Inspektioner av vindkraftsturbiner blir en allt vanligare arbetsuppgift då jobben inom förnybar energi fortsätter att öka.

Inspektioner av vindkraftsturbiner blir en allt vanligare arbetsuppgift då jobben inom förnybar energi fortsätter att öka.

Förnybar energi skapade 700 000 nya jobb

Solenergi är den snabbast växande sektorn på den globala arbetsmarknaden och Europa har gjort en kraftig utbyggnad av vindkraft. Antalet jobb inom förnybar energi ökar kraftigt.

Trots effekterna av covid-19 och den växande energikrisen ökade den globala sysselsättningen inom förnybar energi under förra året. Kring 700 000 nya jobb skapades förra året i sektorn som sysselsätter 12,7 miljoner i hela världen. Det visar en gemensam rapport från FN:s arbetslivsorgan ILO och internationella byrån för förnybar energi, IRENA.

Solenergi är den snabbast växande sektorn, där det under 2021 tillkom 4,3 miljoner jobb. En tredjedel av all personal inom förnybar energi arbetar med solenergi.

Stor andel vindkraft i Europa

Europa står för cirka 40 procent av världens vindkraftsproduktion och är den viktigaste exportören av vindkraftsutrustning. I Amerika är Mexiko ledande leverantör av vindkraftsblad. Brasilien har flest anställda inom biobränslen men ökar också antalet arbetstillfällen inom vind- och solcellsinstallationer, visar rapporten.

I Kina produceras flest solcellspaneler och de skapar även ett växande antal jobb inom vindkraft till havs. Indien ökade sina möjligheter för solcellsenergi, vilket genererade många installationsjobb, men landet är fortfarande starkt beroende av importerade paneler.

I Afrika är tillväxten av förnybara jobb fortfarande låg. Enligt rapporten finns dock en möjlighet att öka sysselsättningen genom att satsa på decentraliserad förnybar energi som kan vara till nytta för lokal handel och jordbruk.

Rapporten lyfter även att utbyggnaden av förnybar energi måste stödjas med utbildning för arbetare för att säkerställa att jobben är anständiga, välbetalda och mångsidiga.

IRENA och ILO

IRENA stöttar länder i deras övergång till en hållbar energiframtid och fungerar som den främsta plattformen för internationellt samarbete. Med 168 medlemmar (167 stater och Europeiska Unionen) och ytterligare 16 länder i anslutningsprocessen arbetar IRENA för en hållbar användning av alla former av förnybar energi.

ILO grundades 1919 och är den enda trepartsorganisationen i FN. Den samlar regeringar, arbetsgivare och arbetstagare i sina 187 medlemsstater för att fastställa arbetsnormer, utveckla policyer och utarbeta program som främjar anständigt arbete för alla kvinnor och män.

Källor: ILO och IRENA

Mer läsning