Nyligen stängdes två medarbetare inom Oxfam av från sitt arbete i Demokratiska republiken Kongo där de bland annat misstänks för sexuella övergrepp.

Nyligen stängdes två medarbetare inom Oxfam av från sitt arbete i Demokratiska republiken Kongo där de bland annat misstänks för sexuella övergrepp.

Avslöjanden om bistånd mot sex är bara toppen av ett isberg

Nyligen avslöjades det att personer kontrakterade av Globala fonden i Ghana krävt sex för bistånd. Tidigare har liknande rapporter hörts om Oxfam och FN. Experter OmVärlden talat med vill stärka visselblåsarskyddet och göra det lättare att anmäla.

Publicerad:

Ämnet är känsligt och en del biståndsorganisationer, men inte alla, försöker lägga locket på när det framkommer att personal har gjort sig skyldiga till sexuellt utnyttjande av kvinnor som söker hjälp. Nu senaste rapporteras om att chefer till underleverantörer till den internationella organisationen Globala fonden tvingat kvinnor att ”betala” för mat och boende med sexuella handlingar.

Tidigare har framför allt brittiska biståndsorganisationen Oxfam figurerat i liknande fall på Haiti. Där och på många andra platser i världen ska även fredsbevarande FN-personal i flera fall krävt sex av utsatta kvinnor och barn.

Bara häromdagen avslöjande SOS barnbyar att de tillsätter en internutredning. Förra året kom det fram att hjälparbetare från Läkare utan gränser, Oxfam, FN:s barnfond, Unicef och Världshälsoorganisationen, WHO, ska ha begått övergrepp på ett 50-tal kvinnor i Demokratiska republiken Kongo.

Det finns goda skäl att anta att dessa händelser som blir offentliga bara är toppen av ett isberg.

– Ja, man måste komma ihåg att mörkertalet är väldigt stort. Många utsatta vågar inte anmäla, inte ens i Sverige trots att vi är mest jämställda i världen. Därför är det så viktigt att sänka barriärerna för de kvinnor som utsätts för sexuellt utnyttjande och vill anmäla det, säger Eva Johansson, verksföreträdare för jämställdhet och samordnar området SEAH på biståndsmyndigheten Sida.

SEAH står för Sexual exploation, abuse and harassment.

När det finns misstankar om att sexuellt utnyttjande, övergrepp eller sexuella trakasserier skett hos partners till Sida rapporteras det in till myndigheten. Enligt Eva Johansson har det skett sett en ökning av rapporter sedan 2018 och framåt. För 2020 registrerade Sida 38 nya ärenden där SEAH misstänks, 2019 var antalet ärenden 20.

Inom FN-systemet är trenden att antalet rapporterade misstankar av sexuellt utnyttjande och övergrepp som begåtts av FN-personal minskat från 187 (2019) till 157 (2020). Men trenden är den motsatta för misstankar om övergrepp hos FN:s samarbetspartners, 174 anmälningar under 2019 och 227 anmälningar för 2020. Det finns anledning att tro att pandemin ökat utsattheten för kvinnor.

– Våld mot kvinnor är den dolda pandemin. Familjer är mycket hemma och lever med ekonomisk stress. Under ebolakrisen såg vi också en ökning av sexuellt uttnyttjande och övergrepp. Med pandemin är det också viktigt att vara uppmärksam på den ökade risken när vi gör uppföljningar, och vi har stärkt vår dialog och uppföljning med partners, säger Eva Johansson.

Sida tar fram nytt verktyg

Sida har nyligen tagit fram ett samlat angreppsätt för att motverka SEAH, där man bland annat ger verktygen som kan användas, som bland annat obligatorisk e-learning för alla utresande handläggare. I mars i år har Sidas egna utredare genomgått en särskild internationell kompetensutveckling i SEAH-ärenden.

Ett problem som hjälporganisationerna och FN står inför är att ha kontroll över vad som händer på marken, bland partnerorganisationer och underentreprenörer som anlitas för att till exempel distribuera förnödenheter. I det nu aktuella fallet hos Globala fonden var det, enligt organisationen, några manliga chefer anställda i en under-under-grupp till deras partner NAP+ som gjort sig skyldiga till övergreppen. De ansvariga har avskedats, Globala fonden har krävt att pengar ska betalas tillbaka och officiellt publicerat ett uttalande.

Sarah Champion är parlamentsledamot i Storbritannien för Labourpartiet och ordförande i utskottet för internationellt utvecklingsarbete. Hon säger till OmVärlden att utskottet de senaste tre åren sammanställt tre rapporter om sexuellt utnyttjande inom det brittiska biståndet och att de funnit brister som bör åtgärdas.

– Det som var särskilt oroande i det nyligen rapporterade fallet med Oxfam i Kongo var att visselblåsare hade larmat redan 2015, men till synes hade inga åtgärder vidtagits. Även hos Globala fonden var det inte första gången som inspektörens generalkontor fann att organisationens skyddsåtgärder var "otillräckliga". När samma kritik riktas mot en organisation under många år måste vi ifrågasätta deras engagemang för att eliminera sexuellt utnyttjande och missbruk, säger Sarah Champion.

Hon och kommittén pekar på tre områden som absolut viktigast för att komma tillrätta med SEAH.

Bättre transparens. Data gör det möjligt att analysera trender och se om de insatser som görs ger resultat. Tyvärr är det många FN-organ som redovisar uppgifter på helt olika sätt; och andra, som WHO loggar fall men markerar mycket av det som är relevant fakta som ”okänt”.

– Det är skrämmande att den brittiska regeringen förkastade vårt utskotts rekommendation att biståndsorganisationer har en skyldighet att publicera ärendedata, säger Sara Champion.

Utmana maktstrukturen. Missbruk sker när det råder en obalans mellan makten och de som omfattas av projekten. Kulturen inom biståndssektorn är alltför ofta ett ”vi och dem”- som skapar ett avstånd mellan parterna.

Stå upp för visselblåsarna. De måste behandlas med respekt och inte som problemmakare.

– Utan modiga visselblåsare skulle vi de senaste åren inte kunnat avslöja ens hälften av alla saker. Tyvärr har de allt för ofta belagts med munkavle på grund av sekretess. Sådana hinder måste åtgärdas. Vi kan inte, vi får inte, tysta dem som gör rätt, säger Sarah Champion.

När oegentligheter upptäcks brukar givarländerna ibland svara med att frysa betalningarna. Sida gjorde det i samband med Oxfamskandalen 2018. Sverige ger årligen 950 miljoner kronor till Globala fonden och hösten 2010 stoppade Sverige bidrag till Globala fonden efter uppgifter om korruption i mottagarländer, men denna gång är det inte aktuellt.

– Globala fonden har agerat kraftfullt och tydligt, och det är det som är det viktiga. Man ska komma ihåg att Globala fonden har en livsavgörande verksamhet för väldigt många människor. Att frysa stöd vore att straffa andra människor i en utsatt situation och där är vi inte i det här läget, men vi fortsätter att följa detta, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, till nyhetsbyrån TT.

Att dra in stöd, menar Sarah Champion är den sista utvägen.

– Bättre är att påverka kulturen i organisationer man stöder för att förhindra missbruk. Som att begära att stödmottagare deltar i utvecklingen av projekten, att stödtjänster för offer och överlevande är en automatisk rättighet och att skydd är inbäddat i alla system skulle hjälpa mer än bara att ta bort finansiering.

Fler kvinnor högre upp i hierarkin, skulle det hindra män i deras organisation?

– Låt mig vara tydlig, den stora majoriteten av övergrepp utförs av män. Om fler kvinnor anställs skulle det få en omedelbar inverkan på kulturen som gör det möjligt för detta missbruk att fortsätta. Och de som drabbas kan känna sig mer bekväma med att diskutera sina erfarenheter med kvinnor och känna att det är lättare att vara öppen, säger Sara Champion.

– Tyvärr, tillägger hon, finns det inom FN:s led diskriminerande attityder och ”boys club” med patriarkala strukturer. Det framkom nyligen i en rapport från AIDS-Free World Code Blue Campaign.

Läs rapporten här. Och en intervju med Kaila Mintz från Code Blue i OmVärlden från 2019, FN och övergreppen: ”Ingenting har hänt – övergreppen är kvar”

David Grossman

Rättelse: I en tidigare version angavs det felaktigt att det var personer anställda av Globala fonden som gjort sig skyldiga till övergrepp, men det rör sig om personer betalade av organisationen.

Mer läsning