3. God hälsa

Mål 3 handlar om att människors hälsa och möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

INTERVJU

”Feminismen har alltid fått kämpa mot konservativa rörelser”

Motståndet mot aborträtten växer. Geeta Devi Pradhan på Plan International ser ändå ljust på framtiden för kvinnors och flickors rättigheter. "Detta är bara ett steg bakåt, snart tar vi två framåt" säger hon i intervju med OmVärlden.

Rätten till abort och andra sexuella och reproduktiva rättigheter har varit på agendan under året. OmVärlden träffade Geeta Devi Pradhan, global chef för jämställdhet och inkludering på Plan International för att prata om rättigheter som tillkommer och tas bort i en värld där konservativa rörelser växer sig starkare.

INTERVJU

”Om sju år ska aidsepidemin vara under kontroll”

Livet är oförutsägbart. Winnie Byanyima började som flygingenjör, anslöt sig till en gerilla för slåss mot en diktator. Nu försöker hon, som är undergeneralsekreterare för FN, att stoppa spridningen av aids genom att slopa lagar som kriminaliserar prostitution.  

Winnie Byanyima leder UNAIDS vars mål är att aidsepedimin ska vara under kontroll år 2030, men vägen dit är lång.

NYHET

Fem bra saker som hände i september

Färre minor, fler bankkonton och en stor förhoppning om ett nytt effektivt malariavaccin. Det är några av de goda nyheterna från september.

Bara under 2020 rensades 135 583 landminor runt om i världen, vilket frigjorde stora arealer mark som kan användas för jordbruk.

NYHET

Vården i Sydsudan hotas då biståndet sänks

Nedskärningar av det brittiska biståndet har gjort att flera hjälporganisationer är oroliga för hur vården i Sydsudan kommer att påverkas. Ett minskat bistånd innebär att driften för åtta av Sydsudans tio statliga sjukhus nu helt lämnas över till regeringen. 

Sverige är en av flera givare till sjukvårdssystemet i Sydsudan. Men nu ska Storbritannien minska sina anslag, vilket kan få allvarliga konsekvenser för vården i landet.

NYHET

UNDP: Allt sämre i nio av tio länder i världen

Det är ett kompakt mörker som målas upp i UNDP:s stora rapport om tillståndet i världen. I nio av tio länder backar utvecklingen i avseende på hälsa, utbildning och levnadsstandard. Men det finns ändå möjliga lösningar, hävdar FN-organet.

Inte sedan mätningarna började, 1990, har det varit ett så kraftigt hack nedåt i den indexkurva som används för att mäta mänsklig utveckling.

OPINION – DEBATT

”SD och M vill slakta biståndet – och notan ska betalas av de fattigaste”

Sverigedemokraterna och Moderaterna vill slakta biståndet för att finansiera skattesänkningar. Notan ska betalas av världens fattiga, hävdar Sara Kukka Salam och Jesper Enerot på Socialdemokrater för tro och solidaritet i en debattartikel.

Sara Kukka Salam och Jesper Enerot från Socialdemokrater för tro och solidaritet kritiserar Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag att spara på biståndet.

NYHET

Valet 2022: ”Ointresse för globala frågor i valrörelsen”

Kunskap finns men däremot inget intresse att lyfta frågorna om bistånd i valdebatten. Den bilden ger flera biståndsorganisationer. I vår sista artikel i serien om valet lyfter vi hur partierna svarat i enkäter som branschen gjort.

Det är jämt mellan blocken inför riksdagsvalet och den framtida biståndspolitiken kan komma att avgöras i regeringsförhandlingar. Flera biståndsorganisationer har gjort enkäter om hur partierna ser på biståndspolitiken.

NYHET

Medellivs­längden ökar mest i Afrika

Medellivslängden i Afrika har ökat med 10 år sedan millennieskiftet. Det visar en rapport från WHO, som har sammanställt data från 47 länder.

Äldre par i Botswana.Medellivslängden i Afrika har ökat till 56 år.

NYHET

”Växande engagemang i Marocko för HBTQI-frågor”

Stockholm Pride är i full gång och staden lyser upp i regnbågsskrud. Deltar i veckans händelser gör aktivisten Ayouba El Hamri som ser ett växande engagemang för HBTQI-personers rättigheter i Marocko.

Ayouba El Hamri är aktivist och var med och grundade rörelsen Nassawiyat.

NYHET

WHO ändrar sin strategi för vaccin mot covid-19

I en ny strategi för covid-19 anser Världshälsoorganisationen, WHO, att fokus nu bör ligga på att vaccinera hundra procent äldre och prioriterade riskgrupper. Målet att 70 procent av världens befolkning ska vaccineras har tonats ner.

Att vaccinera äldre och riskgrupper viktigare än breda populationer anser WHO i sin nya strategi.

101 träffar