Sloveniens konstitutionsdomstol konstaterade i juli att landets lagar, som inte tillät samkönade äktenskap samt adoption, är oförenliga med konstitutionen.

Sloveniens konstitutionsdomstol konstaterade i juli att landets lagar, som inte tillät samkönade äktenskap samt adoption, är oförenliga med konstitutionen.

2022 – inte bara dåliga nyheter

Under året har det stundtals känns tufft att hitta goda nyheter, men de är fler än vad man tror. Vid sidan av krig, pandemi och svält har det ändå kommit några goda nyheter.

2022 har kommit att präglas av Rysslands invasion av Ukraina, globala konsekvenser från pandemin, utbredd svält och inskränkningar av mänskliga rättigheter på flera platser. Men det har också hänt flera bra saker. Forskningen inom HIV går framåt, aborträtten har stärkts i vissa länder, medellivslängden i Afrika har ökat. OmVärlden listar månatligen fem goda nyheter men nedan är en sammanfattning och några nya goda nyheter från 2022.

Forskare stack hål på myten: att bekämpa fattigdom förstör inte klimatet

Konsumtionen är en drivande faktor i klimatförändringen, och konsekvenser drabbar de fattigaste hårdast. Samtidigt tror många att det kommer bli värre om världens hundratals miljoner fattiga ökar sin levnadsstandard – men så är inte fallet. Forskning som lades fram i april bekräftar att kampen mot global fattigdom kommer att ha mycket liten påverkan på de totala utsläppen av växthusgaser. Forskare från Nederländerna, Kina och USA har studerat hur det skulle påverka klimatet om fattiga fick en högre inkomst. Studien visar att om de allra fattigaste skulle tjäna tillräckligt för att komma över gränsen för extrem fattigdom, skulle de globala utsläppen endast öka med under en procent – en mycket liten ökning jämfört med de utsläpp som orsakas av de globalt rika.

Aborträtten stärks på flera håll

På flera håll i världen hotas aborträtten, men ibland annat Indien, Finland, Colombia och Sierra Leone har man gått i motsatt riktning. I februari beslutade Colombias författningsdomstol att avkriminalisera aborter fram till 24:e graviditetsveckan. Amnesty International beskrev det som "en historisk seger för kvinnorättsrörelsen i Colombia".  

 I juli tog Sierra Leone ett stort steg mot att avkriminalisera abort och häva landets lag från kolonialtiden. Kabinetten röstade enhälligt igenom ett lagförslag om ”ett moderskap utan risker”, som syftar till att bland annat utöka tillgången till abort i ett land där det i dag endast är tillåtet när mammans liv är i fara. Utöver att avkriminalisera abort, omfattar bestämmelserna i lagförslaget mödrars hälsa, utökad tillgång till preventivmedel, vård efter abort och andra reproduktiva hälsotjänster.

I oktober fattade Högsta domstolen i Indien ett beslut som innebär att alla kvinnor har rätt till abort till och med vecka 24 oavsett civilstånd. Domen hyllas av kvinnorättsaktivister i landet. Även i Finland ändrades abortlagstiftningen. Tidigare behövdes utlåtande från två läkare och man behövde också uppge ett skäl för att få göra abort, två krav som nu har tagits bort.

Guinea avskaffar dödsstraff

Ekvatorialguinea, ett av världens mest auktoritära länder, avskaffade i september dödsstraffet i en ny lag undertecknad av landet president, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Den sista officiella avrättningen i landet genomfördes 2014, enligt Amnesty International. Men internationella icke-statliga organisationer och FN anklagar regelbundet regimen för påtvingade försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden och tortyr. 

0 år ökade medellivslängden i Afrika.

Medellivslängden ökar i Afrika

Medellivslängden i Afrika har ökat med tio år sedan millennieskiftet. Det visar en rapport från WHO, som har sammanställt data från 47 länder. Något OmVärlden skrev om i augusti.

Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade den goda nyheten efter att ha undersökt data från 2000 till 2019 om förväntad livslängd bland de 47 länder som utgör WHO:s afrikanska region. Undersökningen är en del av en kontinentomfattande rapport om framsteg när det gäller tillgång till sjukvård för alla. Enligt FN-organets rapport, Tracking Universal Health Coverage in the WHO African Region 2022 har den förväntade livslängden på kontinenten ökat till 56 år, jämfört med 46 år vid sekelskiftet. Den globala hälsosamma livslängden ökade under samma period med fem år och är 64 år. Ökningen i Afrika är större än i någon annan region i världen under samma period, enligt WHO.

Den 19 december slöts ett avtal om biologisk mångfald under COP15-mötet i Kanada.
Den 19 december slöts ett avtal om biologisk mångfald under COP15-mötet i Kanada.

Ny räddningsplan för naturen

”Vi har slutit ett fredsavtal med naturen” sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres  efter beskedet att COP 15-mötet om biologisk mångfald till slut landade i en uppgörelse.

I ett globalt ramavtal förbinder länderna att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030. Det blev resultatet av FN:s artskyddsmöte COP15 i Kanada, något OmVärlden skrev om i december.

Enligt FN är endast 17 procent av jordens landområden och 10 procent av havsområdena skyddade i dag. I avtalet står det även att världens matsvinn ska minska med hälften, användningen av pesticider ska minska och att 200 miljarder dollar per år, fram till 2030, ska avsättas för att bevara den biologiska mångfalden på planeten.

De rika länderna ska bidra till att utvecklingsländerna ska nå sina mål. Fram till 2025 ska den summan uppgå till 20 miljarder dollar per år och mellan 2025 och 2030 ska den summan öka till 30 miljarder per år.

Allt färre spädbarn dör i stelkramp

Stelkramp är kopplat till fattigdom, dålig hygien och bristfälliga sjukvårdssystem. Spädbarn har varit särskilt drabbade av den sjukdomen, och dödligheten har legat på mellan 80–100 procent. År 1999 lanserade Världshälsoorganisationen en global satsning mot stelkramp bland nyfödda i 59 prioriterade länder. I dag har 47 av de länderna lyckats eliminera stelkramp bland nyfödda. Världshälsoorganisationen har avfärdat stelkramp som ett världshälsoproblem eftersom spädbarnsdöd har minskat med 90 procent sedan år 2000.

Ja till samkönade äktenskap i Slovenien och Kuba, nja i Ukraina

Slovenien tog i början av juli ett steg framåt för de mänskliga rättigheterna. Landets konstitutionsdomstol konstaterade att Sloveniens lagar, som inte tillät samkönade äktenskap samt adoption, är oförenliga med konstitutionen. Domstolen gav lagstiftaren sex månader att uppdatera lagarna men i och med domen är både samkönade äktenskap och möjligheten för homosexuella att adoptera barn möjligt sedan början av juli.

Strax innan beslutet i Slovenien röstade folket i Kuba om en ny familjelagstiftning för samkönade äktenskap, surrogatmödraskap och föräldrarättigheter för icke-biologiska mammor och pappor. Mer än två tredjedelar röstade för förslaget för Kuba.

0 ukrainare krävde en legalisering av samkönade äktenskap.

Följande månad togs diskussionen om samkönade partnerskap till krigets Ukraina. Mer än 28 000 personer skrev under ett upprop som uppmanade Ukrainas president Zelenskyj att legalisera samkönade äktenskap. Kriget har skyndat på uppropet. Utan äktenskap får partnern till en avliden soldat nämligen inte samma rättigheter eller förmåner som de skulle haft om de var i ett heterosexuellt förhållande. Regeringen jobbar på en lösning, säger presidenten som svar då han samtidigt lyfte att den ukrainska konstitutionen, som definierar äktenskap "baserat på en kvinnas och en mans fria samtycke", inte kunde ändras under krigstid, en regel som föreskrivs i själva konstitutionen.

En pappa håller hand med sin dotter i en park i Fes, Marocko
En pappa håller hand med sin dotter i en park i Fes, Marocko

Marocko blir första arabiska landet i världen att erbjuda 15 dagar föräldraledighet för pappor

En ny lag i Marocko ger män rätt till 15 dagar betald föräldraledighet. Även om det inte låter så mycket är det en femdubbling av tidigare insatser, och Marocko är därmed det första arabiska landet i världen som ger pappaledigheten ett sådant betydande lyft. Initiativet är en del av Marockos utvecklingsplan som stöds av Världsbanken, med målet att förbättra landets ekonomi genom att bland annat få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden. En ny rapport från den marockanska statistikmyndigheten visar att mindre än 20 procent av landets kvinnor är på arbetsmarknaden, medan 73,7 procent är hemmafruar. Förhoppningen är att den ökade pappaledigheten ska bidra till att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.

Ser vi ett slut på pandemin?

Och slutligen, meddelade WHO-basen Tedros Adhanom Ghebreyesus i december att cirka 90 procent av världens befolkning har något typ av skydd mot covid-19. Det innebär att världen som helhet går mot slutet av pandemin. Under 2022 har omkring fyra miljarder doser administrerats i världen, många av dem till personer i låginkomstländer, visar data från Our world in data.

Mer läsning