Aborträtt för alla människor, står det på skylten. Demonstration i Puebla, Mexiko.

Aborträtt för alla människor, står det på skylten. Demonstration i Puebla, Mexiko.

Domstolsbeslut kan avkriminalisera abort i hela Mexiko

Ett historiskt beslut kallas det. Mexikos högsta domstol anser att kriminalisering av abort är emot konstitutionen och därför ska tillåtas. ”Kvinnor får nu förhoppningsvis makt att bestämma över sin egen kropp i Mexiko”, säger Hans Linde, ordförande i RFSU.

Det var den 7 september som Mexikos högsta domstol upphävde en statlig abortlag som påbjuder att straffrättsliga påföljder för avbrytande av graviditeter är grundlagsstridiga. Domen gällde delstaten Coahulia som ligger i norra delen av landet. Det var flera domare som hävdade att förbud mot frivillig graviditet var ett brott mot kvinnors rätt att ha kontroll över sin egen kropp.

”Kriminaliseringen av abort straffar de fattigaste kvinnorna, de mest marginaliserade, de bortglömda och mest diskriminerade i landet. Det är ett brott som i sin natur straffar fattigdom”, skrev Arturo Zaldívar, Högsta domstolens ordförande i sin argumentation.

Många hoppas att det är ett beslut som kan leda till avkriminalisering av aborter i hela landet. Hittills är abort tillåten enbart i fyra av Mexikos delstater, Mexiko City, Oaxaca, Hidalgo och Veracruz under de första 12 veckor av graviditeten. I Mexiko City avkriminaliserades aborten år 2007 och Högsta domstolen bekräftade lagen. Men i resten av landets delstater aborten är endast lagligt om kvinnans liv eller hälsa hotas, om graviditeten är en följd av våldtäkt eller om fostret är allvarlig skadat.

– I 28 av Mexikos 32 delstater har aborträtten fram till nu varit mycket begränsad. Det har resulterat i att gravida tvingats göra en halv miljon illegala aborter varje år, och att 2000 av dem dött som ett resultat av osäkra ingrepp. Att domstolen nu slagit fast att kriminalisering av abort strider mot landets konstitution är en enorm seger, det banar väg för alla ska få rätt till sin kropp i Latinamerikas näst folkrikaste land, säger Hans Linde, ordförande för RFSU (Riksförbundet för sexual upplysning).

Anledningen till att varför endast fyra av landets delstater avkriminaliserat abort är att det finns en stark allians mellan Katolska kyrkan och flera beslutfattare, enligt Hans Linde.

– I Mexiko, precis som i många andra länder i Latinamerika, har vi sett en stark allians mellan katolska kyrkan och många beslutsfattare. Det har resulterat i abortförbud, men också i motstånd mot sexualundervisning, preventivmedel och hbtqi-personers rättigheter. 

RFSU stödjer idag organisationer i sju länder i Latinamerika som arbetar för aborträtten. Genom sitt samarbete stärker RFSU deras arbete med opinionsbildning och politisk påverkan.

Hans Linde tror att beslutet kommer att betyda mycket för kvinnor i Mexiko.

– Kvinnor, flickor och andra gravida får nu förhoppningsvis makt att bestämma över sin egen kropp i Mexiko. Det är helt grundläggande för hälsa, frihet och jämställdhet. 

I Latinamerika pratar man idag om en grön våg, efter de gröna sjalar som blivit aborträttsrörelsens symbol. I december legaliserade Argentina abort och nu följer Mexiko. Det är en utvecklingen som stärker och inspirerar aborträttsrörelsen i hela Latinamerika och världen. Vi hoppas att fler länder nu följer och avkriminaliserar abort, säger Hans Linde.

Redan förra året när coronapandemin började då ökade även våldet mot kvinnor globalt. Både kvinnoorganisationer och FN larmade om ett ökat våld med 60 procent och ökat antal anmälningar för våld mot kvinnor i Mexiko.

Mer läsning