Afghanistan. En arbetare mäter och packar ärter för WFP-distribution i Herat

Afghanistan. En arbetare mäter och packar ärter för WFP-distribution i Herat

Afghanistan står inför en stor livsmedelskris

Över hälften av Afghanistans befolkning kommer ha allvarlig brist på livsmedel den kommande vintern - 8,7 miljoner människor riskerar ren nöd. Det enligt en rapport från IPC, en monitor för hunger i världen. 

Sedan talibanregimen tagit över makten har livsmedelsförsörjningen i Afghanistan försämrats. Redan nu är läget allvarligt med 47 procent av befolkningen i någon form av bristsituation och i en rapport från Integrated Food Security Phase Classification (IPC) kommer redan nu i november läget att försämras ytterligare med risk för att 22,8 miljoner människor, 55 procent av befolkningen, kommer att stå inför allvarlig livsmedelsosäkerhet.

IPC har fem nivåer som beskriver situationen för hunger där fas 5 innebär katastrof och fas 1 är ett gott läge. I Afghanistan bedömer man att 8,7 miljoner människor kommer hamna i fas 4 vilket är en nödsituation, 12,4 miljoner i fas 3 som är ett kritiskt läge.

Hunger sprider sig till städer  

Normalt är det landsbygden som drabbas värst men nu påverkas även städerna. Landsbygden påverkas av den allvarliga torka som rått under fyra år. Till det har regimskiftet lett till fler arbetslösa och en likviditetskris vilket försvårar för många att köpa livsmedel.

FN-organet World Food Programme, WFP, manar till omedelbart humanitärt bistånd för att förhindra en humanitär kris orsakad av fattigdom och hunger, särskild under den kommande vintern november 2021 till mars 2022.

I riskzonen finns cirka 3.2 miljoner barn under fem år som kommer att lida av akut undernäring i slutet av året. I oktober varnade WFP och UNICEF om att en miljon barn risker att dö av allvarlig undernäring utan livräddande behandling.

– Afghanistan är nu bland världens värsta humanitära kriser - om inte den värsta - och livsmedelssäkerheten har nästan kollapsat. I vinter kommer miljoner afghaner att tvingas välja mellan migration och svält om vi inte kan öka vårt livräddande bistånd och om inte ekonomin kan återupplivas. Om vi inte agerar nu kommer vi att ha en total katastrof på händerna, säger David Beasley, WFP:s verkställande direktör i ett pressmeddelande.

FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) och WFP, planerar att öka sitt humanitära bistånd i början av 2022 för att möta mat och näringsbehovet för nästan 23 miljoner människor i Afghanistan. Det behövs 220 miljoner dollar i månaden för att hjälpa några av de 23 miljoner utsatta.  

Mer läsning