3. God hälsa

Mål 3 handlar om att människors hälsa och möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

NYHET

Kinas covidkaos riskfyllt för regimen i Peking

Peking höll stenhårt i sin nollcovid-politik. Men efter folkliga protester ändrade sig Kina tvärt och öppnade landet. Nu skenar smittan och sjukvården går på knäna. Kan priset bli att regimen ifrågasätts?

Kina öppnar igen efter covid-19-pandemin. Nu riskerar smittan att spridas, vilken kan bli en utmaning för regimen.

NYHET

Fortsatt positiv syn på bistånd – men negativ syn på världen

Svenska folket tycker fortfarande att det är viktigt att ge bistånd, men trenden de senaste åren är att biståndsviljan minskar. Samtidigt har många svenskar en överdrivet negativ bild av världen och luddiga föreställningar om hur Sverige jobbar med bistånd, visar en enkät. 

Sidas generaldirektör Carin Jämtin framför skyltar om de globala målen. Kring hälften av de tillfrågade visste vad Agenda 2030 var.

NYHET

Motgångar i arbetet med sexuella rättigheter

2019 samlades världens länder i Nairobi. Där enades de om att öka tempot i arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter. Men arbetet har stött på flera motgångar, visar en rapport.

Målet är att mödradödligheten ska vara noll. Men arbetet med att stärka sexuella och reproduktiva rättigheter går långsamt, visar en ny rapport.

NYHET

Desinformation ökar risken för ebola i Uganda

Världshälsomyndigheten, WHO, bedömer att risken för att smittas av ebola i Uganda nu är mycket hög. Ett problem är att många ute i landsbygden inte vill tro på informationen.

Läkare utan gränser har upprättat 36 vårdplatser för Ebola på sjukhuset i Mubende, Uganda.

INTERVJU

”Feminismen har alltid fått kämpa mot konservativa rörelser”

Motståndet mot aborträtten växer. Geeta Devi Pradhan på Plan International ser ändå ljust på framtiden för kvinnors och flickors rättigheter. "Detta är bara ett steg bakåt, snart tar vi två framåt" säger hon i intervju med OmVärlden.

Rätten till abort och andra sexuella och reproduktiva rättigheter har varit på agendan under året. OmVärlden träffade Geeta Devi Pradhan, global chef för jämställdhet och inkludering på Plan International för att prata om rättigheter som tillkommer och tas bort i en värld där konservativa rörelser växer sig starkare.

INTERVJU

”Om sju år ska aidsepidemin vara under kontroll”

Livet är oförutsägbart. Winnie Byanyima började som flygingenjör, anslöt sig till en gerilla för slåss mot en diktator. Nu försöker hon, som är undergeneralsekreterare för FN, att stoppa spridningen av aids genom att slopa lagar som kriminaliserar prostitution.  

Winnie Byanyima leder UNAIDS vars mål är att aidsepedimin ska vara under kontroll år 2030, men vägen dit är lång.

NYHET

Fem bra saker som hände i september

Färre minor, fler bankkonton och en stor förhoppning om ett nytt effektivt malariavaccin. Det är några av de goda nyheterna från september.

Bara under 2020 rensades 135 583 landminor runt om i världen, vilket frigjorde stora arealer mark som kan användas för jordbruk.

NYHET

Vården i Sydsudan hotas då biståndet sänks

Nedskärningar av det brittiska biståndet har gjort att flera hjälporganisationer är oroliga för hur vården i Sydsudan kommer att påverkas. Ett minskat bistånd innebär att driften för åtta av Sydsudans tio statliga sjukhus nu helt lämnas över till regeringen. 

Sverige är en av flera givare till sjukvårdssystemet i Sydsudan. Men nu ska Storbritannien minska sina anslag, vilket kan få allvarliga konsekvenser för vården i landet.

NYHET

UNDP: Allt sämre i nio av tio länder i världen

Det är ett kompakt mörker som målas upp i UNDP:s stora rapport om tillståndet i världen. I nio av tio länder backar utvecklingen i avseende på hälsa, utbildning och levnadsstandard. Men det finns ändå möjliga lösningar, hävdar FN-organet.

Inte sedan mätningarna började, 1990, har det varit ett så kraftigt hack nedåt i den indexkurva som används för att mäta mänsklig utveckling.

OPINION – DEBATT

”SD och M vill slakta biståndet – och notan ska betalas av de fattigaste”

Sverigedemokraterna och Moderaterna vill slakta biståndet för att finansiera skattesänkningar. Notan ska betalas av världens fattiga, hävdar Sara Kukka Salam och Jesper Enerot på Socialdemokrater för tro och solidaritet i en debattartikel.

Sara Kukka Salam och Jesper Enerot från Socialdemokrater för tro och solidaritet kritiserar Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag att spara på biståndet.

95 träffar