10. Minska ojämlikhet

Mål 10 handlar om vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

NYHET

Valet 2022: ”Ointresse för globala frågor i valrörelsen”

Kunskap finns men däremot inget intresse att lyfta frågorna om bistånd i valdebatten. Den bilden ger flera biståndsorganisationer. I vår sista artikel i serien om valet lyfter vi hur partierna svarat i enkäter som branschen gjort.

Det är jämt mellan blocken inför riksdagsvalet och den framtida biståndspolitiken kan komma att avgöras i regeringsförhandlingar. Flera biståndsorganisationer har gjort enkäter om hur partierna ser på biståndspolitiken.

NYHET

Danmark höjer biståndet

Danmarks biståndsbudget ökar med drygt fyra miljarder svenska kronor. En del av av pengarna är extra bistånd till Ukraina på motsvarande 1,7 miljarder svenska kronor, enligt den finansproposition som regeringen nyligen la.

Den danska premiärministern Mette Frederiksens parti, Socialdemokraterna, har nu lagt sin finansproposition för 2023. Danmark höjer biståndet för att bland annat lindra en hotande svältkatastrof som riskerar att drabba flera länder i Afrika.

OPINION – LEDARE

Politikerna duckar för de planetära ödesfrågorna i valrörelsen

Ett val stundar och runt om i världen ser vi extrem torka, svältkatastrofer och konflikter. Men de planetära ödesfrågorna lyser med sin frånvaro i valrörelsen. När vi borde vända vår blick utåt gör politiken tvärtom och fokuserar inåt, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Larsson. 

Erik Larsson, OmVärldens chefredaktör.

NYHET

Guldpengar ska rädda Zimbabwes ekonomi

Med en inflation som är skyhög och en valuta som tappat i värde försöker Zimbabwe stabilisera ekonomin med guldmynt. OmVärlden har talat med Peter Stein, ekonom och expert på ekonomierna i Afrika söder om Sahara. Han ställer sig tveksam till modellen.

Det nya guldmyntet som Zimbabwe införde 25 juli i år.

OPINION – DEBATT

Moderaterna konstruerar konflikt mellan europeiska elpriser och världens fattiga

”Wallmarks retorik om att Moderaterna vill genomföra en reformering av biståndet visar att det nu står klart att en högerkonservativ regering kommer göra om svenskt bistånd i grunden”, skriver Anna Sundström, Palmecentret i slutreplik. 

Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

NYHET

Regeringens avräkning av biståndet minskar – igen

Regeringen har beslutat att ännu en gång minska avräkningen av biståndet som infördes för att säkerställa resurser för skyddsbehövande från Ukraina. Regeringen återförde 1,3 miljarder kronor i juni. Nu sänks avräkningen med ytterligare 2,9 miljarder kronor till totalt 4,9 miljarder. 

Biståndminister Matilda Ernkrans utlovar fler satsningar inom klimatområdet till länder som är hårt drabbade av torka, fattigdom och konflikter.

NYHET

Fem bra saker som hände i juli

Slovenien tillåter samkönade äktenskap, antalet noshörningar ökar i Nepal och i Kina har man tagit fram en metod för att odla ris med saltvatten.  Det är några av de goda nyheterna från juli.  

Sloveniens konstitutionsdomstol konstaterade i juli att landets lagar, som inte tillät samkönade äktenskap samt adoption, är oförenliga med konstitutionen.

NYHET

Höga dollarkursen pressar svenska bistånds­organisationer

Biståndsmedel från Sverige växlas till dollar och på grund av en hög dollarkurs blir det mindre pengar kvar till verksamheter.  ”Vi får trolla med knäna för att få ihop det”, säger We Effect i Latinamerika. EBA och Riksrevisionen anser att Sida ska valutasäkra bistånd men så sker inte. 

När kronan försvagas är det hjälporganisationerna som tar hela den finansiella risken. Sida justerar inte sina utbetalningar.

NYHET

Valet 2022: Villkorat eller ej - frågan för demokratistöd

De flesta partierna vill behålla eller till och med öka demokratistödet. Den stora skiljefrågan är dock om stödet ska villkoras eller ej. Fram tills valet den 11 september tar OmVärlden upp ett biståndsområde i veckan. Denna gång handlar det om demokratistödet.

Idag har sju av åtta partier i riksdagen en partianknuten organisation.

97 träffar