Rena hav

Mål 14 handlar om att skydda världens hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Hur människan hanterar haven är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

NYHET

Fem bra saker som hände i juni

Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter, indisk delstat förbjuder tvångsterapi för hbtqi-personer och en ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia. Här är fem bra saker som hände i juni.  

1 träffar