10. Minska ojämlikhet

Mål 10 handlar om vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

NYHET

Fem bra saker som hände i juli

Slovenien tillåter samkönade äktenskap, antalet noshörningar ökar i Nepal och i Kina har man tagit fram en metod för att odla ris med saltvatten.  Det är några av de goda nyheterna från juli.  

Sloveniens konstitutionsdomstol konstaterade i juli att landets lagar, som inte tillät samkönade äktenskap samt adoption, är oförenliga med konstitutionen.

NYHET

Höga dollarkursen pressar svenska bistånds­organisationer

Biståndsmedel från Sverige växlas till dollar och på grund av en hög dollarkurs blir det mindre pengar kvar till verksamheter.  ”Vi får trolla med knäna för att få ihop det”, säger We Effect i Latinamerika. EBA och Riksrevisionen anser att Sida ska valutasäkra bistånd men så sker inte. 

När kronan försvagas är det hjälporganisationerna som tar hela den finansiella risken. Sida justerar inte sina utbetalningar.

NYHET

Valet 2022: Villkorat eller ej - frågan för demokratistöd

De flesta partierna vill behålla eller till och med öka demokratistödet. Den stora skiljefrågan är dock om stödet ska villkoras eller ej. Fram tills valet den 11 september tar OmVärlden upp ett biståndsområde i veckan. Denna gång handlar det om demokratistödet.

Idag har sju av åtta partier i riksdagen en partianknuten organisation.

NYHET

Afrika i fokus på NRCs lista över försummade kriser

The Norwegian Refugee Council släppte i början på sommaren en rapport med fokus på världens tio mest försummade kriser. Samtliga tio länder ligger på den afrikanska kontinenten.

Av alla de 41 humanitära kriser som analyserats fick den Demokratiska republiken Kongo den lägsta nivån av uppmärksamhet i media i förhållande till antalet personer på flykt i landet. Foto: Flyktinglägret Bulengo för internflyktingar.

NYHET

WHO ändrar sin strategi för vaccin mot covid-19

I en ny strategi för covid-19 anser Världshälsoorganisationen, WHO, att fokus nu bör ligga på att vaccinera hundra procent äldre och prioriterade riskgrupper. Målet att 70 procent av världens befolkning ska vaccineras har tonats ner.

Att vaccinera äldre och riskgrupper viktigare än breda populationer anser WHO i sin nya strategi.

NYHET

”Det råder redan svält i östra Afrika”

Tre miljoner människor i Etiopien, Kenya och Somalia befinner sig i eller nära svält. Den bedömningen gör International Rescue Committee i ny rapport. ”Allvarligast är det för barn under fem år som inte får mjölk när boskapen dör”, säger Shashwat Saraf på IRC.

Svält råder redan i områden i Kenya, Somalia och Etiopien anser International Rescue Committee. Foto: Dadaab flyktingläger i nordöstra Kenya.

NYHET

Sudan skakas återigen av protester

För en vecka sedan meddelande militären i Sudan att de drar sig tillbaka från samtalen om att införa ett civilt styre. Vissa ser det som en möjlighet till en demokratisk utveckling, andra inte och protesterna i landet fortsätter. Läget är mycket oklart.

Förra årets militärkupp i Sudan ledde till stöddemonstrationer i många städer runt om i världen. Den 30 oktober 2021 demonstrerade hundratals utanför stadshuset i San Francisco, USA, mot militärkuppen.

NYHET

I år blir vi åtta miljarder människor i världen

I mitten av november beräknas världens befolkning att nå åtta miljarder människor. Världens befolkning fortsätter att öka, men allt långsammare, och efter år 2086 är prognosen att vi blir färre människor. 

I år blir vi åtta miljarder människor, men befolkningsökningen går allt långsammare och 2086 minskar antalet människor, visar en ny prognos.

NYHET

Gästarbetare skickade hem 6900 miljarder kronor

Migrantarbetare skickar hem mer än tre gånger så mycket som världens samlade bistånd och förra året slog pengaströmmen rekord. Nästan 6900 miljarder kronor skickades till medel- och låginkomstländer. Trenden är att överföringarna ökar men kriget i Ukraina har fått en dämpande effekt. 

800 miljoner människor världen över är beroende av pengar som skickas hem från gästarbetare. Allt mer pengar skickas, men Rysslands attack på Ukraina har fått en dämpande effekt.

81 träffar