Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

OPINION – DEBATT

”Bakåtsträvande krafter riskerar att minska Sveriges bistånd”

I skuggan av coronapandemin ökar antalet människor som lämnar Gambia för Europa igen. Samtidigt vill flera rika länder minska sitt bistånd. Det går inte ihop. Bistånd behövs för att unga människor ska se en framtid i sina hemländer, skriver Gambiagrupperna.

Gambiafloden flyter fram i Makasutuskogen.

NYHET

Allt fler människor lever i akut hunger

Osäkerheten kring livsmedelsförsörjningen ökar i världen och antalet människor som behöver akut hjälp nådde förra året den högsta nivån på fem år. Det visar en årlig rapport från Global Network Against Food Crisis (GNAFC).

Sydsudan är ett av de länder i världen som drabbats hårdast av den livsmedelskris som förvärrats under pandemin.

2 träffar