Den danska premiärministern Mette Frederiksens parti, Socialdemokraterna, har nu lagt sin finansproposition för 2023. Danmark höjer biståndet för att bland annat lindra en hotande svältkatastrof som riskerar att drabba flera länder i Afrika.

Den danska premiärministern Mette Frederiksens parti, Socialdemokraterna, har nu lagt sin finansproposition för 2023. Danmark höjer biståndet för att bland annat lindra en hotande svältkatastrof som riskerar att drabba flera länder i Afrika.

Danmark höjer biståndet

Danmarks biståndsbudget ökar med drygt fyra miljarder svenska kronor. En del av av pengarna är extra bistånd till Ukraina på motsvarande 1,7 miljarder svenska kronor, enligt den finansproposition som regeringen nyligen la.

– Rysslands brutala krig i Ukraina innebär att vi befinner oss i en helt ny geopolitisk verklighet som vi måste vi ta itu med. Det betyder att vi måste ge mer stöd till de länder som drabbats av bland annat livsmedelskrisen och att vi måste hjälpa fler i Ukraina och de europeiska grannländerna. Vi måste stödja humanitärt och med återuppbyggnaden när det är möjligt. Vi ber andra länder att ta mer ansvar i sina närområden och därför måste vi naturligtvis också hjälpa till när det är krig i vårt eget närområde, säger Danmarks utvecklingsminister Flemming Møller Mortensen i ett uttalande. 

Den extra tilldelningen som danska regeringen aviserar ska gå till civilbefolkningen Ukraina och även till att mildra livsmedelsbristen i Afrika på grund av kriget i Ukraina. 

Ökar med fyra miljarder

Det danska biståndet 2023 kommer nästa år att uppgå till 20 657 miljarder danska kronor, det motsvarar nästan 30 miljarder svenska kronor. Det står nu klart efter att landets Socialdemokratiska minoritetsregeringen nyligen lagt fram sin finansproposition. Att biståndet ökar med drygt fyra miljarder kronor beror till stor del på att den danska ekonomin växer.

Danmarks nivå för biståndet är 0,7 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) vilket är lägre än det svenska biståndet som är en procent av BNI. Det är enbart Norge, Sverige och Luxembourg av världens rikare länder som har ett bistånd på en procent av BNI.

Satsar på klimatbistånd

Den danska regeringen har en ambition att klimatbiståndet ska komma de fattiga och utsatta länderna till del.

Regeringen arbetar för att Danmarks bidrag till internationell klimatfinansiering från och med 2023 ska uppgå till minst en procent av det globala mobiliseringsmålet på 100 miljarder amerikanska dollar som överenskoms vid COP15 i Köpenhamn, vilket är ett mål som är svårt att nå.

Mer läsning