1. Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

NYHET

Ukrainas ambassadör: Vapen det bästa biståndet

Sverige ska fokusera mer på bistånd till Ukraina. På Sida jobbar myndigheten med att ta fram hur stödet ska se ut. OmVärlden frågade Ukrainas ambassadör i Sverige samt UNDP om vilka biståndsbehov som finns. 

trend att hjälparbetare kriminaliseras för att ha bistått flyktingar i nöd,

INTERVJU

”Det enda talibanerna bryr sig om är att kontrollera kvinnorna”

Nya boken Afghanerna är författaren och journalisten Åsne Seierstads återkomst till Afghanistan. Hon är pessimist om landets framtid och förstår inte den besatthet talibanerna har kring kontrollen av kvinnor. 

Åsne Seierstad berättar om sin nya bok Afghanerna.

PODD

Avsnitt 154: Året då kriserna ska hanteras

Detta år kommer till stor del att handla om att hantera alla kriser som inträffade 2022, konstaterar OmVärldens redaktion i OmVärlden Podd avsnitt 154.

David Grossman, Linda Nyström, Moa Kärnstrand och Erik Larsson talar om trenderna 2023 i OmVärlden Podd, avsnitt 154.

NYHET

Prognos: Nu kan fattigdomen öka igen

Världsbanken har skrivit ned den globala tillväxtprognosen för 2023. Fattigdomen i världen riskerar nu att öka. 

En organisation dela ut mat i ett fattigt område i New Delhi, Indien. Världsbanken skriver nu ned prognosen för den globala tillväxten 2023 och Sida befarar att andelen fattiga nu kan öka.

OPINION – LEDARE

Hur länge ska biståndsministern ducka?

Det tar tid att sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Samtidigt kan man undra hur länge biståndsminister Johan Forssell (M) ska ducka från att svara på frågor om det politikområde han är satt att styra över, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Larsson. 

Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

NYHET

Nu tar Indien över som världens folkrikaste land

I mitten av april går Indien om Kina som världens folkrikaste land. Indien kämpar för att få ett större internationellt inflytande. Ett sätt att få det är att satsa mer på bistånd.

I år tar Indien över som världens folkrikaste land. Landet strävar att sätta ett allt större internationellt avtryck och satsar mer på bistånd.

NYHET

Vad gör ni i Kambodja RFSU?

I Kambodja begränsas de civila och politiska rättigheterna samtidigt som det pågår en feministisk mobilisering. OmVärlden frågade Anna Rambe, på RFSU, vad organisationen jobbar med där.

RFSU har varit med och arbetet för att revidera läroplanen så att sexualundervisning nu ingår som ett obligatoriskt ämne i läroplanen i Kambodja.

NYHET

Fortsatt positiv syn på bistånd – men negativ syn på världen

Svenska folket tycker fortfarande att det är viktigt att ge bistånd, men trenden de senaste åren är att biståndsviljan minskar. Samtidigt har många svenskar en överdrivet negativ bild av världen och luddiga föreställningar om hur Sverige jobbar med bistånd, visar en enkät. 

Sidas generaldirektör Carin Jämtin framför skyltar om de globala målen. Kring hälften av de tillfrågade visste vad Agenda 2030 var.

NYHET

Miljoner kan drabbas efter talibanernas jobbförbud

Flera hjälporganisationer pausar sitt arbete i Afghanistan efter talibanernas förbud mot att kvinnor inte får jobba för dessa. Svenska Afghanistankommittén avvaktar dock med sitt beslut. 

Talibanerna krav på att kvinnor ska täcka sig blir allt hårdare. Nu förbjuds kvinnor att jobba för hjälporganisationer.

120 träffar