Hållbar produktion och konsumtion

Mål 12 handlar om att en omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska människans negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

OPINION – KRÖNIKA

”Utmana idén om att den billigaste matkassen är den bästa”

Coronas bittra eftersmak är för några ett förlorat smaksinne, men för stora delar av världen handlar det om ökad fattigdom och större ekonomiska klyftor. I en krönika skriver Hanna Nelson, policyrådgivare på Concord Sverige och en av OmVärldens talanger, om en framtid med mat utan bitter eftersmak.

Hanna Nelson, policyrådgivare Concord Sverige

NYHET

Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter

EU:s lag om krav på företags ansvar för mänskliga rättigheter skjuts på framtiden. Samtidigt klubbar Tyskland och Norge egna lagar, medan Sverige väntar på EU, som måste skynda, säger Amnesty International Sverige. 

Det tyska parlamentet, Bundestag, antog i juni en ny lag som ställer krav på att företag måste ta ansvar för övergrepp på mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan.

PODD

Avsnitt 122: Dina ohållbara pensioner

De allmänna pensionsfonderna säljer av sina fossila innehav, men AP-fonderna äger fortfarande 15,7 miljarder kronor i fossila bolag. OmVärlden podd handlar denna gång om hållbarhet i de statliga AP-fonderna. 

AP-fonderna är långt ifrån hållbara, i enlighet med Parisavtalet och de 17 globala målen.

3 träffar