Protester i Myanmar när Aung San Suu Kyi fängslades. Nu väntar en dom

Protester i Myanmar när Aung San Suu Kyi fängslades. Nu väntar en dom

Första dom mot Suu Kyi väntas i slutet av november

Den första domen mot ledarna för partiet NLD i Myanmar väntas i slutet av november. Ledarna greps vid militärkuppen i våras. Men det är inte säkert att militären denna gång vinner på att låsa in Aung San Suu Kyi om de vill krossa oppositionen – tvärtom.

NLD-ledaren och före detta de facto-ledaren av Myanmar, Aung San Suu Kyi, sitter häktad anklagad på elva åtalspunkter. Hon greps i samband med kuppen i februari då militären tog makten över Myanmar. Flera av anklagelserna mot Suu Kyi handlar om korruption.

Men den åtalspunkt där dom väntas under slutet av november, enligt uppgifter i lokala medier i Myanmar, gäller uppvigling. Bland annat i form av två uttalanden som gjordes av Suu Kyis parti National Leauge for Democracy (NLD) i samband med militärkuppen och som fördömde militärens maktövertagande. Ytterligare två höga NLD-personer, Win Myint and Myo Aung som var borgmästare i huvudstaden Naypyitaw, står åtalade tillsammans med Suu Kyi.

Kan splittra allianser

Det finns en spridd förväntan att Suu Kyi ska dömas. Under den förra juntatiden satte militären henne i husarrest under många år för att försvåra den prodemokratiska kampen.

– Militären i Myanmar har alltid haft som målsättning att söndra och härska, säger Myanmarkännaren Martin Gemzell.

Men det är inte säkert att en inlåsning av Suu Kyi är vad som bäst tjänar militärens syften nu, menar Gemzell. Därför är det svårt att förutsäga vad de kommer att göra. 

Under reformåren då NLD suttit vid den formella makten har partiet, dominerat av majoritetsbefolkningen bamarer, inte samarbetat särskilt mycket med Myanmars etniska minoritetsgrupper. För det har Suu Kyi och hennes parti fått kritik. 

Samtidigt har åren innan vårens militärkupp inneburit större demokratiska möjligheter för invånarna vilket gjort att civilsamhället bland de etniska grupperna kunnat börja organisera sig så som de inte kunnat tidigare. Det har bidragit till att det sedan kuppen uppstått en ny verklighet, där NLD inte längre ensamt dominerar demokratikampen.

–Nu finns det många som konkurrerar med Aung San Suu Kyi om att vara representanten för legitim opposition. En stark, löst organiserad demokratirörelse som sträcker sig över gränserna så som Suu Kyis parti inte lyckats med – de organiserar både majoritetsgruppen och minoriteterna, säger Martin Gemzell.

Med Aung San Suu Kyi borta från spelplanen har det utvecklats en mer sund organisationskultur som vuxit underifrån i hela anti-kupprörelsen, säger han. 

–Om det inte blir någon fällande dom och hon kommer ut, då skulle det kunna leda till att hon splittrar olika försök som skett att bygga allianser över tidigare gränser.

”Signal till juntan”

Skuggregeringen National Unity Government (NUG) som skapats och de väpnade etniska styrkor som sägs vara löst knutna till den är exempel på hur olika grupper börjat samarbeta sedan militärkuppen. OmVärlden intervjuade tidigare i år Lian Sakhong,etnisk chin och minister i skuggregeringen. Under november togs ett viktigt steg för skuggregeringen när dess miljöminister, Dr. Tu Hkawng, bjöds in som Myanmars representant till ett klimatmöte i ASEAN, de sydostasiatiska ländernas samarbetsorgan.

–Det är symboliskt väldigt viktigt, säger Martin Gemzell. 

ASEAN har haft press på sig från Kina att betrakta militären som Myanmars offentliga företrädare men stått emot det.

–Det är ett viktigt erkännande av skuggregeringen och unikt i ASEAN:s historia. ASEAN har haft en stark princip att inte blanda sig i, men den börjar de försiktigt att lämna nu och sänder en tydlig signal till juntan att det som de gör inte är okej, säger Gemzell. 

I Myanmar fortsätter de nationsvida strejkerna bland statsanställda mot militärregimen. Skolor och universitet hålls fortsatt stängda. Siffran över antalet som dött i militärens våld stiger för varje vecka och är nu uppe i 1 290 döda, enligt organisationen The Assistance Association for Political Prisoners.

Mer läsning

Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

Vad gör ni i Jemen Rädda Barnen?

Efter vapenvilan inletts är det fortfarande stöd från det internationella samfundet som behövs i Jemen, enligt Ahmad Baroudi som är chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. OmVärlden frågade honom vad som egentligen händer i landet just nu.