Ursprungs- och stamfolk, i till exempel Colombia, är bättre på att bevara skog än andra visar en rapport från FN-organet FAO.

Ursprungs- och stamfolk, i till exempel Colombia, är bättre på att bevara skog än andra visar en rapport från FN-organet FAO.

Fem bra saker som hände i mars

Ny rapport visar att ursprungsbefolkningar och stamfolk är bättre på att bevara skog än andra, viktig milstolpe för kvinnors rättigheter i Malawi och FN sätter press på Sri Lanka att ställa ansvariga till svars för överepp. Det är några av mars goda nyheter.

Publicerad:

1. Ursprungs- och stamfolk är bäst på att bevara skog

Enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är ursprungs- och stamfolk bättre på att bevara skog än andra. På deras land är skogsavverkningen bara hälften eller en tredjedel av avverkningen på andra skogsmarker. Rapporten visar också att ursprungsbefolkningar och stamfolk spelar en viktig roll för att skydda den biologiska mångfalden. I rapporten uppmanas nu regeringar att investera i projekt som stärker ursprungs- och stamfolkens roll i skogsstyrningen.

2. Viktig milstolpe för kvinnors rättigheter i Malawi

Två år efter att 18 kvinnor våldtogs av polisen kring valet i Malawi 2019 har en domstol dömt polisen att betala skadestånd till kvinnorna. Beslutet ses som en viktig milstolpe för kvinnors rättigheter i landet. Kvinnorna får mellan 4 miljoner malawiska kwacha (3600 pund) och 10 miljoner kwacha (9 000 pund) i skadestånd. Domstolen har också beordrat polisen att utreda de tjänstemän som nämns i anklagelserna.

– Det är ett stort framsteg och riktigt goda nyheter, säger Immaculate Maluza, chef för Women Lawyers Association, till the Guardian.

3. FN sätter press på Sri Lanka att ställa ansvariga till svars för övergrepp

FN:s råd för mänskliga rättigheter har antagit en resolution som tvingar Sri Lankas regering att samla in data, bevis och underlag från de övergrepp på mänskliga rättigheter som skett under inbördeskriget för att kunna ställa ansvariga till svars. Familjer med offer för övergrepp har kämpat i flera år för att få reda på vad som hände med deras anhöriga och se de ansvariga ställas till svars. Resolutionen antogs som svar på en FN-rapport som visade på misslyckandet av Sri Lankas regeringar att skapa rättvisa och ansvarsskyldighet.

4. Europaparlamentet röstar ja till ny lagstiftning för att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter

I omröstningen valde en klar majoritet att rösta ja till förslaget på lagkrav för företags respekt för mänskliga rättigheter och miljö (due diligence) och ansvarsutkrävande. Nästa steg blir att EU-kommissionen ska lägga fram ett konkret lagförslag i juni 2021. Lagförslaget syftar bland annat till att företag måste genomföra obligatoriska konsekvensanalyser (due diligence) för att förhindra och hantera risker och pågående negativ påverkan kopplade till mänskliga rättigheter och miljön. Detta ska gälla både inom den egna verksamheten, men också i företagets värdekedjor. Dessutom måste företag möjliggöra tillgång till juridisk prövning och gottgörelse i de fall där negativ påverkan har uppstått.

5. Europas största bank HSBC fasar ut investeringar i kolindustrin

Banken HSBC meddelar sitt åtagande efter att en rad internationella investerare satt press på banken att skärpa sin hållning till finansiering av fossila bränslen. Investeringarna i kolindustrin ska avvecklas i industriländerna till år 2030 och i utvecklingsländerna till 2040. De nya målen från HSBC innehåller också flera mål för att anpassa sin finansiering till målen i Parisavtalet.

Mer läsning