I Helsingfors görs mycket för de globala målen.

I Helsingfors görs mycket för de globala målen.

Finland bättre på Agenda 2030 än Sverige

För andra gången sedan världens länder antog de 17 globala målen för hållbar utveckling tappar Sverige ledartröjan, som det land som kommit längst med att uppnå målen. Hållbarhetsarbetet i hela världen har gått bakåt, visar en ny rapport.

Det är den tyska stiftelsen Bertelsmann Stiftung och The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) som i sin årliga rapport Sustainable Development Report konstaterar att Sverige hamnar på andra plats när de tittar på hur världens länder ligger till i arbetet med att uppnå de globala målen, eller Agenda 2030. Sedan 2016 har Sverige varit ledande i arbetet, med undantag för 2018 då Danmark låg bäst till, och i år, då Finland hamnar i topp.

Av årets rapport framgår det dock att det är fortsatt Finland, Sverige och Danmark som samsas om topplatserna i arbetet med att genomföra de globala målen. Samtidigt slår aktörerna bakom rapporten larm om att totalt har alla länder backat.

– För första gången sedan de globala målen antogs 2015 har världen tappat mark i arbetet med genomförandet av målen. Covid-19 pandemin har inte bara försatt oss i en global hälsokris, utan även hållbarhetskris. För att återta utvecklingsarbetet måste de utvecklade länderna öka skatteutrymmet, genom en global skattereform och mer finansiering av de multilaterala utvecklingsbankerna, säger Jeffrey Sachs, som är ordförande för SDSN och huvudförfattare bakom rapporten, ett pressmeddelande.

Jeffrey Sachs säger också att de ökade skatteintäkterna bör finansiera utbildning åt alla, en grundläggande hälsovårdsförsäkring åt alla, rena energikällor och industrier, hållbart jord- och skogsbruk, hållbar infrastruktur och tillgång till internet åt alla.

Liksom tidigare år får Sverige bakläxa i arbetet med mål nummer 14 om hav och marina resurser, men Sverige står enligt rapporten även inför stora utmaningar i arbetet med mål nummer 15 om biologisk mångfald, mål 13 i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna, mål 12 om hållbar konsumtion och produktion och även mål 2 om global hunger. Vad det gäller det senare målet är det specifikt övervikt bland befolkningen som Sverige behöver ta itu med.

Utmaning med miljö och klimat

Det står alltså tydligt att Sveriges största utmaningar för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling framför allt handlar om miljö och klimat och de ekologiska och sociala konsekvenserna av vår konsumtion i vår omvärld. Den 13–15 juli i år deltar Sveriges regering i ett högnivåmöte inom FN, i New York för att följa upp arbetet med målen, som ska vara uppnådda senast år 2030.

Med sig till mötet i FN har regeringen med sin egen rapport av arbetet med de globala målen i Sverige. Där uttrycker regeringen också viss självkritik och menar att det går att öka takten.

Parallellt med regeringens rapport har även 38 svenska organisationer, inom paraplyorganisationen Concord Sverige, tagit fram en spotlight-rapport om hur de anser att Sverige ligger till i arbetet med Agenda 2030. Till OmVärlden sammanfattade ForumCivs generalsekreterare, Anna Stenvinkel, rapportens slutsatser så här:

– Det är bråttom. Tänk på vad du själv gjorde för nio år sedan. Det är så lång tid vi har kvar. Det är för risig takt helt enkelt, det går för långsamt. Man måste våga prioritera, tänka utanför boxen, visa mod och ta fram en slagkraftig och vass handlingsplan, ta på sig ledartröjan och köra, säger Anna Stenvinkel. 

Concord Sveriges främsta kritik mot det svenska genomförandet av de globala målen är att den handlingsplan som regeringen tog fram 2018 bara sträckte sig till 2020, och att det sedan dess inte tagits fram en ny plan. I rapporten skriver organisationerna även att ska man vara ledande i arbetet med de globala målen kan man inte med ena handen sälja vapen till de länder som för krig i Jemen, samtidigt som man med den andra handen förhandlar om fred i Jemen och ger humanitär hjälp till de drabbade.

Mer läsning