Det är februari 2020 och passagerare på flygplatsen i Bologna testas för covid-19. Med möjlighet att begränsa resandet att WHO kunnat begränsa smittspridningen, anser en panel.

Det är februari 2020 och passagerare på flygplatsen i Bologna testas för covid-19. Med möjlighet att begränsa resandet att WHO kunnat begränsa smittspridningen, anser en panel.

Ett säkerhetsråd för hälsofrågor kan stoppa kommande pandemier

Världens länder saknade beredskap och satte nationella intressen främst, liksom att Världshälsoorganisationen saknade mandat. Därför kom covid-19 att utvecklas till en pandemi, slår en oberoende panel fast i en ny rapport.

Publicerad:

The lost month of February. Så kallas den ödesdigra månaden februari år 2020. Det fanns fakta på bordet om ett farligt virus, men en stor del världens länder agerade inte och det utvecklades till en pandemi som idag har krävt mer än tre miljoner människors liv.

En oberoende panel tillsatt av WHO, med uppgift att analysera utbrottet och ge råd om hur framtida pandemier ska undvikas, har kommit fram till att många av världens länder inte hade den beredskap som krävdes för att få stopp på spridningen.

– Inte ens USA som var högst rankad för att kunna möta en pandemi visade sig ha den kapabiliteten, säger Anders Nordström till OmVärlden.

Anders Nordström har varit den oberoende panelens sekreterare, med bas i Schweiz. Den rapport han varit med att sammanställa är till stor del en svidande kritik av ett rådande system. På grund av politik, prestige, nationella intressen och olika synsätt saknades ett globalt ledarskap som kunde besluta om, och samordna, insatser som kanske hade kunnat begränsa spridningen till ett fåtal länder och områden.

Men är det inte WHO:s roll?

– Jo, men när WHO larmar den 30 januari är det faktiskt få länder som reagerar, och då hade Kina redan fått utbrottet under någorlunda kontroll i Wuhan, säger Anders Nordström.

Han pekar även på att WHO enligt det internationella hälsoreglementet måste få tillstånd att informera från landet där ett utbrott sker och att det inte alltid ligger i landets eget intresse. Det finns även en princip att WHO ska vara försiktiga i att rekommendera olika restriktioner, som att förbjuda resor, om det inte finns tydliga fakta.

Det senare, med försiktighet kring reserestriktioner, är något som panelen är kritiska till, eftersom tidiga tuffa insatser är det absolut bästa sättet att förhindra en pandemi.

– Vår absolut första rekommendation för att förhindra kommande pandemier är att världens länder enas om att sätta upp ett nytt hälsosäkerhetsråd med direkt ledning av stats- och regeringschefer. Kan man i det rådet fatta samordnade globala beslut hade vi kunnat slippa den geopolitisk pajkastning som uppstod i början av pandemin och fick påtagligt negativa konsekvenser, säger Anders Nordström.

Panelen vill även att det sätts upp en internationell pandemifinansieringsfond för att ha bättre beredskap och kapacitet. Fonden bör förses med cirka 5–10 miljarder US dollar per år för att finansiera beredskap och ha förmågan att betala upp till 50–100 miljarder US dollar med kort varsel i händelse av en kris.

När det gäller den aktuella frågan om tillgång på vaccin anser panelen att Världshandelsorganisationen (WTO) och WHO bör sammankalla större vaccinproducerande länder och tillverkare för att komma överens om frivillig licensiering och tekniköverföring för covid-19-vacciner. För tillfället har bara cirka en procent av befolkningen i Afrika fått sin första vaccindos.

– Ska vi lyckas med att vaccinera de flesta även i Afrika, Latinamerika och i Mellanöstern måste det finnas lokal produktion av vaccin. I Rwanda, Sydafrika och i Senegal är man redo att dra igång vaccintillverkning, men då måste de ha tillgång till inte bara patent, utan även till teknik och pengar till investeringen, säger Anders Nordström.

Han anser även att en bättre omfördelning måste ske av de vacciner som redan beställts.

– Rikare länder har kontrakt som är 200 procent högre än behovet. En miljard doser bör omfördelas till andra länder fram till den 1 september. Här har Sverige redan bidragit med en miljon doser av Astra Zenecas vaccin.

Ni kallar er rapport för ”Make it the last pandemic”. Kan du garantera att detta är den sista pandemin som vi nu upplever?

– Man måste säga så, för ingen vill ha det igen. Jag har själv jobbat med dessa frågor i över trettio år och kan i alla fall konstatera att vi har alla verktyg som behövs. Vi har bra kunskap och teknik, vi har ett informationssamhälle där vi blixtsnabbt kan dela information. Det som nu krävs är att världens ledare är beredda på att ge upp lite av den nationella suveräniteten.

– Vare sig det är virusutbrott eller klimatförändringar kan vi inte tänka enbart nationellt, samarbete måste ske över gränserna, säger Anders Nordström.

David Grossman

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.