Minska ojämlikhet

Mål 10 handlar om vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

NYHET

UNDP varnar för långsiktiga konsekvenser av covid-19

FN:s utvecklingsorgan UNDP ser ett framtida behov på 5 miljarder kronor för att bekämpa covid-19. UNDP:s Ulrika Modéer understryker behovet av att inte snåla med biståndet nu, då det kan bli dyrt på lång sikt.

Får coronaviruset grepp på rohingyerna som lever i Bangladesh på flykt undan folkmord i Myanmar kan konsekvenserna bli svåra. UNDP vill arbeta förebyggande för att stoppa detta.

NYHET

Protesterna i Chile – början på något nytt?

I helgen övergick de våldsamma protesterna i Chile till en bred folklig manifestation där över en miljon människor deltog. Demonstranternas krav är minskade klyftor – och att konstitutionen från militärdiktaturens år ändras. Kommer de att lyckas? Har Chile vaknat på riktigt?

En kvinna bankar på en kastrull, symboliskt för protester i Latinamerika, under en antiregerings-konsert i Santiago, Chile.

NYHET

Sydafrika: Så bryts stigmat mot funktionsnedsättningar

Efter bilolyckan kunde Carlo Klink varken äta eller ta på sig kläder själv. Nu har han tillsammans med sina vänner blivit en viktig kraft i lokalsamhället. Situationen för funktionsnedsatta i Sydafrika håller på att förändras med hjälp av ett aktivt civilsamhälle.

Carlo Klink och hans vänner på organisationen Bridging Abilities började träffas för att göra sjukgymnastik – nu har de en nyckelroll i den sydafrikanska staden Macassars civilsamhälle.

NYHET

Så organiserar sig motståndarna mot fria aborter och hbtq-rättigheter

De röster som vill inskränka kvinnors rätt till fri abort hörs allt högre. Inte bara på global nivå utan även i Europa och hemma i Sverige. Diskussionen kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har blivit en politisk krutdurk, även i Sverige.

24 träffar