Mål 5 – jämställdhet– ska uppnås inom åtta år men i dagens takt kommer det att dröja 286 år.

Mål 5 – jämställdhet– ska uppnås inom åtta år men i dagens takt kommer det att dröja 286 år.

”Det dröjer 286 år tills vi uppnår jämställdhet”

Nya siffror visar att världen är långt ifrån att uppnå mål 5 – jämställdhet – inom de kommande åtta åren. Med dagens takt kommer det att dröja åtminstone 286 år tills global jämställdhet uppnås, visar en rapport från FN. 

Målet för Agenda 2030 har varit en jämställd värld om åtta år, men det ser mörkt ut.  Utmaningarna är stora och de senaste åren har situationen förvärrats av pandemin, klimatförändringar, konflikter och attacker på kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. 

I dag beräknas det att ta upp till 286 år att jämställa rättssystem och eliminera könsdiskriminerande lagar, 140 år för män och kvinnor att bli jämlikt representerade i höga ledarskapspositioner på arbetsplatser samt 40 år för en jämlik representation i parlament. Det visar en ny rapport från UN Women och Förenta nationernas avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UN DESA). 

Avgörande faktorer till att jämställdhetsmålet inte kommer att uppnås innan 2030 är för att en kvinna eller flicka mördas var elfte minut av en familjemedlem. Närmare 25 procent av alla kvinnor i Afrika söder om Sahara, i åldrarna 15–49, har genomgått kvinnlig könsstympning. Vid årsskiftet beräknas 383 miljoner kvinnor och barn leva i extrem fattigdom, vilket motsvarar 19 kronor per dag. Det är 15 miljoner fler jämför med män och pojkar. 

I slutet av 2021 tvångsförflyttades 44 miljoner kvinnor och flickor på grund av våld och konflikter i landet, en siffra som förväntas öka 2022 när siffror släpps från kriget i Ukraina och konflikter i Afrika söder om Sahara. Tvångsförflyttning och flykt för kvinnor innebär generellt förlust av ägodelar, försörjning och minskad tillgång till hälso- och sjukvård. Det ökar även risken för tvångsäktenskap, våld och sexuella övergrepp.  

Mer läsning