Ett skepp i ukrainska hamnstaden Odessa lastade vete förra året. Efter Rysslands attack i februari i år har veteexporten begränsats kraftigt samtidigt som svältkatastrofer hotar många länder. Sverige ska nu köpa in 30 000 ton vete, meddelar regeringen.

Ett skepp i ukrainska hamnstaden Odessa lastade vete förra året. Efter Rysslands attack i februari i år har veteexporten begränsats kraftigt samtidigt som svältkatastrofer hotar många länder. Sverige ska nu köpa in 30 000 ton vete, meddelar regeringen.

Halv miljard i bistånd till Ukraina – nu är detaljerna klara

I regeringens senaste stödpaket till Ukraina ingår ett bistånd på en halv miljard kronor. Pengarna ska gå till att köpa vete från Ukraina och transportera det till länder där svältkatastrof hotar. En del av pengarna ska användas för att hantera de stora mängder avfall som uppstått på grund av kriget. 

– 400 miljoner kronor ska gå till att köpa vete och transportera det från Ukraina till länder där det råder risk för utbredd svält. 100 miljoner kronor ska gå till vad Ukraina själva definierar som att hantera avfall. De behöver sortera och hantera det avfall som uppstått på grund av kriget, säger biståndsminister Matilda Ernkrans (S). 

I måndags presenterade regeringen ett sjunde stödpaket till Ukraina. Stödet uppgick till en miljard kronor. Hälften av stödet går till artilleriammunition till ukrainska armén. Nu har detaljerna om hur biståndet ska hanteras blivit klara. Biståndet på en halv miljard kronor ska gå till att köpa in vete samt hantera allt avfall som uppstått på grund av kriget.

Stödet ska gå via Sida och de 400 miljoner som ska användas för att köpa in vete ska hanteras av FN:s livsmedelsprogram WFP som ska ansvara för att köpa in och transportera spannmålen. Biståndsminister Matilda Ernkrans säger att det kan röra sig om cirka 45 000 ton vete. Enligt hennes bedömning kan transporten lämna Ukraina inom en månad. Men det förutsätter att FN-avtalet om vetetransport hålls och att det inte sker några allvarliga attacker mot de hamnar där det är möjligt att lasta vetet. 

De återstående 100 miljonerna ska gå till avfallshantering.

– Kriget har lett till förstörda byggnader och infrastruktur och avfallet kan innehålla farliga ämnen och explosivt material. Det här kräver att nya metoder måste utvecklas och en utökad kapacitet. Vi har gjort bedömningen att vi kan bistå Ukraina med detta tillsammans med internationella partners, säger Matilda Ernkrans till OmVärlden. 

Mer läsning