Svante Axelsson, generalsekreterare Fossilfritt Sverige

Svante Axelsson, generalsekreterare Fossilfritt Sverige

”Låt de unga måla ut sin framtid”

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, anser att Sveriges arbete med Agenda 2030 måste bli mer visionärt. ”Vi måste våga prata om att vi faktiskt vill skapa en bättre värld”, säger han till OmVärlden.

Publicerad:

Fem år har gått sedan Svante Axelsson utsågs till nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. När OmVärlden möter honom digitalt sitter han utomhus i ett grönskande Stockholm med telefonen i handen. 

– Jag försöker ta mig ut i naturen för de möten jag kan. Det gäller att passa på den här tiden, säger Svante Axelsson. 

Efter 16 år som generalsekreterare för Naturskyddsföreningenutsågs han till nationell samordnare för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Där leder han arbetet för att öka takten i klimatomställningen och föra samman aktörer som gemensamt arbetar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Det sistnämnda är en målbild som är extra viktig för Svante Axelsson. För att vi ska komma framåt i det stora klimatomställningsarbetet anser han att vi måste ha tydliga visioner om vart Sverige är på väg.

– Målbilder är enormt viktiga, det vet vi inom idrotten och genom de politiska segrar som vi tagit i historien. I en tid som är så förvirrande och turbulent som den vi lever i just nu är det extra viktigt med tydliga visioner, inte minst för den yngre generationen. Vi måste våga prata om att vi faktiskt vill skapa en bättre värld och inte bara att vi hanterar kriser hela tiden, säger Svante Axelsson. 

Sveriges rapportering inför FN

I juli ska Sverige redovisa sitt arbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling, eller Agenda 2030, på FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling. Nyligen släppte regeringen den rapport som ska presenteras vid mötet.

Rapporten visar att Sverige har goda förutsättningar att nå målen i jämförelse med andra länder, men utmaningarna är stora och Sverige har bland annat misslyckats med att minska den sociala och ekonomiska ojämlikheten. Flera av de nationella miljömålen kan heller inte uppnås med nuvarande åtgärder, enligt rapporten.

En stor fråga inför mötet är hur arbetet med Agenda 2030 åter ska kunna ta fart efter drygt ett år av pandemin. Svante Axelsson anser att Sverige och andra länder måste lägga mer fokus på det de är bra på.

– Jag brukar säga att det enda sättet är att fokusera där man har sin rådighet. Det är så svårt att greppa hela världens utmaningar, då är det viktigt att börja på hemmaplan. Jag tror på att växa där man befinner sig. Om vi lyckas göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland kommer fler länder följa efter i ren avundsjuka. Vi måste visa att vi kan leva bättre med andra lösningar, säger Svante Axelsson.

Frågan om hur vi kan förankra Agenda 2030 och de globala målen i samhället engagerar många aktörer. Regeringen beslutade 2019 om att ge Skolverket i uppdrag att öka kunskapen om Agenda 2030 och de nationella miljömålen i skolan. Men kännedomen om Agenda 2030 är fortfarande låg. Enligt undersökningar från Novus och biståndsmyndigheten Sida uppger fler än varannan svensk (52 respektive 53 procent) att de har dålig eller ingen kunskap alls om de globala målen. 

Är Agenda 2030 för abstrakt och svårt att greppa?

– Ja, det tror jag. Jag gillar verkligen Agenda 2030 och de 17 övergripande målen som kompletteras av delmål. Det är ett gediget och helt unikt arbete, och också en klenod att förvalta. Men risken är att det blir svårt att fånga det konkreta när så mycket ska täckas in.  

Hur skulle man bättre kunna arbeta med de olika delområdena?

– Jag tror att vi måste prioritera utifrån respektive land och hitta kontexten. Vad är det i vårt samhälle som skapar engagemang och kraft? Sen kan man korskoppla bakom kulisserna med olika delmål som hänger ihop. Men man måste först konkretisera det mer för att skapa engagemang.

”Ta vara på kraften hos unga”

I Sverige har en ny generationen unga visat ett stort politiskt engagemang. Tack vare Greta Thunberg och andra unga aktivister har den globala ungdomsrörelsen fått ett uppsving. Samtidigt finns en frustration där unga upplever att de saknar politiskt inflytande.

– Den unga generationen har alltid varit den som förändrar världen, därför måste vi ta vara på den kraften. Politiska partier har tyvärr inte lyckats fånga in det intresset, vilket är tragiskt eftersom de själva befinner sig i kris. Då är det ett spännande spår att låta Agenda 2030 vara grunden för det politiska engagemanget hos unga.

Svante Axelsson ser framför sig ett sorts ungdomsnationellt råd där unga skulle inkluderas i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen ute i kommunerna. Han framhåller att en inkludering av unga skulle vara nyttigt för såväl de politiska processerna som för integrationsarbetet.

– Jag tror att unga måste få visualisera sin framtid. Genom att låta ungdomar från olika samhällsklasser mötas och måla sin framtid skapas inte bara ett utmärkt integrationsarbete utan också en inkludering i de politiska frågorna. Låt de unga få måla ut sin framtid och lämna över en beställning till politikerna.

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.