EU, som själv har stora interna problem, bör bli mera ödmjuka då de för upp demokratifrågor utanför unionen, konstaterar en ny rapport.

EU, som själv har stora interna problem, bör bli mera ödmjuka då de för upp demokratifrågor utanför unionen, konstaterar en ny rapport.

Demokratirapport: ”EU måste bli mer ödmjukt”

Populismen växer och EU-länder som Ungern och Polen blir alltmer auktoritära. När EU sedan predikar demokrati i omvärlden uppfattas det lätt som dubbelmoral, slår en ny rapport fast.

– Budskapet från omvärlden är tydligt. EU måste vara mer ödmjukt, säger Sam van der Staak, chef för International Ideas Europa program.

Samtal med civilsamhället i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika, Östeuropa och Västra Balkan har lett till slutsatsen att EU måste ändra sin syn på demokrati, konstaterar demokratiorganisationen i en nya rapport om EU:s demokratisyn i en tid då den geopolitiska verkligheten förändras. Det uppfattas, enligt rapporten, som dubbelmoral när EU predikar demokrati i omvärlden samtidigt som unionen har interna problem med just demokrati.

– Vi ser växande populism i flera länder och Ungern och Polen blir alltmer auktoritära, säger Sam van der Staak. 

Viktigt med ödmjukhet

Ödmjukheten är också central för att kunna lyckas stödja demokratiarbetet utanför Europa.

– Stolta länder stänger dörren om EU kommer och hävdar att de ska bli mer som EU. Demokrati måste beskrivas som en universell princip, inte en europeisk, säger Sam van der Staak.

Rapporten slår också fast vikten av att förena demokratifrågan med andra utrikespolitiska frågor. Demokratifrågan behöver vara en guide i alla utrikespolitiska frågor:

– Det får konsekvenser när man pratar vikten av demokrati ena dagen och nästa dag ingår ett oljeavtal med Azerbadjan, säger Sam van der Staak.

Hur Rysslands invasion av Ukraina påverkat hela EU säger han visar på risken med att samarbeta med auktoritära regimer.

– EU behöver få ordning på sig själva för att bli en mer attraktiv samarbetspartner. Det har kommit en del initiativ de senaste två åren. EU-medel kan dras tillbaka om man inte kan garantera att demokratiska principer respekteras, säger Sam van der Staak.

Demokratiarbetet behöver stärkas

Det är Sverige, som ordförande för EU-rådet våren 2023, som gett International Idea uppdraget att utreda hur demokratiarbetet i EU:s utrikespolitik kan stärkas. Sam van der Staak säger att Sverige som ordförande har makten att styra agendan och få alla 27 utrikesministrar att prata om demokrati. Sverige bör även se till att fortsätta lyssna på omvärlden:

– Människorättsaktivisten i Nigeria och klimataktivisten i Bolivia ger upp om de bara får en fråga vart fjärde år om vad de tycker om EU.

Den sista punkten som lyfts fram i rapporten är vikten av att arbeta mer inkluderande och lyssna på unga och kvinnor. 

– Just nu ser vi hur unga kvinnor leder protesterna mot regimen i Iran och i Peru ser vi hur unga är drivande i kampen för demokrati, säger Sam van der Staak.

Fyra förslag till EU

Rapporten innehåller fyra huvudförslag som ska stärka EU:s demokratiarbete: 

1. EU bör skapa en ny beskrivning av demokrati. 

2. EU bör använda demokratin som vägledning i all sin utrikespolitik. 

3. EU bör anta en EU-integrerad strategi i externa sammahang. 

4. EU bör se till att utformningen och genomförandet av dess externa demokratipolitik är mer inkluderande och mer lyhörd för genus och unga människor. 

Källa: Idea

Mer läsning