Fem bra saker som hände i juni

Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter, indisk delstat förbjuder tvångsterapi för hbtqi-personer och en ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia. Här är fem bra saker som hände i juni.  

Publicerad:

1. Indisk delstat förbjuder tvångsterapi för hbtqi-personer 

Den indiska delstaten Tamil Nadu med över 72 miljoner invånare har som första delstat i Indien förbjudit tvångsterapi för hbtqi-personer. Tvångsterapin syftar till att konvertera personer från homosexuella, lesbiska eller bisexuella till heterosexuella, och från trans- eller intersexpersoner till ett biologiskt, normativt kön. FN har beskrivit tvångsterapin som en form av tortyr som är förnedrande och diskriminerande. Enligt FN kan den leda till långvarig psykisk ohälsa och bör förbjudas globalt. Ändå utövas terapin fortfarande i över 80 länder i världen. Förbudet i delstaten Tamil Nadu i Indien kommer efter ett domstolsbeslut där ett lesbiskt par tvingats till terapi för att ändra sin sexuella läggning. Beslutet från statens högsta domstol slog fast att alla försök att "bota" eller ändra den sexuella läggningen eller könen hos personer borde förbjudas i staten.

Det tyska parlamentet, Bundestag, antog i juni en ny lag som ställer krav på att företag måste ta ansvar för övergrepp på mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan.
Foto: Shutterstock

2. Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter

Med bara en natts mellanrum röstade parlamenten i Tyskland respektive Norge i början av juni igenom lagar som kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan, så kallad Human rights due diligence (HRDD). I den tyska Förbundsdagen fick förslaget stöd av en klar majoritet. Lagen träder i kraft 2023. Den innebär att företag genom hela sin leverantörskedja måste utreda riskerna för att mänskliga rättigheter kan påverkas negativt eller att miljön förstörs. Den lag som antogs i Norge har böter som straff för företag som inte utreder och åtgärdar HRDD i enlighet med bestämmelserna.

Foto: We Effect

3. Ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia

Zambia har beslutat om en politisk reform som stärker rätten för kvinnor, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att äga mark.

Beslutet ses som en stor framgång för jämställdhetsarbetet i Zambia. Tidigare har det inte funnits någon formell skillnad mellan mäns och kvinnors rättsskydd i Zambia, men i praktiken medför sociala, ekonomiska och kulturella faktorer att kvinnor inte har haft samma rättigheter till markägande som män. Till exempel har kvinnor inte haft rätt till sin avlidne makes egendom, som istället har tillfallit makens släkt.

Foto: Shutterstock

4. Genombrott i forskningen kan minska förekomsten av denguefeber

En studie som genomförts i den indonesiska staden Yogyakarta har lett till ett genombrott som kan minska spridningen av denguefeber. Forskarna har testat att smitta myggor med bakterien Wolbachia som gör det svårare för dengueviruset att sprida sig bland myggor. Resultaten av studien publicerades i New England Journal of Medicine och visar att försöken med Wolbachia-bakterien minskade antalet personer som smittades av dengueviruset med 77 procent. Antalet människor som behövde söka vård för sjukdomen minskade med 86 procent.

Foto: Shutterstock

5. Satellitövervakning förebygger korallblekning

Forskare har tagit fram världens första globala, satellitbaserade övervakningssystem för korallrev, Allen Coral Atlas. Med hjälp av högupplösta satellitbilder kan den globala korallblekningen spåras, näst intill i realtid. Korallblekning är ett stort problem som uppstår när havsytans temperaturer stiger vilket orsakas av den globala uppvärmningen. I forskningsprojektet körs satellitbilder genom en algoritm som identifierar vilka korallrev som är ansträngda. Tack vare systemet kan tidiga bevarandeinsatser sättas in.

Mer läsning