Fem bra saker som hände i januari

Fem bra saker som hände i januari

Fem bra saker som hände i januari

Mexiko inför en anti-röklagsstiftning, ebolautbrottet i Uganda är äntligen över och Chile stoppar gruvbygge för att rädda pingviner, valar och delfiner. Det är några av januaris goda nyheter.
Mexiko inför en anti-röklagsstiftning
Mexiko inför en anti-röklagsstiftning.

1. Mexiko inför anti-röklagsstiftning

Bravo Mexiko, twittrade Världshälsorganisationens (WHO) generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus efter att Mexiko i januari införde en av världens strängaste anti-röklagstiftning. Det är numera inte längre tillåtet att röka på offentliga platser; som hotell, parker, stränder. Dessutom förbjuds tobaksreklam och det införs stark begränsningar för e-cigaretter, rapporterar ABC-news. Mexiko har nu – tillsammans med Irland, Grekland, Ungern och Malta – en av världens mest restriktiva lagstiftningar kring rökning. Flera länder i Latinamerika; som Brasilien, El Salvador och Chile, överväger också att införa hårdare lagar.

 I dag är kring 16 procent av befolkningen i Mexiko rökare.

Ebola över i Uganda.

2. Ebola över i Uganda

Ebolautbrottet i Uganda, som varat i fyra månader, som OmVärlden tidigare skrivit om förklarades i början av januari vara över. Totalt rapporterades 142 bekräftade fall, varav 55 avled och 87 tillfrisknade. Dessutom rapporterades 22 dödsfall bland troliga fall hos personer som avled innan prover kunde tas. Efter 42 dagar utan nya fall, vilket är inkubationstiden, av viruset förklarades epidemin i Uganda vara över.

Tack vare stöd från bland annat USA och Tyskland har den värsta svälten lindrats i Somalia, uppger FN:s livsmedelsprogram WFP.

3. Bistånd bidrar till att fördröja svälten i Somalia

Biståndet har bidragit till att fördröja svälten i Somalia tack vare stöd från bland annat USA och Tyskland, uppger FN:s livsmedelsprogram WFP. Hotet är inte över men tack vare stödet så har den värsta katastrofen kunnat skjutas upp, uppger WFP:s vd David Beasley till nyhetsbyrån AP under Världsekonomiskt forums årliga möte i Davos, Schweiz. Trots att det råder svår hungersnöd i området har FN ännu inte gått ut och officiellt deklarerat att det råder svält i Somalia. Enligt en sådan definition ska var femte hushåll i ett land eller en region sakna mat, 30 procent av barnen vara undernärda och 2 av 10 000 ska dö varje dag på grund av svält, uppger AP. I dag befinner sig kring åtta miljoner somalier i vad som kan betecknas som en osäker matsituation.

Ett gruvprojekt i Chili stoppas för att bland annat skydda pingviner.

4. Chile stoppar gruvbygge för att rädda pingviner, valar och delfiner

Chiles regering har avvisat ett kontroversiellt järn- och koppargruvprojekt på 2,5 miljarder dollar som föreslås i ett viktigt område för biologisk mångfald och marint liv, skriver The Guardian. Projektet, som kommit att kallas Dominga, inkluderade för få insatser för att mildra inverkan på närliggande marina och naturreservat, som är hem för flasknäsdelfiner, flera valarter och Humboldtpingvinen, säger kommittén av ministrar.

Beslutet mottogs med glädje hos de demonstranter som motsatt sig utvinningen i gruvan och tagit sig till Santiago, Chiles huvudstad. Någon som dock inte var lika glad för beslutet var, enligt The Guardian, en borgmästare i en närliggande stad som sa : "När ska vi prata om människor och sluta prata om små fiskar och fåglar?"

Gud älskar alla sina barn, sa Påve Franciskus i slutet av januari och kritiserade lagar som kriminaliserar homosexualitet.

5. Påven uppmanar biskopar världen över att välkomna HBTQ-personer till kyrkan

"Att vara homosexuell är inte ett brott", sa Påve Franciskus i en intervju med med Associated Press.

Påven gick i slutet av januari ut och kritiserade lagar som kriminaliserar homosexualitet och sa att Gud älskar alla sina barn precis som de är. Han uppmanade även katolska biskopar runt om i världen som stöder krimaliseringen att välkomna HBTQ-personer till kyrkan.

Franciskus erkände nämligen att katolska biskopar i vissa delar av världen stöder lagar som kriminaliserar homosexualitet eller diskriminerar HBTQ-personer, och han hänvisade själv till frågan i termer av "synd". Men han tillskrev samtidigt sådana åsikter en kulturell bakgrund, och sa att biskopar i synnerhet måste genomgå en förändringsprocess för att erkänna allas lika värde.

Mer läsning