Ghanas Atewaskog.

Ghanas Atewaskog.

Fem bra saker som hände i februari

BMW och Tetra Pak tar ställning för naturområde i Ghana. Venezuelaner på flykt får laglig status, och samkönat sex blir tillåtet i Angola. Här är några av februaris goda nyheter.

Publicerad:

1. BMW och Tetra Pak tar ställning för naturområde i Ghana

Tre globala tillverkningsföretag – BMW Group, Tetra Pak och Schüco International – har visat oro inför planerna på att bryta bauxit i Ghanas Atewaskog. De menar att gruvan skulle vara en katastrof för de människor och vilda djur som är beroende av naturen i området. För fler än fem miljoner ghananer är skogen källan till rent dricksvatten. Företagen erkänner Ghanas regering önskan att utveckla aluminiumsektorn för ekonomisk utveckling, men vill att deras leverantörer och underleverantörer ska uppfylla sociala och miljömässiga krav.

2. Colombia ger skyddsstatus till venezuelanska migranter

Colombia ska ge skyddsstatus till nästan en miljon papperslösa venezuelanska migranter bosatta i landet, säger president Iván Duque. Skyddet ska gälla i tio år. Fler än fem miljoner människor har flytt från Venezuela sedan 2015, varav den största andelen till Colombia. Av de cirka 1,7 miljoner venezuelaner som antas ha kommit till landet saknar mer än hälften rättsligt skydd om flyktingar. FN:s flyktingkommissarie och chef för FN:s flyktingorgan (UNHCR) Filippo Grandi beskriver beslutet som en "historisk gest" och "symbolisk för både regionen och hela världen".

3. Angola avkriminaliserar samkönat sex

En ny lag som avkriminaliserar samkönat sex har trätt i kraft i Angola. Den nya lagen upphävde en bestämmelse från kolonialtiden som sågs som ett förbud mot homosexuella relationer. Angolas parlament beslutade om ändringarna i januari 2019, men landets president undertecknade inte lagen förrän i november 2020. I februari trädde lagen i kraft. Även diskriminering på grund av sexuell läggning är nu förbjudet.

4. Insulin kan förvaras utan kylning även i varma miljöer

Forskare på Genèves universitet (UNIGE) har i samarbete med organisationen Läkare Utan Gränser visat att en injektionsflaska med insulin kan förvaras i fyra veckor efter öppning och upp till 37 °C utan att förlora effekten. Detta motsvarar den tid det vanligtvis tar en person som lider av diabetes typ 1 att använda en injektionsflaska med insulin. Resultatet, som publicerades i tidskriften PLOS ONE, visar att stabiliteten hos insulin som lagras under dessa förhållanden är densamma som hos insulin som förvaras kallt. För personer med diabetes som bor i varma länder och saknar kylskåp innebär detta en stor livsförändring. Nu kan de hantera sin sjukdom utan att behöva besöka ett sjukhus flera gånger dagligen.

5. Bybor i Nigeria kan ställa Shell inför rätta

Högsta domstolen i Storbritannien har beslutat att invånarna i byarna Ogale och Billie, i Nigeria, kan dra oljebolaget Royal Dutch Shell inför rätta. Detta efter att de anklagat företaget för att ha brutit mot mänskliga rättigheter och skadat deras välbefinnande. Domstolen beslutade att invånarna får vidta rättsliga åtgärder mot Royal Dutch Shell plc (RDS) och dess nigerianska dotterbolag, Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) för sanering och ersättning. Domen utgör ett viktigt prejudikat för att hålla andra multinationella företag till svars i framtiden.

Marina Reis

Mer läsning