Oscar Molander och Yasmine Djelloul ska representera Sveriges unga i FN:s generalförsamling i New York.

Oscar Molander och Yasmine Djelloul ska representera Sveriges unga i FN:s generalförsamling i New York.

De ska höja ungas röst i FN

Sveriges ungdomsrepresentanter är på väg till FN:s generalförsamling i New York. "Det är nu viktigare än någonsin att delta på plats och bekämpa det minskade utrymmet för civilsamhället" säger Oscar Molander, en av två representanter.

OmVärlden har pratat med Yasmine Djelloul och Oscar Molander, Sveriges ungdomsrepresentanter till FN:s generalförsamling med inriktning på mänskliga rättighetsfrågor. De ska representera Sveriges unga i New York under högnivå-veckorna, 13-27 september, där de bland annat ska delta i UNESCO's Transforming Education Summit (TES ), det tredje utskottet samt hålla ett anförande i FNs Generalförsamling.

– Det ska bli superkul att få träffa beslutsfattare på plats i New York och betona vikten av att bekämpa det minskade utrymmet för civilsamhället. Nu är det viktigare än någonsin att få vara på plats och göra skillnad, säger Oscar Molander.

Yasmine Djelloul och Oscar Molander har en väldigt lik bakgrund, eller som Yasmine uttrycker det:

 – Vi är nästan samma person.

Båda har engagerat sig i samhällsfrågor från ung ålder och de har båda en kandidatexamen i statsvetenskap. Yasmine har ytterligare en kandidatexamen i nationalekonomi och Oscar i företagsekonomi. Yasmine har varit engagerad i Bromma ungdomsråd, CISV och därefter i utrikespolitiska föreningen Stockholm. Likt Yasmine har Oscar engagerat sig i utrikespolitiska föreningen Stockholm och Svenska FN-förbundet, där han för närvarande är FN-förbundets goodwill-ambassadör.

De har blivit framröstade till Sveriges ungdomsrepresentanter till FN av Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), som är en paraplyorganisation till 84 nationella ungdomsorganisationer vars uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. I uppdraget som ungdomsrepresentant ingår att få åka till New York och representera Sveriges unga i frågor som rör unga och mänskliga rättigheter.

– Vi föreläser och konsulterar unga i våra medlemsorganisationer som inkluderar allt från politiska ungdomsförbund till religiösa och partipolitiskt obundna ungdomsförbund. Medlemsorganisationerna berättar vad som är viktigt för dem och vi samlar in deras idéer som vi tar vidare till generalförsamlingen, säger Yasmine Djelloul.

Har ni några hjärtefrågor?
Både Yasmine Djelloul och Oscar Molander instämmer i att en av deras viktigaste frågor, speciellt efter riksdagsvalet, är det minskade utrymmet för civilsamhället.

– Vi ser att politiska partier som försöker begränsa civilsamhällets möjligheter, både finansiellt och med hat och hot, ökar. Framför allt mot unga som engagerar sig i olika frågor. Som Sveriges ungdomsrepresentanter måste vi också våga lyfta och stötta unga världen över. Vi är en stor drivkraft tillsammans. Vi har sett ett minskat bistånd till andra länder och till regeringens initiativ ”Drive for Democracy”, vilket vi ställer oss negativt till. Det påverkar våra kamrater i andra länder väldigt hårt. Därför kommer vi försöka vara lite jobbiga i de frågorna när vi träffar makthavarna, säger Yasmine Djelloul.

Vad ser ni mest fram emot?
– Att få delta i New York och gå i maktens korridorer. Vi har kontakt med andra ungdomsdelegater och ser fram emot att få prata med dem på plats och påverka i frågor vi står bakom. Klimat är en viktig fråga som vi vill påverka gemensamt, för ensam är inte stark, speciellt inte i FN, säger Yasmine Djelloul.

Hur mycket tror ni att ni som unga kan påverka och förändra?

– Vi unga belyser många problem men vi kommer också med många lösningar om man faktiskt lyssnar på oss. Vi har konkreta förslag kring hur vi kan stärka ungas organisering och skydda den. Vår förhoppning är att vi ska göra faktiskt skillnad. Även om det bara handlar om att så ett frö i en makthavares tankar så är det ett steg framåt, säger Yasmine Djelloul.

Samtidigt lyfter Oscar Molander begreppet youth-washing och att det inte är någonting de är naiva kring. Begrepp syftar till att unga bjuds in till viktiga forum för att det ska se bra ut utåt.

– Youth-washing uppstår men det handlar om representation, att vi får möjlighet att delta i FN-rummen och inte bara vara tacksamma utan faktiskt utkräva ansvar. Det är ett väldigt stort och viktigt steg.

Upplever ni att unga blir hörda och lyssnade till i FN?
– Jag och Oscar har pratat om att unga ofta engageras i specifika frågor som man tror att de berörs av, men unga berörs av alla typer av frågor. Ett exempel är att man alltid försöker engagera unga i klimatfrågan vilket är fantastiskt men vi bryr oss om mer än bara klimatet, vi bryr oss även om ekonomiska frågor och frågor som rör mänskliga rättigheter. FN måste bygga upp en kapacitet för att bli bättre på att lyssna in det unga säger. Om jag som ung kliver in i ett rum som handlar om klimatfrågor så känner jag att jag har en viss status men om det diskuteras om kvinnors rättigheter så bir jag inte lika väl bemött. Baserat på tidigare ungdomsrepresentanter så har det varit väldigt varierande beroende på vem som sitter i styret och hur de tar till sig kritik och feedback. Vi har inte varit där på två år så vi får se hur det ser ut nu, säger Yasmine Djelloul.

Mer läsning