En ung kvinna från Ecuadors ursprungsbefolkning

En ung kvinna från Ecuadors ursprungsbefolkning

Fem bra saker som hände i mars

Ny lag i Ecuador stärker ursprungsbefolkningens rättigheter, nytt FN-avtal ska minska plastföroreningar och ett sjukhus i Storbritannien som drivs på solenergi. Det är några av mars goda nyheter.

1. Ny lag i Ecuador stärker ursprungsbefolkningars rättigheter

Ett nytt lagbeslut i Ecuador stoppar staten från att sälja rättigheter till att gräva guld, borra efter olja eller på annat sätt exploatera landets resurser utan godkännande från ursprungsbefolkningen som bor på marken. Beslutet fattas efter att folkslaget Aì Cofán stämde regeringen 2018 för att ha gett tillåtelse för gruvdrift utan lokalbefolkningens tillåtelse. Aì Cofán vann rättegången, vilket ledde till att 52 gruvtillstånd drogs in. 2019 vann ursprungsbefolkningen Waorani ett liknande fall gällande olja. Dessa två fall ligger till grund för lagändringen, som gör att alla gruv- och oljebolag nu måste ansöka om tillstånd.

En bra skörd i Indien har gjort att priserna inte ökar lika mycket som befarats.

2. Världsmarknadspriset på vete sjunker

Världsmarknadspriset på vete sjunker från rekordhöga nivåer. Anledningen är ett gott skördeläge i Indien, som är världens näst största veteproducent efter Kina. Den goda skörden är viktig efter skenande vetepriser och varningar för svält till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Regeringsföreträdare i Indien har inlett samtal med bland annat Egypten om indiska spannmålsreserver, eftersom leveranser från Ukraina och Ryssland inte går att räkna med.

Ett historiskt avtal om att minska plastföroreningar slöts i Kenyas huvudstad Nairobi.

3. Nytt FN-avtal ska minska plastföroreningar

FN:s medlemsländer har enats om att ta fram ett globalt, rättsligt bindande avtal för att minska plastföroreningar. Det historiska avtalet beslöts på en klimatsammankomst i Nairobi, och är bindande fram till 2024. Avtalet ska omfatta plastens fulla livscykel, inklusive produktion, design och bortskaffande. Det är ett historiskt avtal och viktigt beslut, eftersom plastföroreningar är ett globalt landsöverskridande problem.

Sedan det blev förbjudet att jaga havssköldpaddor 1968 har antalet lagda ägg ökat markant i Seychellerna.

4. Den gröna havssköldpaddan ökar i Seychellerna

En ny studie visar att den gröna havssköldpaddan ökar i Seychellernas korallöar. Sedan det blev förbjudet att jaga havssköldpaddor 1968 har antalet lagda ägg ökat markant. Studien, som släpptes i mars av forskare från Seychelles Island Foundation i samarbete med University of Exter i Storbritannien, visar en ökning från 2 000 till 3000 lagda ägg vid slutet av 1960-talet till 15 000 ägg per år mellan 2014 till 2019.

Solcellerna var effektivare än förväntat och nu klarar sig sjukhuset i Storbritannien helt på solenergi.

5. Ett sjukhus i Storbritannien drivs på solenergi

En solenergipark vid sjukhuset Morrison Hospital i Wales, Storbritannien, har tillhandahållit tillräckligt med solenergi för att täcka 100 procent av sjukhusets behov 50 timmar i sträck. Sjukhuset är ett av landets största med cirka 720 vårdplatser. Ursprungligen skulle solenergiparken förse sjukhuset med 20 procent av den årliga energiförbrukningen. Men förväntningarna har överträffats, och sjukhuset har sedan november 2021 sparat in cirka 1,5 miljoner kronor i elräkningar.

Mer läsning