Jämställdhet

Mål 5 handlar om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

NYHET

Nato inför riktlinjer mot sexuella övergrepp

Nato har för första gången infört riktlinjer för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier. Natos Clare Hutchinson vet inte om de kommer kunna stoppa övergrepp, men tycker det är viktigt att tydligt markera mot kränkningar.

Claire Hutchinson, Natos särskilda sändebud i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.

NYHET

"Rött kort" – om en fotbollsstjärnas kamp mot förtrycket i Iran

Afrooz har tagit Irans kvinnliga landslag i futsal vidare till final i Malaysia – men hon får inte åka. Filmen "Rött kort" är ett viktigt men ojämnt drama om en kvinnas kamp för självständighet.

I filmen "Rött kort" får vi följa Afrooz kamp mot männens makt i Iran. 

22 träffar