1. Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

NYHET

Fem bra saker som hände i mars

Ny lag i Ecuador stärker ursprungsbefolkningens rättigheter, nytt FN-avtal ska minska plastföroreningar och ett sjukhus i Storbritannien som drivs på solenergi. Det är några av mars goda nyheter.

En ung kvinna från Ecuadors ursprungsbefolkning

NYHET

Unga skänker allt mer pengar

Unga skänker allt mer pengar och fler svenskar ställer sig positivt till ideella organisationer efter Rysslands invasion av Ukraina, visar en ny rapport från Giva Sverige.

Unga har ökat sina donationer, visar undersökning genomförd av Giva Sverige.

NYHET

Afrikan fick toppjobbet på ILO

För första gången blir det en afrikan som kommer att leda FN:s arbetslivsorgan ILO. Nu har Gilbert F Houngbo från Togo valts till ny generaldirektör.  

NYHET

Lönelistan 2022: Så höga är bistånds­chefernas löner

Årets topplön bland landets biståndschefer ligger på 211 105 kronor i månaden. Det är fem gånger mer än den chef som har lägst lön, visar OmVärldens stora lönekartläggning.

Nordic Development Funds chef Karin Isaksson (i mitten) är den högst avlönade chefen i vår lönekartläggning. Därefter kommer Swedfunds vd Maria Håkansson och på tredje plats hamnar Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare på International Idea.

NYHET

Finland etta igen på den globala lyckolistan

Vilket land har världens lyckligaste befolkning? Finland, är svaret återigen. I alla fall enligt den årliga World Happiness Report som nu mätt den globala lyckan i tio år.

Det är inte det varma badvattnet utan andra faktorer som lett till att Finland återigen knep första platsen i den årliga lyckomätningen.

NYHET

Stöd till Ukraina betalas ut inom kort

Sverige ska inom de närmaste dagarna betala ut 270 miljoner av den halv miljard kronor som är en del av den extra hjälpinsats som nu riktas till Ukraina. 

FN:s livsmedelsprogram WFP får 75 miljoner av de 270 miljoner som Sida ska betala ut de närmsta dagarna.

NYHET

Elva kriser som nu går under radarn

Kriget i Ukraina har lett till en svår humanitär situation och mediabevakningen har varit massiv. Men samtidigt som världens ögon nu riktas mot Ukraina rasar svältkatastrofer och konflikter i många länder i världen. OmVärlden listar elva kriser som nu går under radarn.

Kriget i Ukraina har lett till en massiv mediabevakning, nu listar OmVärlden elva andra kriser som världen brottas med samtidigt.

NYHET

UNDP: Nio av tio ukrainare riskerar fattigdom

Fortsatta stridigheter i Ukraina kan leda till att nittio procent av landets invånare hamnar i fattigdom, varnar UNDP. Om inte fred nås kan hela landet drabbas av långvarig ekonomisk kris.

Ukrainska flyktingar i staden Uzhhorod nära den slovakiska gränsen den 26 februari. UNDP räknar med att nära 40 miljoner ukrainare riskerar fattigdom om kriget fortgår.

REPORTAGE

Valutaraset drabbar Libanons familjer

Libanons befolkning betalar ett högt pris för flera decennier av ekonomisk vanvård. Den lokala valutans värde har rasat och ingen lösning finns i sikte. Det som oroar tvåbarnsmamman Marwa Salame mest är att någon i familjen ska behöva sjukhusvård.

NYHET

Fler lagar behövs för att nå hållbarhetsmålen

Det behövs ny och tuffare lagstiftning om vi ska ha chans att nå FN:s hållbarhetsmål, visar forskare i en ny bok. I dag kan lagar som är tänkta att bidra till målen till och med riskera att vara kontraproduktiva, hävdar forskarna.

Mais Qandeel och Eleonor Kristoffersson anser att lagstiftningen måste ändras om vi ska ha en chans att nå målen i Agenda 2030.

70 träffar