Justitieminister Morgan Johansson och ntegrations- och migrations­minister Anders Ygeman vill att fler som inte har rätt att vara i Sverige återvänder till sina hemländer.

Justitieminister Morgan Johansson och ntegrations- och migrations­minister Anders Ygeman vill att fler som inte har rätt att vara i Sverige återvänder till sina hemländer.

Biståndspengar ska användas för att öka återvändande

Regeringen vill att det svenska biståndet ska användas för att fler ska återvända till sina hemländer. Men utspelet möts av kraftig kritik. Flera ifrågasätter dessutom om regeringen kan använda biståndet på det viset.

– Det är en tom flirt med Sverigedemokraterna, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect efter justitieminister Morgan Johanssons utspel.

Magnus Walan på Diakonia reagerade också starkt.

– Det är allvarligt om Socialdemokraterna tror att bistånd ska användas som ett utpressningsinstrument. Det blir ett kolonialt bistånd. Dels får humanitärt bistånd inte användas alls på detta sätt, dels går mycket lite av bistånd till stater och då blir utpressningen inte "effektiv". De som drabbas av ett indraget bistånd blir människor som lever i extrem utsatthet och grupper som kanske utmanar makten kring jämställdhet och demokrati, säger han till OmVärlden.

Vill ställa större krav på mottagare

Den socialdemokratiska regeringen vill att myndigheterna ska jobba hårdare för att se till att personer som inte får stanna i Sverige ska återvända. Polisen ska intensifiera sitt arbete med att spåra personer, bland annat på arbetsplatser, som inte har rätt att vara i Sverige.

Dessutom vill regeringen att biståndspengar ska användas för att påverka utvecklingsländer, som till exempel Irak, för att ta emot fler av sina medborgare.

– Vi tycker att det är rimligt att kräva att alla länder lever upp till grundläggande folkrättsliga principer. Det vill säga att man tar emot sina medborgare när de inte längre får vistas i ett annat land, säger Morgan Johansson till Ekot.

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman var också med på pressträffen.

– Vi vill öka återvandrandet, inte minska biståndet. Men lever man inte upp till sina förpliktelser kommer Sveriges intresse att svalna, kommenterade han.

Sida ska komma med förslag

Sida har fått i uppdrag att senast den 15 februari komma med förslag på hur biståndet ska användas för att leva upp till regeringens krav.

I biståndsbudgeten finns i dag en miljard avsatt för återuppbyggnad av krigshärjade länder. Sverigedemokraterna har tidigare påstått att de fått igenom en ”återvandringsmiljard” i den budget som de har förhandlat fram med M och KD. Kristdemokraterna har dock svarat att det inte går att använda den miljard för att öka återvändandet. Flera inom biståndsvärlden bekräftar också detta.

Vad som får räknas som bistånd avgörs nämligen av en kommitté inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Denna kommitté – Development Assistance Committée, som ofta förkortas Dac – sätter upp kriterier för vilka insatser som får räknas som bistånd eller inte.

Anna Tibblin på We Effect säger att de papperslösa som befinner sig i Sverige ofta kommer från länder där vi inte har ett stort bistånd till.

– Därför blir det här ett retoriskt utspel ifrån regeringen.

MP kritiska

Miljöpartiet, som tidigare satt i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna, är också starkt kritiska.

– Tidigare har liknade förslag kommit från högerpartier, och senast ville SD använda biståndet för att förmå människor att återvända från Sverige. Jag tycker att det är cyniskt att S nu väljer en liknande väg, säger Maria Ferm, partiets utrikespolitiske talesperson, i en kommentar till OmVärlden.

Anna Stenvinkel på Forum Civ skriver att hon tycker att regeringens utspel, som kommer mitt under coronapandemin, är anmärkningsvärt.

”Biståndet ska självklart inte användas som påtryckningsmedel för att få igenom svensk inrikespolitik. Det här går inte bara emot syftet med biståndet utan det är dessutom ett ogrundat förslag eftersom endast 1,5 procent av Sveriges totala bistånd består av direktstöd till statliga institutioner så det är svårt att se hur hot om indraget bistånd ska kunna användas som påtryckningsmedel. Jag gissar att regeringen med detta vill plocka poäng inför valet och det tycker jag både är lågt och osmakligt.”

Det är inte första gången som socialdemokraterna vill villkora biståndet för att få fler papperslösa att återvända till sina hemländer. 2018 föreslog partiet att ”alla länder vi ger bistånd till ska behöva ta emot medborgare som fått avslag på asylansökan” vilket också möttes av kraftig kritik.

Mer läsning