God utbildning

Mål 4 handlar om utbildning som en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

NYHET

Prognos för 2022: Minskad fattigdom men ökande skillnader

Antalet extremt fattiga spås minska i år. Covid-19 pandemin har dock gjort att fattigdomsbekämpningen i världen tagit flera steg bakåt. Skillnaden mellan fattiga och rika länder tros öka då många unga lämnat sina utbildning i förtid.

En ung buddistisk munk i Myanmar gör sin läxa. Men under pandemin har många elever i fattiga länder hoppat av skolan vilket befaras öka skillnaden mellan fattiga och rika länder.

PODD

Avsnitt 133: I talibanernas Afghanistan

Fyra månader har gått sedan talibanerna tog makten över Kabul. Hur ser afghanernas vardag ut i dag? Och vad sker med det svenska biståndet, som förändrades rejält i samband med maktövertagandet? De frågorna diskuteras i OmVärlden podds sista avsnitt före jul.

Talibanernas övertagande av makten i Afghanistan fick människor över hela världen att reagera. I London demonstrerade tusentals den 28 augusti 2021 mot kvinnors försämrade villkor.

NYHET

Norge vill skära ned det humanitära biståndet

Den nya regeringen i Norge vill omprioritera biståndet så att mer går till klimat och matsäkerhet. Men mindre pengar ska gå till bland annat utbildning och humanitära insatser, vilket väckt stark kritik.

Den nya socialdemokratiska statsministern Jonas Gahr Støre föreslår stora förändringar i biståndsbudgeten.

NYHET

Fortsatta skolstängningar i Uganda

Skolor i Uganda har fortsatt stängt på grund av covid-19. Enligt Ugandas president Yoweri Museveni ska skolorna åter öppna i januari, oavsett antal vaccinerade i landet. Många barn har sökt sig bort från skolan och börjat jobba.

En ugandiansk mamma har hämtat sitt barn från skolan och är på väg hem

NYHET

Han byggde eget vattenkraftverk – och ordnade el till hela byn

I Malawi har bara fyra procent av befolkningen på landsbygden elektricitet. Men i byn Yobe Nkosi lyser glödlamporna – tack vare byns självlärda elingenjör, Colrerd Nkosi, som har byggt ett eget vattenkraftverk. Med ljus att läsa läxorna i stiger nu elevernas skolresultat.

Colrerd Nkosi med sitt vattenkraftverk som försörjer ett 30-tal hushåll. Generatorn är en ombyggd motor från en majströska.

NYHET

Stor osäkerhet om afghanska flickor får återuppta sina studier

Talibanstyret i Afghanistan vill att pojkar i högstadiet och gymnasiet ska påbörja sin utbildning – inget sägs dock om kvinnor vilket kan tolkas som att de utestängs. ”Det råder osäkerhet som vi måste få klarhet i”, säger Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare.

NYHET

I nytt program betalas bistånd bara ut om resultaten är goda

Under de kommande fem åren ska Sverige bistå utbildningssektorn i Tanzania med 760 miljoner kronor. För första gången inom utbildningsbiståndet ställer dock biståndsmyndigheten Sida krav på resultat innan pengarna betalas ut.

Ska biståndet betalas ut måste Tanzanias skolor visa goda resultat först.

NYHET

Ny rapport kritiserar Sveriges bistånd till Afghanistan

I en ny rapport kritiseras Sveriges bistånd till Afghanistan för att ha satsat för mycket på statsbyggnad och för lite på långsiktig utveckling. Och nu har den afghanska staten rasat ihop som ett korthus, konstaterar utredaren. 

Demonstration för kvinnors rättigheter i Kabul, efter talibanernas maktövertagande

NYHET

Tar talibanerna över i Afghanistan drar regeringen in biståndet

Tar talibanerna kontroll över statsapparaten i Afghanistan riskerar merparten av stödet till landet att dras in.  Det säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, till OmVärlden.

- [ ] Sida har beredskap att ompröva biståndet till Afghanistan, men än så länge ligger den beslutade strategin fast.

12 träffar