"Den största bördan ligger på kvinnor, men män vet inte det. Kvinnor stannar hemma och skyddar barnen, medan männen går till byn och äter Khat. De kommer sent på kväl-len och går tillbaka till byn på morgonen, så bördan ligger på mamman. Män vet inte om deras fruar har lyckats få lite mat, om barnen gick i skolan eller om boskapen mår bra. Allt detta är på henne." Amina i Somaliland som här hämtar vatten.

"Den största bördan ligger på kvinnor, men män vet inte det. Kvinnor stannar hemma och skyddar barnen, medan männen går till byn och äter Khat. De kommer sent på kväl-len och går tillbaka till byn på morgonen, så bördan ligger på mamman. Män vet inte om deras fruar har lyckats få lite mat, om barnen gick i skolan eller om boskapen mår bra. Allt detta är på henne." Amina i Somaliland som här hämtar vatten.

”En person dör i hunger var 40:e sekund”

Afrikas horn står inför en svältkatastrof. Över 36 miljoner människor riskerar svält och fyra miljoner barn under fem är akut undernärda.  ”Jag är här för att folk svälter ihjäl och varje liv spelar roll”, säger Susan Otieno, landschef på ActionAid i Kenya. 

Torkan på Afrikas horn är extrem. Kenya, Etiopien och Somalia drabbas hårt. Men världen tittar bort hävdar Susan Otieno då hon möter OmVärlden på svenska ActionAids kontor på Södermalm i Stockholm.

– Jag är här för att folk svälter. Enligt FN dör en person av hunger var 40:e sekund och världen vet inte om det, säger Susan Otieno.

Susan Otieno har lång erfarenhet av att arbeta med humanitära frågor och har arbetat för ActionAid i 17 år. I dag är hon landschef för organisationen i Kenya. Hon såg i dagsläget ingen annan lösning än att åka till Europa för att be européerna lyfta blicken bortom kriget i Ukraina.

Afrikas horn upplever sin värsta torka på över 40 år, med fyra år av misslyckade regnperioder. Enligt World Food Programme ligger skördarna i hela regionen mellan 60 och 70 procent under normala nivåer. Bara i Somalia har nästan en tredjedel av boskapen dött.

Vill påminna världen

Susan Otieno är här för att hon vill att vi ska veta att 36 miljoner människor riskerar svält på grund av omfattande torka och missväxt. Att fyra miljoner barn under fem år är just nu akut undernärda. Att värst drabbade är flickor och kvinnor.

Susan Otieno Action aid
Susan Otieno är landschef för ActionAid i Kenya och är i Sverige för att påminna om att varje liv spelar roll.

– Kvinnor och flickor blir extra utsatta. Männen lämnar ofta hemmet med boskapen för att söka vatten på annan plats. Det innebär att kvinnorna blir kvar med barnen och utan tillgång till mjölken som boskapen ger, förklarar Susan Otieno.

Konsekvenserna blir allt värre. Vid en så pass långvarig torka som länderna nu genomlider blir det allt vanligare med barnäktenskap. Att gifta bort döttrarna innebär färre munnar att mätta, men skadar flickorna för livet.

– Hemgiften är också eftertraktad för att ersätta de boskap som förlorats under torkan. Med barnäktenskap kommer även kvinnlig omskärelse. Flickorna blir skadade för livet, berättar Susan Otieno.

Att vara mamma under svält, berättar Susan vidare, innebär att du ofta måste välja mellan att äta och ge dina barn mat. Som en lösning på det binder många kvinnor sina magar för att minska smärtan av en tom mage. Det trycker ihop organen och hungern känns inte på samma sätt.

De får sota för klimatförändringarna

Det är det femte regnet som uteblir och en brist på regn leder till torka. Susan Otieno förklarar att det inte hör till vanligheterna att så många regn på raken uteblir. Skälet till att de uteblir är klimatförändringarna.

Torrlagd damm
Tidigare var denna damm i Beerato, Somaliland, fylld med vatten. Nu är den helt torr på grund av misslyckade regn och ökande temperaturer. Foto: Daniel Jukes, ActionAid

– Det saknas en medvetenhet om vad som sker. Det dras slutsatser om att folk svälter på grund av konflikter, men det beror på torkan. Vi måste gräva djupare – varför saknar vi regn återigen? På grund av klimatförändringarna och klimatorättvisan som följer i dess spår, säger Susan Otieno.

Och det är klimatorättvisan hon vill uppmärksamma. Länderna i norr, som Sverige tillhör, bidrar till de klimatförändringar som gör att människor svälter.

– I stället för tystnad, hur kan ni bidra nu och vad kan ni göra åt klimatförändringarna? Det saknas en agenda för klimatorättvisan. De som orsakat ojämlikheten bör bidra så att vi kan ta oss ur den, säger Susan Otieno.

Inflationen och krig i Europa slår hårt

Bland de åtgärder ActionAid satt in i regionen ingår skolmatsprogram och kontantöverföringar även om hon är noga med att betona att det inte finns en snabb lösning på detta.

– Att arbeta med kvinnorna i de här frågorna är extra viktigt. Det är de som står främst och bygger och håller ihop samhällena. De har kunskapen om vad samhället behöver just nu. Att ge mat innebär ibland att vi försvårar. Kanske får de gröt som måste blandas ut med deras enda vatten. Vi utgår från vad de behöver, förklarar Susan Otieno.

Genom att erbjuda något att äta i skolan, det blir främst gröt, ser föräldrarna till att barnen går till skolan och tänker på något annat än hungern. Vad gäller kontantöverföringar så räcker det inte längre. Regionen var starkt beroende av varor som vete och olja från Ryssland och Ukraina; 100 procent av Somalias vete kom från dessa länder. Sedan kriget i Ukraina har denna nödvändiga export försvunnit.

– Priserna på alla livsmedel har gått upp. Ett paket mjöl har gått från 1 dollar till 2,5 dollar så många har inte råd att handla mat, säger Susan Otieno.

Hon vill inte jämföra konflikter men landar ändå en slutsats om att Afrikas horn blir bortglömt.

– Vi lever i en eurocentrisk värld. Det känns som om att folk glömt bort att varje liv spelar roll, säger Susan Otieno.

Mer läsning