Av alla de 41 humanitära kriser som analyserats fick den Demokratiska republiken Kongo den lägsta nivån av uppmärksamhet i media i förhållande till antalet personer på flykt i landet. Foto: Flyktinglägret Bulengo för internflyktingar.

Av alla de 41 humanitära kriser som analyserats fick den Demokratiska republiken Kongo den lägsta nivån av uppmärksamhet i media i förhållande till antalet personer på flykt i landet. Foto: Flyktinglägret Bulengo för internflyktingar.

Afrika i fokus på NRCs lista över försummade kriser

The Norwegian Refugee Council släppte i början på sommaren en rapport med fokus på världens tio mest försummade kriser. Samtliga tio länder ligger på den afrikanska kontinenten.

The Norwegian Refugee Council (NRC) publicerar varje år en lista över de tio mest försummade kriserna i världen. Listan bygger på tre kriterier: brist på finansiering, brist på uppmärksamhet i media och brist på internationella politiska och diplomatiska initiativ. Toppar listan gör den Demokratiska republiken Kongo följt av Burkina Faso, Kamerun och Sydsudan.

– Att världens mest försummade kriser alla är i Afrika pekar på beslutsfattarnas, givares och medias kroniska misslyckande att ta itu med konflikter och mänskligt lidande på kontinenten. Med kriget i Europas Ukraina fruktar jag att det afrikanska lidandet kommer att drivas längre in i skuggan, sa Jan Egeland, Generalsekreterare för NRC i ett pressmeddelande vid rapportsläpp.

Demokratiska republiken Kongo toppar listan

Toppar listan gör Demokratiska republiken Kongo. Det konstateras att det under 2021 inte genomförts några givarkonferenser, toppmöten eller politiska diskussioner på hög nivå om landet. Av alla de 41 humanitära kriser som analyserats fick den Demokratiska republiken Kongo den lägsta nivån av uppmärksamhet i media i förhållande till antalet personer på flykt i landet.

Kriget i Ukraina visar på att det finns möjligheter

I en tidigare artikel i OmVärlden konstaterar International Rescue Committe att att världssamfundet till stor del ignorerat behoven i de hungerdrabbade områdena i Afrika på grund av konflikten i Ukraina. Landet har fått 20 procent av den humanitära budgeten i världen men ser man till behovet borde det enbart vara fem procent. NRC är i sin rapport inne på samma spår.

–Kriget i Ukraina har visat den enorma klyftan mellan vad som är möjligt när det internationella samfundet samlas bakom en kris, och den dagliga verkligheten för miljontals människor som lider i tysthet under dessa kriser på den afrikanska kontinenten som världen har valt att ignorera, sa Jan Egeland.

–Det är inte bara orättvist - denna partiskhet kommer också med en enorm kostnad. Liv som kunde ha räddats går förlorade. Konflikter tillåts bli utdragna kriser och ödelägger generationers hopp om en bättre framtid, sa Jan Egeland.

De 10 mest försummade kriserna i världen enligt NRC

1. DR Congo

2. Burkina Faso

3. Kamerun

4. Sydsudan 

5. Tchad

6. Mali

7. Sudan

8. Nigeria

9. Burundi

10. Etiopien 

Mer läsning

Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

Vad gör ni i Jemen Rädda Barnen?

Efter vapenvilan inletts är det fortfarande stöd från det internationella samfundet som behövs i Jemen, enligt Ahmad Baroudi som är chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. OmVärlden frågade honom vad som egentligen händer i landet just nu.