Rune Friberg Lyme på IMS har arbetat i många år med att utveckla och stötta medieorganisationer i Syrien.

Rune Friberg Lyme på IMS har arbetat i många år med att utveckla och stötta medieorganisationer i Syrien.

Runes uppdrag: Bygg medier i Syrien

Efter mer än tio års arbete med att stötta medieorganisationer i Syrien börjar resultaten visa sig. Rune Friberg Lyme, anställd på International Media Support, berättar om situationen för journalister i ett av världens mest konfliktdrabbade land.

OmVärlden möter Rune Friberg Lyme på Sidas kontor på Valhallavägen i Stockholm där han är på tillfälligt besök. Hans tidigare möte har dragit över tiden men han är vid gott humör när han gör entré i konferensrummet.

Tidigare har Rune Friberg Lyme forskat inom syrisk och libanesisk politik i många år. Han har även hunnit med att tjänstgöra som rådgivare på Danmarks utrikesdepartement innan han tillslut hamnade på International Media Support (IMS) i början av 2010-talet. Nu, tio år senare, är han huvudansvarig för organisationens Syrienprogram.

– När man är verksam inom media får man tillträde till politikens maskinrum. Situationen i MENA-regionen är väldigt känslig, så att arbeta med medier där innebär många möjligheter som man sällan får tillgång till i andra fält, säger han till OmVärlden.

Fokuserat på ett fåtal organisationer

Under sin första tid på IMS var Rune Friberg Lyme med och startade upp Syrienprogrammet, något som skulle visa sig vara utmanande. Antalet verksamma medieorganisationer i landet var få, och de som fanns befann sig i ett tidigt utvecklingsstadium. I början samarbetade IMS med många av de då nystartade medieorganisationerna i Syrien, men det var svårt att se på förhand vilka som skulle lyckas etablera sig.

– Med åren har vi fokuserat på allt färre organisationer, i takt med att det har utkristalliserat sig vilka som är nyckelaktörerna i Syriens mediesfär, berättar Rune Friberg Lyme.

Ett exempel är radiostationen Rozana som, trots att själva sändningarna sker från Paris, är en av Syriens största förmedlare av opartiska nyheter. IMS har även under många år samarbetat med nätmagasinet Al-Jumhuriya, vars spalt om genus och sexualitet har nått en särskilt stor publik.

Geografiska avstånd

På grund av säkerhetsläget i Syrien ligger en majoritet av de aktiva medieorganisationerna utanför landets gränser. Även om de samarbetar med lokala reportrar på plats är det en utmaning för medierna att förbli relevanta för syrier såväl i som utanför landet.

– Eftersom en fjärdedel av Syriens befolkning är bosatt utanför landet är det viktigt att bygga broar mellan olika diasporan och invånarna innanför gränserna. Här har media en betydande roll.

IMS är själva baserade i Danmark, men det internationella arbetet medför många resor. Rune Friberg Lyme säger att det geografiska avståndet inte utgör något större problem.

– Nu har vi kommit till ett stadie där våra samarbetsorganisationer kan ha ett mer långsiktigt perspektiv. Vi behöver inte vara i kontakt med dem på en daglig basis. Även om vi fortfarande reser en hel del åker vi inte dit varje månad.

Säkerhet en nyckelfaktor

Enligt Rune Friberg Lyme finns det många lärdomar att dra från arbetet i Syrien. Bland annat tar han upp kopplingen mellan säkerhet bland mediearbetare och nyhetsproduktionens kvalitet. Även i regioner som inte kontrolleras av regimen löper syriska journalister stor risk att bli måltavlor för våld. Det är något som IMS har fått ta med i kalkylen redan från början.

– Att adressera problemet genom dialoger, samt diskutera hur medier sammankopplar och sammankopplas med samhällen har varit en ögonöppnare som också hjälpt oss i vårt arbete i andra områden.

Just säkerhet är en viktig fråga för IMS och något som organisationen arbetat mycket med, bland annat genom att bidra med stöd och information under pågående rättsfall kopplade till media. Att se till att aktörer som handlat orätt också ställs till svars, samt att se till att det som händer i rättssalen inte bara stannar där är viktigt för att stärka mediearbetares trygghet på sikt, menar Rune Friberg Lyme.

– Som vi ser det kan man inte skydda journalister på fältet om man inte också arbetar med internationellt ansvarstagande.

Mer läsning