Solenergi blir allt viktigare, men det finns brister i hur trasiga och uttjänta paneler ska hanteras.

Solenergi blir allt viktigare, men det finns brister i hur trasiga och uttjänta paneler ska hanteras.

Gamla solpaneler – ett växande miljöproblem

En massiv satsning på solceller pågår men i många länder finns ingen effektiv återvinning av uttjänta solpaneler. Sverige saknar i dag en specifik anläggning för återvinning av solpaneler.

Solceller är en liten del av energiförsörjningen i världen och täcker endast cirka 4 procent av energibehovet. Men ökningstakten är stor och accelererar i takt med att priset på fossila bränslen ökar. Samtidigt som allt fler paneler installeras väcks även frågan vad som händer när anläggningarna skrotas.

Livslängden är mellan 20- 30 år och flera länder har ingen fungerande återvinning av gamla solpaneler. I USA gjorde National Renewable Energy Laboratory en studie där de räknade med att cirka åtta miljoner ton solcellsskrot kommer att deponeras fram till 2030. Den siffran tros sedan tiodubblas till 80 miljoner ton år 2050. 

Solcellerna är till största delen glas, plast och aluminium, en liten del är metaller och mineraler, som silver, koppar, och kisel, även små mängder av tenn och bly. I första generationens solceller fanns även kadmium, vilket är skadligt för människor och djur om det hamnar i naturen. 

Stora depåer

I USA och fler andra länder finns inte, som i Sverige, ett juridiskt producentansvar där återvinning av elektronik är inräknat i priset konsumenten betalar.  När en solpanel är såld i USA finns ingen som ansvarar för återvinningen. Det leder till att det flesta hamnar i stora depåer och även i  vissa fall skeppas till fattigare länder eftersom det är billigare än att ta hand om el-skrotet på plats. 

Kina, Indien, Bangladesh och länder i västra Afrika, inte minst Ghana, tar emot stora mängder el-skrot där apparaterna plockas isär.

 I EU ska solceller som tillverkats efter augusti 2012 tas om hand och återvinnas enligt det så kallade WEEE-direktivet för elektroniskt avfall. Här finns alltså ett glapp för äldre paneler på grund av ett utslag i Europeiska Unionens domstol 

– Målsättning i EU är att all typ av elektronik ska återvinnas. När det gäller solceller behövs dock en specifik anläggning för att komma åt vissa metaller och mineraler. Och de är värdefullt att ta tillbaka. Sådana anläggningar finns i Belgien och Tyskland, men ännu inte Sverige, säger Linda Kaneryd, handläggare på Energimyndigheten.

Stora flödet 2040

Uppskattning från Energimyndigheten är att det i dag finns cirka fem miljoner solpaneler i bruk i Sverige. Flertalet installerade efter 2016. Det skulle innebära att den stora mängden uttjänta paneler måste tas om hand från 2040 och framåt. I årets budget från regeringen finns en höjning av subventioner från 15 till  20 procent för installation av solceller, vilket kan öka takten ytterligare. 

– Vi får än så länge in ett fåtal solpaneler till återvinning och de hanteras i det vanliga flödet, men i framtiden kan vi behöva en separat process, säger Mårten Sundin, marknadschef på El-Kretsen som sköter insamling och återvinning av el-skrot i Sverige. 

Italien har det svenska bolaget Stena Recycling en anläggning för att montera ner solpaneler där alla metaller och även glaset tas tillvara 

– En sådan anläggning tänker vi kan sätta upp även i Sverige när det blir tillräckligt stora volymer som ska skrotas, men där är vi inte än, säger Pär Håkansson, affärsområdeschef för elektronik på återvinningsföretaget Stena Recycling.

Mer läsning