Barn jobbar på potatisåker i Indien. Andelen barn som jobbar har ökat de senaste åren, särskilt inom jordbruket.

Barn jobbar på potatisåker i Indien. Andelen barn som jobbar har ökat de senaste åren, särskilt inom jordbruket.

Allt fler barn i världen arbetar

Antalet barn som arbetar har ökat med 8,4 miljoner de senaste fyra åren. Detta efter 16 år med en stadig minskning av barnarbete i världen, visar en rapport från Internationella arbetarorganisationen ILO.

I en ny rapport från Internationella arbetarorganisationen ILO framgår det att antalet barn i världen som arbetade förra året, 2020, uppgick till 160 miljoner. Det är en ökning från 151,6 miljoner arbetande barn sedan 2016.

Under perioden 2000–2016 registrerade ILO en stadig minskning av antalet barn som arbetar, från 245,5 till 151,6 miljoner. Av de allt fler barn som tvingas ut på arbetsmarknaden i världen måste de flesta utföra riskfyllda arbeten, där barnens liv står på spel.

– De här nya siffrorna visar att det är dags att vakna. Vi kan inte stå bredvid, utan att göra något medan en ny generation barn utsätts för dessa risker. Inkluderande sociala skyddsnät tillåter familjer att sätta sina barn i skolan även när de står inför ekonomiskt svåra tider. Det är av yttersta vikt att investera i landsbygdsutveckling och anständiga arbetstillfällen inom jordbruket. Vi står inför en vändpunkt och mycket beror på vad vi nu gör. Det är dags för förnyade löften och energi, för att vända den här fattigdomscykeln och barnarbete, sa ILO:s generaldirektör Guy Ryder i att pressmeddelande. 

Medan andelen barn som arbetar i Asien och Latinamerika fortsätter att minska sker en ökning i Afrika söder om Sahara. Där räknar ILO med att 86,6 miljoner barn arbetar. Det är nästan en fjärdedel av alla barn som arbetar i världen. 

Fler i Afrika

Andelen barn som arbetar i Afrika söder om Sahara har ökat sedan 2012, enligt ILO. FN:s barnfond, Unicef, varnar ändå för att covid-19-pandemin lett till att allt fler barn tvingas ut i arbete.

– Med ett andra år av nedstängda samhällen i hela värlen, stängda skolor, skakiga ekonomier och krympande statsbudgetar tingas familjer göra fruktansvärda val. Vi uppmanar regeringar och internationella utvecklingsbanker att prioritera investeringar i program som kan få ut barnen från arbetsplatserna och tillbaka in i skolan, sa Unicefs vd, Henrietta Fore i ett uttalande. 

Närmare tre av fyra (70 procent) av alla barn som arbetar gör så inom jordbruket. Vart femte barn jobbar inom service och vart tioende inom industrin. 

Fler än vart fjärde barn (28 procent) i åldrarna 5–11, som arbetar, går inte i skolan. Bland barn 12-14 år, som arbetar går fler än vart tredje barn (35 procent) inte i skolan.

Det är framför allt pojkar som arbetar, men räknar man in hushållsarbete blir skillnaden mellan könen mindre. Barnarbete är också tre gånger vanligare på landsbygden än i städerna. 

Mer läsning