Fem bra saker som hände i februari

Minskad skövling av Amazonas, betald ledighet för svår mensvärk i Spanien och en effektiv medicin mot övervikt. Detta är några av de goda nyheterna som hände i februari.
Allt fler barn går klart skolan i Demokratiska Republiken Kongo.

1. Fler gick ut skolan i Demokratiska republiken Kongo

En rapport från UNESCO visar att ett stort antal elever har slutfört grundskolan i Demokratiska republiken Kongo, jämfört med tidigare år. Andelen som gått klart grundskolan har ökat från 32 procent 2000 till 71 procent 2020. Rapporten visar att undervisningen kan gynnas av att ha föräldrar närvarande i skolan. Detta minskar lärarnas börda i överfulla klassrum. Utöver fler föräldrar i skolan uppmanar UNESCO som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur även till att öka utbildningsbudgeten, utbilda fler lärare och slår fast att staten behöver en plan för att utveckla undervisningen.

Spaniens jämställdhetsminister Irene Montera har varit drivande för att få igenom lagen om sjuklön vid mensvärk.
Spaniens jämställdhetsminister Irene Montera har varit drivande för att få igenom lagen om sjuklön vid mensvärk. Foto: Shutterstock

2. Spanien inför rätt till sjuklön vid svår mensvärk

Nu har den som lider av svår mensvärk i Spanien rätt till betald sjukledighet, rapporterar AFP. En ny lag ger arbetare med svår mensvärk rätt till så många sjukdagar som de behöver. Arbetsgivarna kommer inte att behöva betala sjukpenningen utan den kommer att finansieras av det statliga försäkringssystemet. Frågan är dock inte helt okontroversiell då det konservativa oppositionspartiet PP samt centralorganisationen UGT argumenterat för att det skulle kunna göra det svårare för kvinnor att få jobb.

Avskogningen har minskat med 61 procent i Amazonas.
Avskogningen har minskat med 61 procent i Amazonas. Foto: Shutterstock

3. Skövlingen bromsas i Amazonas

Avskogningen i Amazonas har sjunkit med 61 procent jämfört med januari förra året. Det visar Brasiliens rymdforsknings organisation, Inpe, som bevakar regnskogen genom satellite data, skriver Reuters. Under den presidenten Inacio Lula da Silva har även anti-avskognings räder som söker genom regnskogen på jakt efter kriminella skogsskövlare. 

Den tidigare presidenten Jair Bolsonaro nedmonterade många av de myndigheter som fanns för att skydda skogen, berättar Gry Bossen på organisationen Forests of the World för Verdens Bedste Nyheter. En av de första åtgärder som den tidigare presidenten Jair Bolsonaro införde då han tillträdde var att göra det möjligt att använda urfolks territorier för gruvdrift. Det har den sittande presidenten Lula da Silva nu förbjudit, vilket även skyddar skogen.

Solpaneler på taket till en gård i Kenya.
Solpaneler på taket till en gård i Kenya. Foto: Shutterstock

4. Kenya bygger 136 solenerginät

Områden som inte täcks av det nationella elnätet i Kenya, ska nu få el från nya mindre och fristående elnät, skriver Reuters. Genom solpaneler, batterier och back up-generatorer kan nya solenerginäten leverera el oberoende av det nationella elnätet. Projektet är del av ett program som Världsbanken sponsrar med 150 miljoner dollar. I Afrika söder om Sahara finns 3000 liknande solenerginät installerade och 9000 till, däribland de 136 i Kenya, är planerade att byggas. 

En stor del av Kenyas elektricitet kommer redan i dag från förnyelsebara källor som bland annat vattenkraft. Men år av torka har gjort att man i högutsträckning använt sig av diesel i elproduktionen.

En medicin mot diabetes har visat sig vara effektiv mot övervikt, vilket är ett växande globalt problem.

5. Nya mediciner mot övervikt

Flera nya mediciner mot övervikt är nu på gång. Det danske företaget Novo Nordisk har i kliniska försök visat att en medicin de utvecklat leder till en viktminskning på 15 procent. Medicinen härmar ett hormon, kallat GLP-1, och leder till bland annat minskade hungerkänslor.

Övervikt är i dag ett växande globalt problem. I dag lider kring 40 procent av jordens befolkning av övervikt och 2035 kan fyra miljarder, eller hälften av världens befolkning, lida av övervikt. Den bedömningen gör World Obesity Federation som är en organisation som jobbar med frågor som rör övervikt som ökar risken för förtida död. I Egypten, Mexiko och Saudiarabien och i flera länder ökar nu problemet med övervikt. Medicinen kan minska dessa problem men en det är ännu oklart hur omfattande bieffekterna är; kräkningar är en av bieffekterna och det kan även krävas livslång medicinering, skriver The Economist.

Mer läsning