1. Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

OPINION – DEBATT

”För många afrikaner är jordbruket en deltidssyssla"

Synsättet på effektivitet och avkastning i jordbruket skiljer sig från hur vi tänker i Sverige. För många afrikaner är det ofta en deltidsyssla och man är därför inte helhjärtade jordbrukare, skriver experterna Göran Hydén och Inge Gerremo i en kommentar till OmVärldens podd i ämnet.      

Inge Gerremo och Göran Hydén anser insatser för att få effektivare lantbruk i Afrika måste utvecklas med bönderna på plats.

OPINION – DEBATT

Moderaterna konstruerar konflikt mellan europeiska elpriser och världens fattiga

”Wallmarks retorik om att Moderaterna vill genomföra en reformering av biståndet visar att det nu står klart att en högerkonservativ regering kommer göra om svenskt bistånd i grunden”, skriver Anna Sundström, Palmecentret i slutreplik. 

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

NYHET

Regeringens avräkning av biståndet minskar – igen

Regeringen har beslutat att ännu en gång minska avräkningen av biståndet som infördes för att säkerställa resurser för skyddsbehövande från Ukraina. Regeringen återförde 1,3 miljarder kronor i juni. Nu sänks avräkningen med ytterligare 2,9 miljarder kronor till totalt 4,9 miljarder. 

Biståndminister Matilda Ernkrans utlovar fler satsningar inom klimatområdet till länder som är hårt drabbade av torka, fattigdom och konflikter.

NYHET

SAK:s chef i Kabul: Jag är mer pessimist än optimist om framtiden

Trots talibanstyret kan många flickor i Svenska Afghanistankommitténs skolor gå vidare i högre utbildning – än så länge. Aminulhaq Mayel, programchef för SAK, anser dock att styret blir alltmer fundamentalistiskt och att talibanledarna inte är intresserade av något annat än att införa sharialagar. 

Aminulhaq Mayel, programchef för SAK på kontoret i Kabul.

NYHET

Ett år med talibanerna: Svält, trakasserier och fattigdom

Idag, den 15 augusti, är det ett år sedan talibanerna tog över styret av hela Afghanistan.  Ett år där rapporterna och artiklar i OmVärlden avlöst varandra om svält, trakasserier av kvinnor, raserad ekonomi och inskränkningar av media. Här en kort summering.

Diskrimineringen av kvinnor och flickor har drastiskt ökat efter talibanernas maktövertagande.

NYHET

Vad gör ni i Jemen Rädda Barnen?

Efter vapenvilan inletts är det fortfarande stöd från det internationella samfundet som behövs i Jemen, enligt Ahmad Baroudi som är chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. OmVärlden frågade honom vad som egentligen händer i landet just nu.

Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

NYHET

”Det råder redan svält i östra Afrika”

Tre miljoner människor i Etiopien, Kenya och Somalia befinner sig i eller nära svält. Den bedömningen gör International Rescue Committee i ny rapport. ”Allvarligast är det för barn under fem år som inte får mjölk när boskapen dör”, säger Shashwat Saraf på IRC.

Svält råder redan i områden i Kenya, Somalia och Etiopien anser International Rescue Committee. Foto: Dadaab flyktingläger i nordöstra Kenya.

NYHET

Sudan skakas återigen av protester

För en vecka sedan meddelande militären i Sudan att de drar sig tillbaka från samtalen om att införa ett civilt styre. Vissa ser det som en möjlighet till en demokratisk utveckling, andra inte och protesterna i landet fortsätter. Läget är mycket oklart.

Förra årets militärkupp i Sudan ledde till stöddemonstrationer i många städer runt om i världen. Den 30 oktober 2021 demonstrerade hundratals utanför stadshuset i San Francisco, USA, mot militärkuppen.

100 träffar