Hållbara ekosystem

Mål 15 handlar om att hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för människans liv på jorden. Människan är en del av jordens ekosystem och spelar en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

NYHET

FN-rapport kritiserar Boliden för att ha dumpat giftigt avfall i Chile

FN:s råd för mänskliga rättigheter riktar skarp kritik mot svenska Boliden för giftigt avfall som dumpades i Chile. Runt 12 000 människor har tagit skada, visar rådets granskning. Regeringen tillbakavisar krav på att agera.

På 1980-talet dumpades giftigt avfall från Sverige i öknen utanför staden Arica, i Chile – en stad som växer och där tusentals invånare blivit sjuka av avfallet.

NYHET

Sverige når inte FN:s mål för biologisk mångfald

Tio år har gått sedan Sverige skrev under de så kallade Aichimålen, en plan för att skydda biologisk mångfald och ekosystem. Sverige har ännu inte lyckats nå målen. Det visar en rapport från Naturskyddsföreningen och WWF Sverige.

I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden. Tio år senare har Sverige inte lyckats uppnå målen.

2 träffar