800 miljoner människor världen över är beroende av pengar som skickas hem från gästarbetare. Allt mer pengar skickas, men Rysslands attack på Ukraina har fått en dämpande effekt.

800 miljoner människor världen över är beroende av pengar som skickas hem från gästarbetare. Allt mer pengar skickas, men Rysslands attack på Ukraina har fått en dämpande effekt.

Gästarbetare skickade hem 6900 miljarder kronor

Migrantarbetare skickar hem mer än tre gånger så mycket som världens samlade bistånd och förra året slog pengaströmmen rekord. Nästan 6900 miljarder kronor skickades till medel- och låginkomstländer. Trenden är att överföringarna ökar men kriget i Ukraina har fått en dämpande effekt. 

Det finns kring 200 miljoner migrantarbetare i världen och deras bidrag till hemländerna är mer än tre gånger så stort som det globala biståndet.

Varje år så gör Världsbanken en uppskattning på hur stora remitteringarna är, det vill säga hur mycket pengar gästarbetare skickar hem. Bedömningen för 2021 visar att nästan 6900 miljarder kronor skickades till medel- och låginkomstländer, vilket var 8,6 procent mer än föregående år. 

Den långsiktiga trenden är att pengaöverföringarna ökar snabbt.

Trots det visar Världsbankens senaste prognos att ökningen för 2022 blir lägre än förra året. Den spås bli 4,2 procent. Förklaringen är att covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har lett till att den globala ekonomin påverkats negativt och att gästarbetare därmed inte kan skicka hem lika mycket pengar.

De fem länder dit mest pengar skickades förra året är; Indien, Mexiko, Kina, Filippinerna och Egypten. Det land som är mest beroende av remitteringar är Libanon där remitteringarna förra året stod för 54 procent av landets BNP. Andra länder vars ekonomi är starkt beroende av pengaöverföringar är Tongo, Tadzjikistan, Kirgizistan och Samoa. 

Mer läsning

Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

Vad gör ni i Jemen Rädda Barnen?

Efter vapenvilan inletts är det fortfarande stöd från det internationella samfundet som behövs i Jemen, enligt Ahmad Baroudi som är chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. OmVärlden frågade honom vad som egentligen händer i landet just nu.