Förtrycket av kvinnor i Afghanistan är utbrett och berör alla aspekter av livet visar ny rapport från Amnesty.

Förtrycket av kvinnor i Afghanistan är utbrett och berör alla aspekter av livet visar ny rapport från Amnesty.

Bistånds­ministern: Kampen om kvinnors rättigheter är långt från vunnen

Samtidigt som Amnesty rapporterar att förtrycket av kvinnor är utbrett i Afghanistan lägger regeringen ytterligare 300 miljoner i kronor för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. ”Världen är orättvis men jag hävdar bestämt att svenskt bistånd gör världen lite mer rättvis”, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

När talibanerna kom till makten i Kabul för ett år sedan fanns en förhoppning om att situationen för kvinnor inte skulle återgå till den under det förra talibanstyret 1996 till 2001. Det fanns då vissa signaler om att det nya talibanstyret var mer moderat och att de hade en ”modernare” syn på kvinnans roll i samhället

Men Amnesty Internationals nya rapport visar tydligt att situationen succesivt skruvats åt för kvinnorna i Afghanistan. Här vittnar kvinnor om trakasserier, tortyr och godtyckliga fängslanden. Om en ekonomisk kris som lett till påtvingade barnäktenskap. När flickor gått ut mellanstadiet stängs alla dörrar för fortsatt utbildning. 

– Sammantaget bildar dessa regler ett förtryckande system som diskriminerar och kränker kvinnor och flickor i så gott som alla aspekter av deras liv. Allt som ingår i vardagen – om och hur de går till skolan, om och hur de arbetar, om och hur de lämnar sina hem – är strängt kontrollerat och begränsat. Dessa angrepp mot Afghanistans kvinnliga befolkning förvärras för varje dag som går, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty International Sverige i en kommentar. 

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S), ser det som händer i Afghanistan som ett bevis för att det krävs än större insatser för kvinnornas rättigheter i Afghanistan och i andra delar av världen. 

–  Kampen om kvinnors rättigheter är långt från vunnen och därför jätteviktigt att vi kan satsa på en global strategi för jämställdhet och öka den summan med 300 miljoner kronor. 

Sammantaget för 2022–2026 avsätter regeringen 1,3 miljarder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och levnadsvillkor. Strategin för Afghanistan som togs i juli i år är att ge 2,5 miljarder för 2022 – 2024.

Hur ser då biståndsministern på att utvecklingen går åt fel håll i Afghanistan?

- Världen är orättvis men jag hävdar bestämt att svenskt bistånd gör världen lite mer rättvis. Talibanerna tycks ha ett fast grepp om makten och vi förväntar oss ingen större förändring där. Därför är vår strategi tydlig med att vi inte ger stöd till statliga institutioner. Att värna civilsamhällets roll blir mer angeläget i Afghanistan, säger Matilda Ernkrans. 

Talibanerna lovar i möten med väst att försvara kvinnors rättigheter, kan ni lita på vad de säger till er dessa sammanhang?

 - Uppenbart inte och det är därför vi inte ska ha några aktiviteter som legitimerar talibanstyret, men vårt engagemang för folket och inte minst för kvinnor är grundmurat, vi kan inte svika alla de kvinnor och flickor som fått tillgång till utbildning senaste tjugo åren, säger Matilda Ernkrans.

Amnesty anser att det ska riktas sanktioner mot Afghanistan, vad gör ni från svensk sida? 

- Vi har inte riktat några specifika sanktioner gentemot Afghanistan utifrån rapporten från Amnesty. Vi har varit tydliga med att det är ett svek att man lovat utbildning som inte uppfyllts. Nu är vi är långsiktiga givare och vi står på afghanska folkets sida, men vi kan kritisera regimen och gör det.

Mer läsning