Sedan i våras har pendlare i Egyptens huvudstad Kairo kunnat se kvinnor i förarhytterna efter att Egyptens nationella myndighet för tunnlar öppnat upp för kvinnor i deras utbildningsprogram.

Sedan i våras har pendlare i Egyptens huvudstad Kairo kunnat se kvinnor i förarhytterna efter att Egyptens nationella myndighet för tunnlar öppnat upp för kvinnor i deras utbildningsprogram.

Fem bra saker som hände i augusti

Kvinnor tillåts bli lokförare i Egypten, antalet fria tigrar i världen ökar och antalet tonårsgraviditeter minskar i Indien. Det är några av de goda nyheterna från augusti.

1. Egyptens tunnelbana har rekryterat de första kvinnliga lokförarna
Kairos tunnelbana har rekryterat Egyptens första kvinnliga lokförare, något som blivit en stor nyhet i ett land där få kvinnor har formella jobb. Sedan i våras har pendlare i Egyptens huvudstad Kairo kunnat se kvinnor i förarhytterna efter att Egyptens nationella myndighet tagit emot kvinnor i sitt utbildningsprogram. Kairos tunnelbana öppnades 1987 men det var marockanskan Saida Abad som blev den första kvinnliga lokföraren i Afrika och arabvärlden 1999.

2. Ukrainas president öppnar dörren för legalisering av samkönade partnerskap
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj öppnar dörren för legalisering av samkönade partnerskap. Mer än 28 000 personer har skrivit under ett upprop som uppmanade Ukrainas president Zelenskyj att legalisera samkönade äktenskap. Kriget har skyndat på uppropet. Utan äktenskap får partnern till en avliden soldat nämligen inte samma rättigheter eller förmåner som de skulle haft om de var i ett heterosexuellt förhållande. Regeringen jobbar på en lösning, säger presidenten som svar då han samtidigt lyfte att den ukrainska konstitutionen, som definierar äktenskap "baserat på en kvinnas och en mans fria samtycke", inte kunde ändras under krigstid, en regel som föreskrivs i själva konstitutionen.

3. Medellivslängden ökar snabbt i Afrika
Medellivslängden i Afrika har ökat med tio år sedan millennieskiftet. Det visar en rapport från WHO, som har sammanställt data från 47 länder. Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade den goda nyheten efter att ha undersökt data från 2000 till 2019 om förväntad livslängd bland de 47 länder som utgör WHO:s afrikanska region. Undersökningen är en del av en kontinentomfattande rapport om framsteg när det gäller tillgång till sjukvård för alla. Enligt FN-organets rapport, Tracking Universal Health Coverage in the WHO African Region 2022 har den förväntade livslängden på kontinenten ökat till 56 år, jämfört med 46 år vid sekelskiftet. Den globala hälsosamma livslängden ökade under samma period med fem år och är 64 år . Ökningen i Afrika är större än i någon annan region i världen under samma period, enligt WHO.

4. Antalet tonårsgraviditeter minskar i Indien
Allt färre tonåringar i Indien får barn. Antalet flickor i åldrarna 15 till 19 som skaffar barn har minskat från 11,6 procent i början av 1990-talet till 4,3 procent 2020, enligt Indiens National Family Health Survey. Dessutom har medelåldern för indiska förstföderskor ökat till 21 år.

En ökad ålder är viktigt eftersom när tonåringar och flickor får barn ökar risken för födelseskador, som är den vanligaste dödsorsaken för flickor i den åldersgruppen i utvecklingsländer men också flickors chans till utbildning.

5. Upp till 40 procent fler tigrar i det fria
Det är tigerns år och en ny beräkning visar på hopp för den hotade arten. Tigrarna har förlorat en enorm mängd av sitt utbredningsområde på grund av tjuvjakt, förlust av livsmiljöer och andra mänskligt drivna faktorer men nya beräkningar visar på en positiv vändning. Någonstans mellan 3 726 till 5 578 tigrar lever för närvarande fria i naturen världen över – en ökning med 40 procent från 2015, enligt en bedömning från International Union for Conservation of Nature (IUCN).Tigrar anses fortfarande vara hotade och finns kvar på IUCN:s rödlista som bedömer hotade arter. Förutom färbättrade räknemetoder av tigrarna är också ett högre antal tigrar ett resultat av bevarandeinsatser i de länder där tigrarna lever fritt.

Mer läsning