlden upp ett biståndsområde i veckan. Denna gång handlar det om målet avsätta en procent av bruttonationalinkomsten till bistånd.

Valet närmar sig och partierna debatterar i riksdagen om politikens inriktning. De allra flesta partier vill behålla enprocentsmålet för bistånd, men två partier avviker.

NYHET

I år blir vi åtta miljarder människor i världen

I mitten av november beräknas världens befolkning att nå åtta miljarder människor. Världens befolkning fortsätter att öka, men allt långsammare, och efter år 2086 är prognosen att vi blir färre människor. 

I år blir vi åtta miljarder människor, men befolkningsökningen går allt långsammare och 2086 minskar antalet människor, visar en ny prognos.

NYHET

Två månader innan valet – KD ändrar sin biståndspolitik

Kristdemokraterna ändrar sin biståndspolitik två månader innan valet. Bland annat vill partiet att det ska bli svårare att göra avräkningar och använda biståndspengar för att finansiera flyktingmottagande.

Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson var på plats i Almedalen där hon pratade om partiets nya biståndspolitik.

NYHET

Liberaler kritiserade avräkningarna

Två liberala politiker gick i veckan till angrepp mot regeringens biståndspolitik. De anklagade regeringen för att ge en ohederlig bild av det svenska biståndet samtidigt som stora avräkningar görs. 

Biståndsmyndigheten Sida har fått mindre utrymme i sin budget efter regeringens avräkningar.

177 träffar