Oljetankern FSO Safer riskerar att när som helst läcka ut olja, vilket kan få allvarliga konsekvenser för Röda havet.

Oljetankern FSO Safer riskerar att när som helst läcka ut olja, vilket kan få allvarliga konsekvenser för Röda havet.

Givare samlas för att stoppa oljekatastrof i Röda havet

En gammal oljetanker utanför Jemens kust riskerar att läcka. En katastrof värre än den som skedde med oljetankern Exxon-Valdez i slutet av 1980-talet i Kanada hotar Röda havet. FN samlar in pengar för att ta bort oljan ur tankern, Sverige är ett av länderna som bidragit.  

Ända sedan konflikten i Jemen startade har oljetankern FSO Safer legat förankrad i Röda havet, en mil utanför landets kust. Båten som är byggd 1976 innehåller uppskattningsvis 1,1 miljoner fat olja. På grund av bristande underhåll håller oljetankern på att förfalla och om inget görs kan det snart läcka ut i havet. 

Människorätts- och klimatorganisationer liknar det vid en tidsinställd bomb och varnar för att en oljeläcka skulle få katastrofala konsekvenser. 

Det marina ekosystemet och fiskeindustrin hotas och två närliggande hamnstäder, Hodeidah and Saleef, kan tvingas stänga. Ett läckage kan även påverka trafiken genom Suezkanalen, vilket kan få globala följder. Kring 20 miljoner människor kan beröras.

– Här står mycket på spel för miljontals människor, djurliv och länder i området kring Röda havet. Genom ett internationellt samarbete bidrar vi till att förhindra en miljökatastrof av monumentala mått, säger Maria Selin, biståndsråd på ambassaden i Amman och chef för Sidas regionala utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika, i ett pressmeddelande.

Ett utsläpp skulle kunna leda till ett saneringsarbete som, enligt bedömare, kan kosta kring 200 miljarder kronor.  Det ska jämföras med den beräknade kostnaden på 800 miljoner kronor för att pumpa ut oljan och ta hand om oljetankern.

I dag, onsdagen den 11 maj, håller FN och Nederländerna en givarkonferens för att samla in pengar för att göra detta. Sida bidrar med 30 miljoner kronor till FN:s arbete för att förebygga katastrofen.

– Det är ett svårt och komplicerat men nödvändigt arbete vi står inför, och vi behöver göra detta skyndsamt för att minimera risken, säger Maria Selin.

Mer läsning

Utfiskning och klimatförändring hänger ihop. I OmVärlden podd berättar Isabella Lövin om sin nya bok ”Oceankänslan”.

Avsnitt 145: En ny berättelse om oceanen

I boken ”Oceankänslan” berättar Isabella Lövin om hur utfiskning går att koppla till klimatförändringar och om hur utvecklingsfrågor och klimatfrågan hänger samman. Men också om behovet av en ny berättelse – och vad denna kan vara.