De flesta verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021.

De flesta verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021.

Fem bra saker som hände i december

En majoritet verkar tro att 2022 blir ett bättre år än 2021. Det finns dessutom rekordsummor i Världsbankens fond för återhämtning efter pandemin. Det hände flera bra saker i december.

  1. Mer än 75 procent tror att 2022 blir ett bättre år än 2021

Trots larm om att den nya covidvarianten omicron nu sprids över världen verkar ändå en majoritet tro att 2022 blir ett bättre år än 2021. Det visar i alla fall en undersökning av marknadsundersökningsföretaget Ipsos. De frågade 22 000 personer i 33 länder om hur de tror att 2022 kommer att bli. 77 procent svarade att de tror att detta år blir bättre än det förra. I Kina var man mest positiv, där uppgav 94 procent att de trodde på ett bättre år. I Japan var optimismen lägre och endast 54 procent trodde på ett bättre år. 

93 miljarder dollar finns i Världsbankens fond för återhämtning.
93 miljarder dollar finns i Världsbankens fond för återhämtning.

2. Rekordmycket pengar finns för återhämtning efter covid-19 pandemin

Efter ett möte i Japan har nu Världsbankens Internationella utvecklingsfond (Ida) fått rekordstora resurser. Donationer och tidigarelagda inbetalningar har gjort att Ida nu har 93 miljarder dollar som kan användas för att stödja låg- och medelinkomstländer för att lindra effekten av den kris som uppstått efter utbrottet av Covid-19-pandemin. Pengarna ska lånas ut till förmånlig ränta så att de 74 fattigaste länderna i världen ska kunna återställa sina ekonomier.

Solenergi från Sahara kan komma att exporteras till Europa.
Solenergi från Sahara kan komma att exporteras till Europa.

3. Marocko fortsätter att satsa på solel och slöt avtal med Portugal 

Marockos nya energiminister Leyla Benali vill att landet ska bli en storexportör av solel till Europa. Ett nytt avtal om elexport till Portugal har precis slutits och förhandlingar pågår med Storbritannien. Sedan tidigare finns en elkabel till Spanien.
I Marocko ligger världens största solenergianläggning, Noor. Tusentals speglar kastar sina solkatter på ett 246 meter högt torn där en behållare med salt värms upp och senare omvandlas till el.

Ungdomar i USA rökte färre e-cigaretter under 2021.
Ungdomar i USA rökte färre e-cigaretter under 2021.

4. Ungdomar i USA vejpar mindre tobak

Ungas konsumtion av alkohol, marijuana och tobak har minskat i USA under 2021. Till exempel har andelen ungdomar uppgett att de har vejpat tobak i årskurs åtta minskat från 17 procent 2020 till 12 procent 2021. Även alkoholkonsumtionen bland unga har minskat något, enligt en rapport från National Institute on Drug Abuse. Undersökningen visar dock att allt fler unga känner sig ensamma, uttråkade och oroade, vilket forskarna tror är en konsekvens av coronapandemin. 

James Webbteleskopet strax innan uppskjutningen.
James Webbteleskopet strax innan uppskjutningen.

5. Lyckad uppskjutning av världens skarpaste teleskop 

Efter många års väntan och stor vånda ser det mest ut att ha gått bra med uppskjutningen av rymdteleskopet Hubbles efterträdare, James Webbteleskopet. Det nya teleskopet har en lins med bättre upplösning än föregångaren och ska kunna se objekt motsvarande storleken av ett mynt på fyra mils avstånd, skriver SVT. Syftet med teleskopet är att studera ljuset från de allra första stjärnorna i universum, vilket kan säga oss något om universums uppkomst och därmed också något om vår egen roll i universum

Mer läsning

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan, Charlotta Norrby, generalsekreterare SMR och Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia skriver tillsammans med ytterliggare åtta andra under debattartikeln där de kräver att civilsamhället får plats vid bordet när toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj.

"Människor som drabbas hårdast av katastrofer måste vara en del av lösningen”

Alltför få länder ger civilsamhället en plats vid bordet när åtgärder för att förebygga och minska katastrofer diskuteras. Därmed utelämnas viktig kunskap och det katastrofriskreducerande arbetet tappar relevans och kvalitet. När toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj måste Sverige kliva fram och kräva att fler stater inkluderar civilsamhället.