Jimmy Lai Chee Ying, grundare av den numera nedlagda tidningen Apple Daily

Jimmy Lai Chee Ying, grundare av den numera nedlagda tidningen Apple Daily

Ett år av nedmonterad demokrati i Hongkong

Nedmonterad demokrati, politisk turbulens, inskränkt mediefrihet och sanktioner. Det är facit ett år efter att Kina införde en ny säkerhetslag i Hongkong. Kulmen nåddes i förra veckan när den prodemokratiska tidningen Apple Daily tvingades stänga ner.

Publicerad:

Det kom som en chock för många när Folkkongressens ständiga utskott i Kinas huvudstad, Peking den 30 juni i fjol gick runt Hongkongs eget parlament och röstade igenom en säkerhetslag för regionen. Lagen trädde i kraft redan samma natt. Oron spreds i den självstyrande regionen att detta skulle innebära slutet för bland annat möjligheten att hålla demonstrationer och uttrycka kritik, något som Hongkongborna kunnat ägna sig åt till skillnad från de som bor i Fastlandskina.

Hongkong, som tillhör Kina, har sedan överlämnande från Storbritannien 1997 styrts inom ramen för ”ett land, två system”, det vill säga behållit sin demokrati, rättssäkerhet och ekonomiska system trots kommunistpartiets styre i Peking.

Kan prövas i Kina

Den nya lagen förbjuder allt som kan bedömas som ett hot mot den nationella säkerheten – “separatism”, “omstörtande verksamhet”, “terrorism” och “samarbete med utländsk makt”. Den gäller vem som helst på jorden, inte bara personer i Hongkong.

Straffet är upp till livstids fängelse. Kritiker bedömde genast att lagen är så pass vagt formulerad att den öppnar för att tolka allt möjligt som fallande under någon av de olika brottsrubrikerna.

Faslandskina skulle sätta upp sitt eget säkerhetskontor i Hongkong. De som åtalas enligt den nya lagen riskerade att få sin prövning utförd i Fastlandskinas rättsystem, inte i Hongkong.

”Lagen är designad för att tysta allt motstånd mot Peking”, skrev USA:s public service, NPR, i en kommentar. Andra kallade det slutet för ”ett land, två system”.

Fördömanden och sanktioner har följt på lagen, bland annat från EU.

Stoppade demonstrationer

De som kände oro visade sig i mångt och mycket få rätt, när det nu gått ett år sedan lagen infördes. De massdemonstrationer som präglade Hongkong under 2019 – vissa med så många deltagare som två miljoner – stoppades inte bara av pandemin, utan av den självcensur som den nya säkerhetslagen resulterade i.

Prodemokratiska politiker har avgått och lämnat Hongkong, aktivister har gripits och vanliga Hongkongbor har raderat sina sociala medier av rädsla för repressalier. I maj 2021 hade 107 gripanden gjorts under den nya säkerhetslagen, enligt tidningen Hong Kong Free Press.

I Hongkong finns det många medier som är kritiska mot styret i Kina. Bland dem har oron vuxit i takt med ett allt hårdare tryck och en svårbedömd situation. Säkerhetslagens konsekvenser för regionens fria medier fick sitt tydligaste exempel i tabloidtidningen Apple Daily, som är mycket populär i Hongkong och läses av många.

Genomsökte redaktionen

Apple Daily är också mycket kritisk mot Fastlandskina. Redan i augusti förra året greps dess grundare Jimmy Lai och sex av hans kollegor och anklagades för samarbete med utländsk makt.

Redaktionen genomsöktes. Under året har det fortsatt och nyligen genomsökte hundratals poliser redaktionen på nytt. Till slut såg Apple Daily ingen annan utväg än att lägga ner.

Under året har Kina också förändrat Hongkongs valsystem, så att en av regeringen i Peking utsedd kommitté nu måste godkänna de som ska ställa upp för val till regionens parlament, Legco. Antalet kandidater i parlamentet som utses direkt av Hongkongborna genom fria val minskades också.

Mer läsning