Ingrid Eelde Koivisto, Isabelle Axelsson, Hanna Nelson, Mohamad Al Jounde och Lisa Stenvinkel är årets OmVärlden-talanger.

Ingrid Eelde Koivisto, Isabelle Axelsson, Hanna Nelson, Mohamad Al Jounde och Lisa Stenvinkel är årets OmVärlden-talanger.

De är årets fem OmVärlden-talanger

För första gången har tidningen OmVärlden utsett fem talanger inom Sveriges politik för global utveckling. De är aktivisterna Mohamad Al Jounde och Isabelle Axelsson, och biståndsarbetarna Hanna Nelson, Lisa Stenvinkel och Ingrid Eelde Koivisto, som under året alla bidragit till en mer hållbar global utveckling.

Publicerad:

Efter åtta år är det dags att förnya den gamla listan Mäktigast i biståndsdebatten. OmVärlden väljer istället att lyfta unga talanger inom Sveriges internationella utvecklingspolitik, eller politik för global utveckling.

Under mars månad kunde vem som helst nominera unga personer i Sverige som på ett eller annat sätt engagerat sig för och bidragit till Sveriges arbete med internationell utveckling. Det kom in ett 30-tal nomineringar, varav 24 kandidater levde upp till kraven.

Av dessa har juryn valt ut fem likvärdiga talanger som i år får äran att kalla sig OmVärlden-talanger. Här är årets vinnare:

Mohamad Al Jounde jobbar för organisationen Gharsah och är en av OmVärldens talanger
Mohamad Al Jounde Foto: World Economic Forum

Mohamad Al Jounde, 20 år, studerande och biståndsaktivist, för sitt engagemang för syriska flyktingbarn i Libanon. Han flydde själv från Syrien som 13-åring, och levde i Libanon, innan han 2017 kom till Sverige. Den skola som han var med att starta i Libanon har han genom den egna organisationen Gharsah fortsatt att driva från Sverige. Han har redan tilldelats International Children´s Peace Prize, 2017, och utsetts till changemaker av organisationen KidsRights. Under pandemin har han fortsatt att göra en insats för hundratals syriska flyktingbarn i Libanon och har även inlett en insamling till människorna i hans hemstad Hama, i Syrien, där människor nu organiserar sig för att skapa sig en egen vardag och framtid i krigets och förtryckets Syrien, vilket han också berättat om i OmVärlden podd, avsnitt 117.

– Det är en ära att bli utsedd till en av fem talanger inom Sveriges politik för global utveckling. I Libanon arbetar vi som en familj med syftet att maximera glädje genom utbildning, och det är glädjande att detta uppmärksammas och att förhoppningsvis fler engagerar sig, säger Mohamad Al Jounde.

Hanna Nelson, policyrådgivare Concord Sverige
Hanna Nelson Foto: Oxfam Sverige

Hanna Nelson, 31 år, policyrådgivare på Oxfam Sverige, för att under pandemin framgångsrikt drivit påverkansarbete på nationell och global nivå, bland annat genom att samordna kampanjen Visa handlingskraft och att genom plattformen ETI Sverige, för hållbara leverantörskedjor, som hon var med och bygga upp, verka för en ny EU-lagstiftning för företags ansvar för mänskliga rättigheter. Hon har också varit en stark röst i debatten och drivit frågor om skatteflykt och ojämlikhet. Hon är en rak och omtänksam aktivist, rådgivare åt tankesmedjan Global Utmaning och valdes förra året till ordförande för Global Shapers Stockholm, som hon själv var med och grundade 2018. Global Shapers är ett globalt nätverk för unga, skapat av World Economic Forum.

– Det är roligt att ni lyfter fram den yngre generationen och visar de unga som är med och kämpar på olika sätt för Sveriges röst i världen, och i detta fall för de allra fattigaste och utsatta. Det finns ett stort engagemang bland de unga och det är svårt att höras i bruset bland de redan etablerade. För egen del är det viktigt att frågan om jämlikhet, som jag fokuserar mycket på, kommer fram i debatten. Den här pandemin har satt ljuset på de enorma orättvisor som finns i systemet. Det är svårt att förneka att utvecklingen just nu går åt fel håll, trots att vi har de globala målen för hållbar utveckling, säger Hanna Nelson.

Ingrid Eelde Koivisto, generalsekreterare Pratham Sverige
Ingrid Eelde Koivisto Foto: Hugo Thambert

Ingrid Eelde Koivisto, 29 år, generalsekreterare för Pratham Sverige, för sin talang och förmåga att identifiera möjligheter till engagemang. När stora givare under pandemin dragit åt svångremmen har Ingrid Eelde Koivisto förnyat Pratham Sveriges samarbetsavtal med sina givare och även tecknat nya avtal, för att finansiera den forskning och verksamhet som gör att barn i Indien, även under strikt karantän, kunnat tillgodogöra sig hemundervisning genom att dela på tillgängliga smartphones, internetuppkopplingar och andra nödvändigheter för att kunna gå i skolan även på distans. Hon grundade själv Pratham Sverige på gymnasiet och har fortsatt att driva organisationen. Hon är av tankesmedjan Global Utmaning utsedd till Future Thinker, var en del av World Economic Forums nätverk för unga ledare, Global Shapers, och är en av grundarna till Skriveriet, som grundades hösten 2019 för att lyfta unga berättarröster.

– Jag har länge följt listan mäktigast i biståndsdebatten och tycker det är kul att ni nu även lyfter de unga. Ingenting kan vara viktigare än att använda sin förmåga att engagera andra till att hjälpa de som behöver det bäst. För mig har det inneburit att ge barn gåvan att läsa och skriva. I vår organisation kan våra stora givare, genom den forskning de är med och finansierar, vara en del av vår gärning. Det synsättet med en stark koppling till vår verksamhet har varit värdefullt under pandemin, säger Ingrid Eelde Koivisto.

Lisa Stenvinkel är projektledare för UNDP Sverige och en av OmVärldens talanger
Lisa Stenvinkel Foto: UNDP Sverige

Lisa Stenvinkel, 31 år, projektledare på UNDP Sverige, för skapandet av Målkompassen, ett spel och verktyg för att lära ut användarna om de 17 globala målen för hållbar utveckling. Hon har varit med och arbetat med de globala målen allt sedan en praktikperiod på FN, i New York, när målen förhandlades fram 2014. Idén till Målkompassen är bland annat hennes egen och har utan annonsering nått stor spridning i Sverige, och ska nu översättas till engelska. Idén bakom spelet är inte bara unik, lärorik och underhållande, utan också effektiv då den besvarar många frågor kring de globala målen. Sist, men inte minst bidrar Målkompassen till att tillgängliggöra annars svårtolkad FN-statistik.

– Mitt jobb handlar till stor del om att öka kunskap om de globala målen i Sverige. Att nå igenom bruset och fånga den breda massan är inte enkelt. Kunskap och fakta om hur världen ser ut framställs ofta genom komplicerad statistik eller torra och svåra rapporter, så möjligheterna att finna kreativa, lätta och tillgängliga sätt att sprida information på är stora. Som de flesta framgångsrika projekt var Målkompassen en team effort och utvecklad med hjälp av många, inte minst min kollega Lydia Watchefo. Vårt mål är att väcka nyfikenheten kring hur det går för globala målen och öka kunskapen i samhället. För genom ökad kunskap kommer förändring, säger Lisa Stenvinkel.

Isabelle Axelsson är aktivist i Fridays for future och en av OmVärldens talanger
Isabelle Axelsson Foto: Angie Grey

Isabelle Axelsson, 20 år, studerande och klimataktivist, för sitt engagemang i Friday´s for Future och ihärdiga arbete för att uppmärksamma vikten av att stoppa klimatförändringarna även under pandemin. När de första larmen om pandemin kom i januari 2020 reste hon till World Economic Forum, i Davos, Schweiz. Där deltog hon bland annat i ett seminarium med Mohamad Al Jounde om ungdomars engagemang, men hon förde också, tillsammans med andra unga från olika delar av världen, Friday´s for Futures talan i paneler och inför media. Hon medverkade under hösten 2020 i TEDxStockholm talarforum om klimaträttvisa. Rörelsen Friday´s for Future består av många fler unga än Greta Thunberg, och Isabelle Axelsson är en av många i den globala rörelsen som satt fokus på just klimatet, snarare än en enskild individs kamp och engagemang.

– Jag är tacksam och hedrar över att bli lyft upp i detta sammanhang, bredvid dessa inspirerande personer. Jag hoppas att det fortsätter att sprida budskapet om rollen unga och klimatet har på framtiden. För mig betyder utveckling att vi arbetar mot en framtid med klimaträttvisa där vi varken exploaterar planeten eller människorna som bor på den. Internationellt arbete med utveckling från länder som Sverige, som har stor historisk och nutida belastning på klimatet, bör göras i samråd med de personer som påverkas av klimatförändringarna som våra aktiviteter är med och orsakar. Det bör inte vara svenskar som bestämmer vad som är bäst för ett folk som lever under andra förutsättningar, utan de själva vet bäst vad som funkar för dem, säger Isabelle Axelsson.

Fokus på talanger

Även Greta Thunberg fanns bland de nominerade, liksom flera andra unga personer som redan kan anses ha tagit klivit ut på den globala scenen. Juryn har valt att lyfta de unga personer som gjort avtryck, men som vi ännu tror kan vara värda att hålla ögonen på för att de kommer göra sig mer hörda framöver.

Juryn består av Georg Andrén, landshövding i Värmland och tidigare ambassadör och biståndschef; Sofia Arkelsten, senior director på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson och tidigare riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson för Moderaterna; Caroline Åberg, Sverigerepresentant för FN:s utvecklingsprogram UNDP; Hala Mohammed, Child Safeguarding Director på Rädda Barnen och tidigare ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund (RKUF) och vice ordförande i Svenska Röda Korset; och Erik Halkjaer, chefredaktör och ansvarig utgivare för OmVärlden och ordförande för Reportrar utan gränser Sverige.

Caroline Åberg har inte medverkat i något beslut rörande Lisa Stenvinkel. Sofia Arkelsten har inte medverkat i något beslut rörande Hanna Nelson.

Erik Halkjaer

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.