Hana Al-Khamri, journalist och nu författare av en bok om hennes tid på en kvinnoredaktion i Saudiarabien.

Hana Al-Khamri, journalist och nu författare av en bok om hennes tid på en kvinnoredaktion i Saudiarabien.

”Det råder total könsapartheid i Saudiarabien”

Hana Al-Khamri, är en 34 årig journalist som bor i Sverige och växte upp i Saudiarabien där hon arbetade på en kvinnoredaktion. Om detta och om kampen som kvinnliga saudiska journalister för skriver hon om i boken ”Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia” som släpps den 15 oktober. OmVärlden träffade henne för ett samtal. 

Publicerad:

Nitton år gammal bestämmer sig Hana Al-Khamri för att söka jobb på kvinnoredaktionen på Al-Madina, en lokal tidning i hennes dåvarande hemstad Jidda. Hon får efter en del tjat och gratisarbete, jobbet och stannar sedan kvar på tidningen i fem år. Därefter lämnar hon landet och kommer som politisk flykting till Sverige, här hon nu har familj och arbetar som frilansjournalist och skribent. Hana Al-Khamri har skrivit för bland annat för, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Al Jazeera, och The Washington Post.

Sju år efter att hon lämnat kvinnoredaktionen åker Hana Al-Khamri tillbaka till Jidda och besöker sin gamla arbetsplats. I boken ”Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia”, berättar hon historien om hennes och andra kvinnliga journalister som verkar i landet. Några av hennes kollegor har tvingats i exil, andra har självmant lämnat, några lever fortfarande kvar i landet med ett av världens mest kvinnofientliga lagar.

Höll låg profil

Det första man undrar är varför hon i en tid då kronprins Mohammed bin Salman inte drar sig för att avrätta journalister även utomlands (Jamal Khashoggi) vågar åka till ett land och en regim som säkert har koll på henne. 

Hana Al-Khamri ler lite, hon har säkert fått frågan förut.

– Det var en risk jag tog, men jag tänkte att jag är svensk medborgare och hade försökt hålla låg profil ett antal år. Jag fick rådet att inte publicera något den närmaste tiden innan resan. Den resan jag gjorde 2017 var med säkerhet min sista resa till Saudiarabien, säger Hana Al-Khamri och tillägger att hon träffade Jamal Khashoggi, några månader innan han mördades.

I boken berättar hon om arbetet på redaktionen där enbart kvinnor släpptes in men där redaktörerna (som alla var män och inte satt i samma lokaler) bestämde innehåll och vad som kunde publiceras. 

– Vår uppgift var att skriva om kvinnofrågor. Det kunde vara uppdrag att rapportera om skolavslutningar i flickskolor, kvinnliga konferenser och insamlingar till fattiga kvinnor och så vidare. Men vi hittade på metoder att trotsa strukturen och ta upp andra viktigare ämnen, tricket var att vara kreativa och ibland paketera det på ett sätt som inte upplevs som för stark kritik av staten och framför allt inte av kungahuset, säger Hana Al-Khamri.

Artiklar som lättar på trycket

Hon påpekar att en stor del av kvinnorna i Saudiarabien är välutbildade akademiker och att det patriarkala styret är medvetna om att dessa kvinnor besitter en makt som kan förändra. Hana Al-Khamri tror att kvinnliga journalister släpps fram för att ta i ämnen som berör kvinnorna så att dessa frågor får tillfälle att vädras vilket lättar lite på trycket. 

– Kungahuset och de religiösa ledarna vill inte se ett missnöje som kan leda till politisk oro, och den typen av reaktioner kommer ofta från kvinnliga aktivister i Saudiarabiensäger Hana Al-Khamri.

Enligt henne är det tack vare kvinnorättsaktivister och ett antal kvinnliga journalister som  vissa reformer ändå genomförts, som rätten för flickor att studera och att köra bil. 

– Men det finns ramar man måste hålla sig till som kvinnlig journalist, du kan skriva i generella termer om sociala normer och lyfta fram röster som menar att kvinnor borde få ta större plats i samhället, men riktas någon kritik mot kungahuset är det kört, det är farligt, säger Hana Al-Khamri.

Till skillnad från manliga aktivister i Saudiarabien kämpar landets kvinnliga aktivister och journalister både mot ett totalitärt politiskt system och mot ett patriarkalt samhälle som håller dem tillbaka. Den saudiska regimen varken erkänner eller involverar kvinnorna när landet nu genomför reformer för att förbättra kvinnors ställning. I stället reserverar sig kungahuset rätten att vara den enda uttolkaren av kvinnors och samhällets behov.

Allt värre förtryck

Många hade en förhoppning att landet skulle reformeras när Mohammed bin Salman, MSB, 32 år gammal, tog över ledarskapet men Hana Al-Khamri anser förtrycket som nu pågår är det värsta landet upplevt

– Vi har aldrig sett en sådan nivå av förtryck och fängslande av oliktänkande som nu sker.  Myndigheterna lägger stora resurser på att trakassera människor som klagar, till exempel på twitter som är stort i Saudi. Och många kvinnokämpar betalar ett högt pris som Loujain al-Hathloul, de riskerar sina liv för drömmen om ett jämställt samhälle.

Vad kan då förändra situationen för kvinnorna i Saudi? 

– Oljan har blivit en välsignelse men även förbannelse för kvinnorna. Så länge oljepengar flyter in kan makten köpa tystnad i omvärlden. Den stora utmaningen för kvinnorättsaktivister och kvinnliga journalister i Saudiarabien är nu att säkra de här positiva förändringarna och försöka driva fram ytterligare reformer. Kungahuset är inte helt okänsligt för kritik och MSB är mån om att ha en bra image.

Hur ser du på Sveriges relationer med landet?

– Jag upplever det som att Sverige sitter på dubbla stolar där regering och näringslivet är måna om affärsförbindelserna med Saudiarabien. Ibland hör man argument som att bra handelsutbyte kan leda till ökade mänskliga rättigheter, men det är helt absurt, alla utländska affärsmän bor ju Gated Communitys och har ingen kontakt med samhället. 

– Jag tycker också att det är beklagligt när en svensk feministisk utrikesminister (Ann Linde) inte utryckte något när aktivisten Loujain al-Hathloul släpptes från fängelset. Det gjordes i Kanada och av president Joe Biden

David Grossman

Mer läsning

Mamma och dotter besöker klinik för HIV i Nairobi, Kenya

EBA-rapport: Normer om sexuell hälsa måste tydliggöras bättre

Stödet är starkt för att flickor ska gå i skolan, men en majoritet accepterar våld i hemmet mot barn. En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, rekommenderar ökad förståelse för värderingar och normer som främjar och motverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i Afrika söder om Sahara.