Det är nio år kvar till 2030 då de globala målen ska vara uppnådda.

Det är nio år kvar till 2030 då de globala målen ska vara uppnådda.

38 organisationer vill se ny handlingsplan för Agenda 2030

I en ny rapport kräver 38 svenska biståndsorganisationer att regeringen tar fram en ny handlingsplan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Enligt organisationerna hindras arbetet också av målkonflikter mellan olika politikområden.

Den 6 juli i år inleds årets högnivåmöte för hållbar utveckling i FN, i New York. Varje år sedan 2016 möts världens länder under en vecka i juli för att följa upp hur det går med arbetet att genomföra de 17 globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s medlemsstater i september 2015.

I år kommer Sverige för andra gången presentera en egen frivillig uppföljningsrapport för hur det går med genomförandet av målen i Sverige. Samtidigt kommer ett par svenska kommuner, men även civilsamhället att presentera skuggrapporter.

Paraplyorganisationen Concord Sverige har inför högnivåmötet tagit fram en Spotlight-rapport för Sveriges genomförande. Bakom rapporten står 38 av Concord Sveriges medlemsorganisationer.

Rapporten konstaterar att Sverige ligger bra till i arbetet med de globala målen, eller Agenda 2030 som de också kallas. Författarna lyfter regeringens proposition för genomförandet som lades fram förra året, liksom klimatpolitiken, den feministiska utrikespolitiken och arbetet med jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. 

– Sverige är ledande även om man kan göra mer, och det finns saker att vara stolt över med klimatramverk och så, men sen så finns det ett antal målkonflikter med vapenförsäljning samtidigt som det pågår krig i Jemen. Det är väldigt problematiskt. Ska man ha på sig ledartröjan måste man se till så att man är ett gott föredöme och kunna visa att man kan vara transparent rakt igenom, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för ForumCiv, en av organisationerna bakom rapporten.

Hon pekar särskilt på vikten av att Sverige måste ta fram en ny handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Den tidigare planen var klar 2018 och sträckte sig till 2020. Sedan dess har ingen ny tagits fram. 

– Det är bråttom. Tänk på vad du själv gjorde för nio år sedan. Det är så lång tid vi har kvar. Det är för risig takt helt enkelt, det går för långsamt. Man måste våga prioritera, tänka utanför boxen, visa mod och ta fram en slagkraftig och vass handlingsplan, ta på sig ledartröjan och köra, säger Anna Stenvinkel. 

Kärnan i arbetet med de globala målen är parollen ”Leave no one behind” – ingen ska lämnas utanför, alla ska med. Det är en slogan som går igen i Världshälsoorganisationen WHO:s globala vaccinationsprogram för covid-19, Covax, som rullats ut under den pågående pandemin. 

Covax paroll lyder ”No one is safe until everyone is safe”, men Anna Stenvinkel påpekar att världens rika länder just nu har svårt att leva upp någon av de två parollerna. 

– Covax handlar precis om det man säger om Agenda 2030, att leave no one behind. Det räcker inte med fina ord, utan de måste faktiskt betyda någonting. Då kan inte rika länder samla på sig vaccindoser medan andra inte får någonting alls. Det är ett exempel på så mycket annat, och visst det är besvärligt att ge ifrån sig makt för att någon annan ska få det bättre, men man tänker ändå att med pandemin borde folk fatta hur allt hänger samman. Än mer så med klimatfrågan och Agenda 2030, säger Anna Stenvinkel. 

Sveriges delegation på FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling i juli är tänkt att ledas av miljö- och klimatminister Per Bolund. Med sig har han en delegation med flera representanter för Sveriges kommuner och regioner, näringslivet och civilsamhället. Från Concord Sverige deltar Svenska FN-förbundet, MyRight, RFSL, Act Svenska Kyrkan, 2022-initaitivet och Dag Hammarskjöld Foundation. 

Mer läsning