Forskare har återskapat ett förlorat ben hos den afrikanska klogrodan. Nu testas metoden på däggdjur.

Forskare har återskapat ett förlorat ben hos den afrikanska klogrodan. Nu testas metoden på däggdjur.

Fem bra saker som hände i maj

Forskare lyckas återskapa kroppsdelar hos djur, allt färre spädbarn dör i stelkramp och AI används för att kartlägga plastföroreningar. Det är några av de goda nyheterna från maj.
  1. Forskare har lyckats återskapa kroppsdelar hos djur

I en ny studie har en forskargrupp lyckats återskapa ett förlorat ben hos den afrikanska klogrodan. Genom att styra cellerna hos en vuxen groda har de återskapat ett ben med skelett, muskler, nerver och blodkärl. Samtidigt har forskare vid Karolinska institutet upptäckt en mekanism som gör det möjligt för den spanska revbenssalamandern att reparera sitt hjärta, efter att ha förlorat hela 25 procent av muskelcellerna. Det ger hopp för människan, eftersom det är samma typ av celler som finns i det mänskliga hjärtat. Båda forskargrupperna har nu påbörjat studier på däggdjur.

Doktor från UNICEF ger vaccin mot stelkramp i Kongo-Kinshasa, 2008

2. Allt färre spädbarn dör i stelkramp

Stelkramp är kopplat till fattigdom, dålig hygien och bristfälliga sjukvårdssystem. Spädbarn har varit särskilt drabbade av den sjukdomen, och dödligheten har legat på mellan 80–100 procent. År 1999 lanserade Världshälsoorganisationen en global satsning mot stelkramp bland nyfödda i 59 prioriterade länder. Idag har 47 av de länderna lyckats eliminera stelkramp bland nyfödda. Världshälsoorganisationen har avfärdat stelkramp som ett världshälsoproblem eftersom spädbarnsdöd har minskat med 90 procent sedan år 2000.

Fullmåne

3. Lyckade försök med att odla växter i sand från månen

I början av 1970-talet tog astronauter i Apolloprogrammet med sig sand från månen tillbaka till jorden. Ambitionen var att spara proverna för framtida forskning när utrustning för analys hade utvecklats. Tre av proverna som astronauterna tog med sig tillbaka har nu använts för odling, och resultatet har varit lyckat. Forskare lyckades odla fram det korsblommiga ogräset Backtrav ur månjorden. Med genombrottet kan forskarna få en ökad förståelse för hur växter kan överleva tuffa förhållanden, och på så sätt förbättra matförsörjningen i områden med näringsfattig jord här på jorden.

Ett naturområde i Mocambique

4. Mocambiques satsning på djur och natur i nationalpark ger goda resultat

I Zinave nationalpark i Mocambique har man genomfört en lyckad satsning för att bevara och restaurera stora områden med vild natur, genom att återinföra arter som tidigare levt där. Sedan satsningen påbörjades 2016 har 2 300 djur från 14 olika arter bosatt sig i nationalparken som nu har bufflar, elefanter och leoparder. Det är en stor skillnad från situationen som rådde under inbördeskriget 1975–1992, när nationalparken nästintill förstördes och naturlivet försvann. Nationalparken planerar nu att ta in 40 noshörningar från Sydafrika, med förhoppningen att det hotade djuret som minskar i antal ska frodas i parkens trygga miljö.

Arbetare plockar avfall på en soptipp i Bangladesh 2015

5. Plastavfall från hela världen kartläggs för första gången med hjälp av AI

Plastföroreningar är ett stort miljöproblem som skadar hav och samhällen, och hotar både djur och människors liv och hälsa. ”Global Plastic Watch” (GPW) är en ny digital plattform som kartlägger världens plastföroreningar genom AI. Med hjälp av satellitdata från European Space Agency har teamet bakom plattformen tränat en artificiell intelligens att identifiera plastföroreningar. De har på så sätt skapat ett slags Google Maps för plastavfall som hittills identifierat tusentals soptippar, många av dem olagliga.

– Med vår data kan regeringar, industri och samhällen utvärdera och övervaka landbaserade avfallsplatser samt prioritera investeringar i lösningar, säger Fabien Laurier, en av grundarna av GPW, till Verdens Bedste Nyheder.

Mer läsning

Forskare har återskapat ett förlorat ben hos den afrikanska klogrodan. Nu testas metoden på däggdjur.

Fem bra saker som hände i maj

Forskare lyckas återskapa kroppsdelar hos djur, allt färre spädbarn dör i stelkramp och AI används för att kartlägga plastföroreningar. Det är några av de goda nyheterna från maj.

Spelet Fortnite

Fem bra saker som hände i april

Fortnite samlar in 1,3 miljarder till Ukraina, eldupphör i Jemen och en liten tropisk ö helt återställd efter exploatering. Det är några av de goda nyheterna från April.